Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi 2019-07-09T10:22:00+03:00

Yakın Doğu Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2010 yılında kurulmuştur. 10 yataklı servis, 4 yataklı yoğun bakım, 4 yataklı ileri yoğun bakım üniteleri ve 2 adet tam teşkekküllü ameliyathane salonu ile dünya standartarında hizmet vermektedir. 2010 yılından günümüze kadar, 600 civarında açık kalp ve 500 kadar periferik vakanın yapıldığı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, dünya ortalamalarının altında bir mortaliteye (ölüm oranı) sahiptir.

Açıldığı günden itibaren kliniğimiz, adada ilklere imza atmış olup, ilk yapay kalp uygulaması, küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatları, doğumsal kalp ameliyatları ve açık olarak yapılan büyük anevrizma ameliyatları başarıyla uygulanmıştır.

Kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili tüm tanı ve tedavilerin yapıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sağladığı olanaklar ve hizmetler sayesinde sadece ada halkına değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve adada yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara da hizmet vermektedir. Kalp Damar Cerrahisi Bölümü olarak, Kardiyoloji ve anestezi bölümleri ile olan mükemmel koordinasyonumuz başarımızın artmasını ve hastaların hastanemizi tercih etmesini sağlamakatadır.

Kliniğimizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiğimiz komplike operasyonlar ile ülkemizde bir çok ilklere imza atıp ,dünyanın saygın kalp ve damar cerrahisi klinikleri ile yarışır konuma geldik.

Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen ameliyatlar aşağıdaki gibidir;

 • Koroner Arter Baypas Cerrahisi; çalışan kalpte veya kalp – akciğer makinası kullanarak uygulanan baypas ameliyetları
 • Aort Kapak Hastalıkları Cerrahisi; yaşa uygun olarak seçilen yöntemle hem mekanik hem de biyoprotez kapak değişimi ameliyatları
 • Mitral Kapak Hastalıkları Cerrahisi; sahip olduğumuz cerrahi deneyim ile yapılan mitral kapak tamir ameliyatları veya kapak değişim amliyetları
 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Cerrahisi; küçük kesiden veya normal kesi ile yapılan doğumsal kalp anomalileri hastalıkları cerrahisi
 • Aort Anevrizma Cerrahisi; kalp – akciğer makinası kullanılarak ya da endovasküler stent tekniği ile yapılan anevrizma (baloncuk ) operasyonları
 • Aort Diseksiyonu Cerrahisi; diseksiyon nedeniyle hastanemize ulaşan tüm hastalar acil olarak operasyona alınmaktadır.
 • Kalp Yetmezliği Cerrahisi ve Ventrikül Destek Cihazı Uygulamaları; ileri dönem kalp yetmezliği olan hastalarda ventrikül destek cihazı (yapay kalp cihazları) uygulanmaktadır.
 • Karotis Arter Cerrahisi; şah damarı tıkanıklıkları için her türlü donanıma sahip olan kliniğimizde bu ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır.
 • Varis Cerrahisi; her türlü varis tedavisi kliniğimizde gerçekleştirilmektedir.
 • Periferik Arter Hastalıkları Cerrahisi; özellikle bacak damarlarında olan tıkanıklıklar nedeniyle, normal aktivitelerini gerçekleştiremeyen hastalarımıza hem stent tedavisi hem de ameliyat uygulanabilmektedir.
 • Kronik Böbrek Hastalarına Yönelik Fistül Operasyonları; diyaliz ihtiyacı olan böbrek hastalarına yönelik hemodiyaliz kateteri ve fistül operasyonları yapılmaktadır.
  Konvansiyonel yöntemler yanında kliniğimizde tüm dünyada kabul gören güncel yöntemler de uygulanmaktadır. Bunların bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Kapak Tamiri Operasyonları; dünyada sayılı merkezlerde uygulanmakta olan küçük kesi ile kapak ameliyatları kliniğimizde başarı ile uygulanmaktadır.
 • Minimal İnvaziv (küçük kesi yöntemi) Yöntem ile Baypas Cerrahisi; hastalığının derecesine göre uygun hastalara küçük kesi ile baypas ameliyatı yapılmaktadır.
 • Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent ile Tedavisi; Özellikle açık cerrahisi çok yüksek olan anevrizma (baloncuk = damar genişlemesi ) hastalarında endovasküler, küçük bir kesiden girilerek yapılan stent tedavisi ile anevrizma (baloncuk) ameliyatı gerçekleştirilmektedir.
 • Radyofrekans ve Lazer Yöntemleriyle Varis Tedavisi; tüm varis tedavilerinin uygulandığı kliniğimizde lazer ve radyofrekans ablasyon teknikleri ile güncel tedaviler de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
  Yakındoğu Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Olarak;
  Vizyonumuz; tüm kalp ve damar hastalıklarının başarılı bir şekilde tedavi edildiği, dünyanın saygın klinikleri arasında yer almakatır.

Misyonumuz; dünya çapında yapılan tüm yenilikleri yakından takip ederek, hastanemizde uygulayabilmek için gerekli olan donanımı sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek her geçen gün kendini yenileyen bir klinik olmaktır.

Poliklinik Lokasyonu

2. Kat Doğu Blok
Poliklinikler Bölümü

Açılış Saatleri

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00
Cumartesi Kapalı
Pazar Kapalı

Lokasyon

Bilgi Talep
© Copyright 2019 | Near East Technology