Prof. Dr. Necdet ÖZÇAY

 Speciality: Genel Cerrahi
Birthplace / Date ( Doğum Yeri / Tarihi):  Afyon/22.07.1964

Languages (Bildiği Yabancı Diller): İngilizce

Department (Ana Bilim Dalı): Genel Cerrahi

Phone (Telefon) : 675 10 00

Education Status  (ÖĞRENİM DURUMU) 

(Lise, Üni, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık)

Dokuz Eylül Üniversitesi – (1981-1987)

Ankara Numune Hastanesi –  (1990-1994)

T.Yüksek İhtisas Hastanesi – (1998-2003)

University of Western Ontario, London, Kanada   (1994-1996)

Nortwestern University, Chicago, ABD  (1/10/98-1/01/99)

Birmingham University, İngiltere  (1/7/02-31/7/02)

WORK EXPERIENCE (İŞ TECRÜBESİ)
Ankara Numune Hastanesi  (1990-1994)

University of Western Ontario, London, Kanada   (1994-1996)

Kastamonu Devlet Hastanesi  (1996-1997)

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi  (1998- 2000)

Nortwestern University, Chicago, ABD  (1/10/98-1/01/99)

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi  (2001-2004)

Birmingham University, İngiltere  (1/7/02-31/7/02)

Özel Ankara Güven Hastanesi  (2005- 2011)

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi  (2012-2016)

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi   (2017-       )

RESEARCH PAPERS AND PUBLICATIONS

(ARAŞTIRMA, BİLDİRİ VE YAYINLARI)

(Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayısı)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 18

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:19

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:21

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: 49

© Copyright 2019 | Near East Technology