Misyon – Vizyon

Misyon
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını ortadan kaldıran, hasta gereksinimi ve beklentilerine uygun şekilde, seçkin kadrosuyla uluslararası standartta sağlık hizmeti veren ve tıp alanında donanımlı bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunan bir kurumuz.

Vizyon
Verdiği hizmet kalitesi ve bilimsel çalışmalarıyla yalnız ulusal değil uluslararası alanda da, sadece tercih edilen değil aranılan bir hastane olmak.

Değerler

  • Toplum sağlığına önem veriyoruz.
  • Hasta güvenliğine öncelik veriyoruz.
  • Gelişen teknolojileri takip ederek sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı destekliyoruz.
  • Kişiye özel tanı ve tedavilerle sağlık hizmeti veriyoruz.
  • Tüm uygulamalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürüyoruz.