Ağız ve Diş Sağlığı


Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi’nde, ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulan sekiz anabilim dalı mevcuttur.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Kliniğimizde muayeneye yardımcı olacak şekilde panoramik radyografi, periapikal radyografi, oklüzal radyografi ve ortodontik tedavi amacı ile sefalometrik radyografilerden yararlanılmaktadır.

Bunun yanısıra gerekli görüldüğü taktirde ağız içi lezyonların erken teşhisinde, implant yerleştirilecek olan bölgede mevcut kemik yapısının 3 boyutlu olarak değerlendirilmesinde, gömülü yirmi yaş dişlerinin köklerinin üst çenede sinüs ile alt çenede ise içinden damar ve sinirlerin geçtiği mandibuler kanal ile olan ilişkisinin değerlendirilmesinde, olası kanama ve sinir hasarına bağlı oluşabilecek hissizlik gibi risklerin ortadan kaldırılmasının sağlanmasında, “konik ışınlı kompüterize tomografi”den yararlanılmaktadır.


Periodontoloji Anabilim Dalı
Periodontoloji dişleri çevreleyen sert ve yumuşak dokuların klinik ve mikroskobik yapısı, bu dokuları etkileyen hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgi veren, bu tedavileri uygulayan ve uygulatan anabilim dalıdır.

Toplumda yaygın olarak rastlanan periodontal hastalıkların ilk belirtisi diş eti kanamalarıdır. Diş eti kızarık, şiş ve parlak yüzeylidir. Bu belirtilerle birlikte ağız kokusu, diş etinde kanama, kaşınma hissi, dişlerde hassasiyet de görülebilir. Periodontitis; diş ve dişi destekleyen dokuların yıkımıyla oluşan iltihabi bir hastalıktır. Periodontitisin temel nedeni bakteri plağıdır ve mekanik olarak temizlenerek tedavi edilebilir. Bunun yanında sistematik faktörler, genetik ve çevresel faktörler de hastalığın oluşmasında etkendir. Periodontal hastalıklar her yaşta insanı farklı şekilde etkileyebilmektedir. Çoğu zaman hastalık herhangi bir şikâyet oluşturmadan sinsice ilerleyebilmektedir. Periodontal tedavinin ana amacı sağlıksız görünen dişleri ağızda tutmaktır. Hastalığın tipine göre değişik tedaviler uygulanmaktadır. Bunlar; ağız hijyeni eğitimi, diş taşı temizliği, ileri vakalarda kök yüzeyi düzleştirilmesi ve cerrahi operasyonlar olarak basitçe özetlenebilir.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Restoratif diş hekimliği kliniğinde, diş çürüklerini önleyici tedavilerin yanısıra; travma ve aşınma nedeniyle zarar görmüş olan dişlerin tedavileri, en yeni teknik ve materyaller kullanılarak yapılmaktadır. Tedavi sırasında komşu sert ve yumuşak dokular ile uyumlu bir ilişki içinde dişlerin fizyolojik bütünlüğünü korumak esas amaçtır.

Dişlerin şekli ve pozisyonu, fonksiyon ve estetik açıdan önemlidir. Kliniğimizde, sağlıklı diş dokularının korunmasına özen gösterilerek; estetik (kozmetik) diş hekimliği, diş renginde restorasyonlar ve diş beyazlatma tedavileri yapılmaktadır. Diş renginin, güzel bir dış görünüm için olduğu kadar, bireyin kendine güveni için de önemli olduğu bilinmektedir. Renk değişikliği gösteren dişlerin beyazlatma tedavileri kliniğimizde uygulanmaktadır.


Endodonti Anabilim Dalı
Endodontik tedavi (halk ağzında kanal tedavisi olarak da bilinir), endodontik cerrahi, çatlak veya travmaya uğramış dişlerin tedavisi gibi geniş klinik uygulamalara sahiptir. Diş hekimliğinde kök kanal tedavisi en sık gerçekleştirilen tedavilerden biridir. Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören diş pulpasını (sinir, damar ve lenfatik elemanları içeren yoğun bir bağ dokusundan oluşur) kök kanal tedavisi ile kurtarmak mümkündür.

