Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Laboratuvarımız enfeksiyon hastalıklarının teşhis edilmesi adına kişiden alınan numunelerin uygun koşullarda tetkik edilmesini sağlayarak tedaviye yönelik ışık tutar. Bu bağlamda moleküler tanı testleri hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçlerin önemli bir parçasıdır. Laboratuvarımızda kullanılan moleküler yöntemler, klinik örneklerden patojenik mikroorganizmalara ait DNA/RNA izolasyonu ve mikrobiyal nükleik asit amplifikasyonunu içermektedir. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR), bulaşıcı hastalıklardan sorumlu etkenin kalitatif ve kantitatif teşhisine yönelik yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. RT-PCR yöntemi oldukça hassas ve spesifik olması sayesinde hızlı tanı ve tedaviye olanak sağlamaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan moleküler tanı testleri;

 • Viral solunum yolu patojenleri paneli (21 patojen)
 • SARS-CoV-2/Influenza A PCR
 • SARS-CoV-2/Influenza A/RSV PCR
 • Bakteriyel solunum yolu patojenleri paneli
 • Bakteriyel ve viral menenjit PCR paneli
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (STD) PCR paneli
 • Human papilloma virus (HPV) genotipleme
 • M. tuberculosis complex PCR (Tüberküloz PCR)
 • Hepatit B virüsü (HBV) DNA kantitatif PCR
 • Hepatit C virüsü (HCV) RNA kantitatif PCR
 • Human immmunodeficiency Virus (HIV) RNA kantitatif PCR
 • HBV genotiplendirme
 • HCV genotiplendirme
 • Sitomegalovirüs (CMV) DNA kantitatif PCR
 • Epstein-Barr virüsü (EBV) DNA kantitatif PCR
 • Parvovirus B 19 PCR
 • Polyoma JCV ve BKV PCR
 • Toksoplazma PCR
 • Adenovirus PCR
Poliklinik Lokasyonu
1. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız