Kadın Ürolojisi


Kadınlarda idrar kaçırma, vajinal organ sarkmaları, pelvik ve mesane ağrı sendromları, cinsel işlev bozuklukları ve diğer işeme sorunlarının tanı ve tedavisi kadın ürolojisinin ilgilendiği rahatsızlıklardır. Hastanemizde bu rahatsızlıkların tanısı ve değerlendirilmesi yanında medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavileri de gerçekleştirilmektedir.

İnme, Multipl Skleroz, Parkinson hastalığı ve spinal kord yaralanması gibi nörolojik hastalıklardan kaynaklanan sinir iletim bozukluğu özellikle mesane olmak üzere alt üriner sistemde fonksiyon bozukluğuna neden olurlar. Mesane ve mesane çıkımındaki anatomik yapının işlev bozukluğu sık ve gece idrara çıkma (aşırı aktif mesane), idrar tutmayı geciktirememe, idrar kaçırma ya da idrar yapamama ve idrar tutma adelesinin mesane ile uyumlu çalışmaması gibi durumların sebebidir. Hastanemizde erişkin veya çocukluk çağındaki kişilerde bir nörolojik hastalığa ya da farklı nedenlere bağlı olarak gelişen istemsiz olarak idrar kaçırma ve benzer diğer bozuklukların tanı, tedavi ve takibi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

İdrar ve üreme yolları ile ilgili sistemde organların normal fonksiyonlarını sağlamaya yönelik tüm cerrahi düzeltme prosedürlerini içeren rekonstrüktif üroloji, plastik cerrahi ile ürolojinin ortak alanıdır. İdrar yapma ile ilgili sorunlara neden olan ve rekonstrüktif cerrahi gerektiren konjenital ürolojik bozukluklar, travma ve üretral darlıkların da tanı ve tedavisi yine hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır.

Poliklinik Lokasyonu
1. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız