Biyokimya Laboratuvarı

Klinik biyokimyanın temel amacı, vücudumuzdan elde edilen kan, idrar, gaita, beyin omurilik sıvısı gibi biyolojik örnekleri kullanarak fiziksel ve kimyasal tıbbi analizler gerçekleştirmektir. Bu analizlerin sonuçlarına göre bireyin sağlık durumu hakkında değerli bilgiler elde edilir. Çeşitli hastalıkların tanısının konulması, hastalık şiddetinin belirlenmesi, henüz bulgu vermemiş bir hastalığın ortaya çıkarılması, tedavi etkinliğinin belirlenmesi, hastalığın sağaltımının öngörülmesi gibi oldukça önemli konularda biyokimya laboratuvarı merkezi bir işleve sahiptir. Bu nedenle, laboratuvar analizlerinde doğru, kesin ve tutarlı sonuçları mümkün olan en kısa sürede hekimlerin ve hastaların bilgisine sunmak şarttır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarında deneyimli bir laboratuvar ekibinin kontrolünde modern laboratuvar cihazları kullanılmaktadır. Yıllık 700.000’den fazla test raporlanan biyokimya laboratuvarı, 200’ün üzerinde tetkikten oluşan çağdaş ve geniş bir test yelpazesi ile yılın 365 günü 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Rutin laboratuvar testleri için cihaz parkında saatte 1.200 biyokimyasal test, 400 hormon ve ELISA testi, 200 tam kan sayımı gerçekleştirmeye uygun kapasiteye sahip Abbott Diagnostics Architec ve Alinity, Sysmex XN-Series, Stago Haemostasis Systems, Radiometer ve Siemens Healthineers AG sistemlerinden faydalanılmaktadır. Test menüsü dinamik olarak güncellenmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tetkikler kullanıma sunulmaktadır. Analiz öncesinde, analiz sırasında ve analiz sonrasında düzenli kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı işleyişi hasta odaklı planlamalar ile kurumsal prensiplerden ve yüksek kalite standartlarından ödün vermeden yürütülmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı muayene olmadan sadece tetkik yaptırmak isteyenlere de hafta sonu, bayramlar ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7/24 çalışma prensibiyle hizmet vermektedir. Çalışılan tüm rutin biyokimya testleri günlük internal kalite kontrol ile takip edilmektedir. Biyokimyasal analizlerden önce hekimlerin ve hastaların dikkat etmesi gereken ve tetkik sonuçlarını belirgin olarak etkileyebilen noktalar vardır:

-  Rutin tetkikler için kan alma işleminin sabah 11.00’den önce yapılması önerilmektedir. Kortizol, demir, B12 vitamini, folat, parathormon (PTH) gibi bazı biyolojik maddelerin kan düzeyleri gün içinde büyük değişiklikler göstermektedir. Sabah ve öğleden sonra yapılan analiz sonuçları arasında ciddi farklılıklar gözlenebileceği için, bu tetkikler başta olmak üzere laboratuvar testleri için sabah kan verilmesi önerilmektedir. Bazı özel testler için (kortizol, ACTH, vb. testler) daha erken saatlerde kan vermek gerekebilir.

-  Kan örneklerinin en az 8 saatlik açlık sonrasında verilmesi ve sabah açlığı için su haricinde hiçbir şey (kahve, çay, sigara dahil) yenilip içilmemesi gerekmektedir. Bazı testlerin açlıkta yapılması zorunludur. Bunlardan başlıcaları; Açlık kan şekeri, glukoz tolerans testi, lipid profili, demir, B12 vitamini /folat, alkalen fosfataz, fosfor, magnezyum, insülin, parathormon.

-  Kan vermeden bir gün önce ağır ve yağlı yiyecekler yenilmemeli, mümkünse 24 saat öncesinde alkollü içecek tüketilmemelidir. Aksi durumda lipit profili başta olmak üzere bazı test sonuçlarında yanlış yükseklikler gözlenebilir. Kan vermeden önce ağır egzersizden kaçınılmalıdır. Egzersiz AST, LDH, Laktat yüksekliğine yol açabilir, koagülasyon test sonuçlarını (INR, APTT, Fibrinojen) etkileyebilir.

-  İlaç kullanımı biyokimyasal testlerin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar, hekiminiz aksini belirtmedikçe kullanılmaya devam edilmelidir. İlaç düzeyi analizi için kan verilecekse, kan verme işlemi ilaç almadan hemen önce yapılmalıdır (ör. Tiroid ilacı kullanıyorsanız sabah ilacınızı almadan tiroid hormon testleri için kan vermeli ve sonra ilacınızı almalısınız).

Serum, plazma, tam kan, idrar, gaita ve çeşitli vücut sıvıları üzerinde hizmet verdiğimiz test gruplarından bazıları şunlardır:

 • Rutin biyokimya
 • Hematoloji (Tam kan sayımı-Retikülosit)
 • Koagülasyon (PT-APTT-Fibrinojen-Ddimer)
 • Hormonlar (Tiroid paneli, Reprodüktif hormonlar, vb.)
 • ELISA testleri (Viral belirteçler, Toksoplazma, Rubella, CMV, EBV, vb.)
 • Kardiyak belirteçler (NT-proBNP, Troponin-I, CK-MB, Homosistein)
 • Tümör belirteçleri (AFP, CEA, CA125, CA19-9, CA15-3, Total ve Serbest PSA)
 • Romatolojik belirteçler (ASO, RF, Anti-CCP, Sedimantasyon)
 • İmmünoloji tetkikleri (Ig G, A, M, Total IgE, Kompleman C3 ve C4)
 • Flow sitometri (Lenfosit alt grupları, CD4/CD8 oranı)
 • Tam İdrar Tetkiki
 • İdrarda kantitatif protein albumin kreatinin tetkikleri
 • Gaitada gizli kan, Kalprotektin (Bağırsak iltihabı testi)
 • İlaç düzeyleri (Luminal, Tegretol, Depakin, Fenitoin, Aspirin, Parasetamol)
 • Vitamin düzeyleri (B12, D vitamini, Folik asit)
Poliklinik Lokasyonu
0. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Pazar7/24

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız