Uzm. Dr. Mehmet Yavuz SELHANOĞLU
Uzm. Dr. Mehmet Yavuz SELHANOĞLU
Üroloji
 • 1982; Lisan, Tıp Fakültesi, Trakya Üniversitesi
 • 1989; Tıpta Uzmanlık, Üroloji, İstanbul Ünivversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Kadioglu A, Erdogru T, Selhanoglu M, Tellaloglu S. The correlation of end-diastolic flow velocity and cavernosometry results in the diagnosis of venous leakage. Arch Esp Urol. 1996 Jul-Aug;49(6):651-4.
 2. Nane I, Esen T, Tellaloglu S, Selhanoglu M, Akinci M. Penile fracture:emergency surgery for preservation of penile functions. Andrologia. 1991 Jul-Aug;23(4):309-11.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Enver Tali Çetin, Şengül Derbentli, Kurtuluş Töreci, Sedat Tellaloğlu, Mustafa Akıncı, Mehmet Selhanoğlu: Nazokomial İdrar Yolu İnfeksiyonlarının İncelenmesi (cilt:11 sayı:4 aralık 1985) Türk Üroloji Dergisi
 2. Mustafa Akıncı,Sedat Tellaloglu,Fevzi Macit,Cavit Özsoy,Mehmet Selhanoglu, Tahir Karadeniz.: Amplatz Sheat ile Tek Seans Perkütan Nefrolitotomi. Türk Üroloji Dergisi.  15,1:111-118,1989.
 3. M. Tunç, M. Selhanoğlu, C. Özsoy, F. Macit, A. Kadıoğlu. Mesane Tümörlü Hastalarda Üriner Diversiyonlar Türk Ürol. Dergisi, Cilt:15, Sayı:15, 445-451, 1989.
 4. Kurtuluş Töreci, Sedat Tallaloğlu, Şengül Derbentli, Mustafa Akıncı. Mehmet Selhanoğlu. Enver Tali Çetin. Üroloji Kliniğindeki Nozokomiyal Ve Üriner İnfeksiyonların Sefaperazon İle Tedavisi. Ankem Dergi 1 (No3).222-224 (1987)
 5. Mehmet H.Ergin,Ümran Dal,,Mehmet Selhanoğlu Published 2015 • Medicine Journal of Academic Emergency Medicine
 • Kök hücre, Prp ve Şok Dalgası Yöntemleriyle Erkeklerdeki  Cinsel Fonksiyon Bozuklukları ve Kısırlık Tedavileri
  * Sertleşme Sorunu
  * Erken Boşalma
  * Peyronie (penis eğriliği)
  * Kronik Sistit
  * Interstiyel Sistit
  * Kronik prostatit
  * Aşırı Aktif Mesane
  * Azospermi
 • Prostat Büyümesi Ameliyatsız Su Buharı Yöntemleriyle Tedavisi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tedavisi
 • Böbrek ve İdrar Yolu Taşlarının Şok Dalgaları ile Kırılma Tedavisi