Tedavi konsepti 3 aşamalı olmasına rağmen, bazı tedaviler tek seansta tamamlanırken bazıları ise çoklu randevular gerektirebilmektedir. İlgili dişin enfeksiyon derecesi ve vakanın zorluğu, tedavinin süresini belirleyen önemli parametrelerdir. Doğru teknik ve şartlar altında yapıldığında oldukça yüksek bir başarı oranına sahiptir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Oral ve maksillofasiyal cerrahi (ağız, diş ve çene cerrahisi), ağız, diş, çene ve yüz bölgesini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve defektlerin yumuşak ve sert doku onarımlarını estetik ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlayan uzmanlık dalıdır.

Kliniğimizde, doğuştan veya gelişimsel çene-yüz deformiteleri, çene-yüz travmaları, enfeksiyonları ve kanserlerinin tedavileri yapılmaktadır. Bu özel uzmanlık gerektiren prosedürlerin yanı sıra, sürmüş ve gömülü dişlerin çekimleri, lazer cerrahisi, kist tümör ameliyatları, çene eklem bozukluklarının tedavisi gibi daha genel tedaviler de yapılmaktadır. Ayrıca kozmetik cerrahi, kemik greftleri ve özellikle diş implantları da fonksiyon ve estetik sağlamada kliniklerimizde en fazla kullandığımız uygulamalardandır.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Protetik diş tedavisi çeşitli nedenlerle kayba uğramış dişlerin ve komşu dokuların fonksiyon kayıplarının giderilmesi amacıyla yapılan uygulamaları kapsar. Bu fonksiyonlar çiğneme, konuşma ve estetiği ilgilendirir.

Kliniğimizde hemen her yaş grubuna hitap eden uygulamalar yapılmaktadır.

Alanımız gelişen teknoloji, materyaller ve yeniliklerden çok yönlü yararlanmaktadır. Şöyle ki, uzay çağının gereksinimi olan nanoteknolojiden, bilgisayar destekli dijital tekonolojinin tüm imkanlarından yararlanabilmektedir.

İmplantoloji bilimindeki gelişmeye bağlı olarak en olumsuz ciddi maxillo-facial (çene-yüz) defektlere en etkin şekilde yaklaşım yine anabilim dalımızda mümkün olmaktadır.

Pedodonti Anabilim Dalı
Çocuk diş kliniğinde bebek, çocuk ve adölesanların her türlü diş tedavileri ve koruyucu uygulamalarının yanı sıra, özel ilgi gerektiren çocuklara ağız diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Kliniğimizde bedensel ve zihinsel engelli çocuklara da davranış kontrolü ve bilinçli sedasyon ile koruyucu ve konservatif tedaviler sunulmaktadır. Yaşı küçük, kaygısı yüksek, engelli veya iletişim kuramadığımız çocuklarda, genel anestezi ile çürük dişlerin tedavisinden, koruyucu uygulamalara kadar tüm işlemlerin tek seansta gerçekleştirilmesi ve bu sayede hem ailenin hem de çocuğun tedavi süresinde yıpranması engellenmektedir. Ayrıca kliniğimizde anne adaylarına çocukların ağız diş sağlığı ile ilgili eğitimler de verilmektedir.

Ortodonti Anabilim Dalı
Diş, çene ve yüzde meydana gelen gelişim bozukluklarının tedavisi ve normal seyrinde devamını, dişlerde görülen çapraşıklıkların ısırma ve çene problemlerinin düzeltilmesini sağlar. Konuşma problemleri, sendromlar ve dudak damak yarıklarıyla da ilgilenir. Ortodonti, özellikle ağız içinde ağrısız bir şekilde dişlerin üzerine yapıştırılan braketleri ve ark tellerini kullanarak mevcut bozuklukları düzeltir.

Ortodonti anabilim dalında, ilk yapılan detaylı muayeneniz ve gereken verilerin toplanmasından sonra ikinci seansta, size özel tedavi alternatifleri doktorunuzla ortak kararla belirlenmektedir. Böylece size özel tedavi seçenekleri belirlenmekte ve en doğru yöntem seçilmektedir.

Poliklinik Lokasyonu
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hastanesi
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma08:00 - 17:00
Cumartesi08.00 - 13.00
PazarKapalı

+90 (392) 680 20 30

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız