Doç. Dr. Polat OLGUN
Doç. Dr. Polat OLGUN
Medikal Onkoloji
İlgili Haberler

2018 Nisan; Medikal Onkolog
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
Doktora Tezleri: DAHİLİYE TEZİ ANTİNÜKLEER ANTİKOR TESTİ GERÇEK YAŞAM VERİLERİ

Yayınlar 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts And Humanities) 

 1. Pertuzumab, trastuzumab and taxane-based treatment for visceral organ metastatic, trastuzumab-naïve breast cancer: real-life practice outcomes. Esin E, Oksuzoglu B, Bilici A, Cicin I, Kostek O, Kaplan MA, Aksoy S, Aktas BY, Ozdemir O, Alacacioglu A, Cabuk D, Sumbul AT, Sakin A, Paydas S, Yetisir E, Er O, Korkmaz T, Yildirim N, Sakalar T, Demir H, Artac M, Karaagac M, Harputluoglu H, Bilen E, Erdur E, Degirmencioglu S, Aliyev A, Cil T, Olgun P, Basaran G, Gumusay O, Demir A, Tanrikulu E, Yumuk PF, Imamoglu I, Oyan B, Cetin B, Haksoyler V, Karadurmus N, Erturk I, Evrensel T, Yilmaz H, Beypinar I, Kocer M, Pilanci KN, Seker M, Urun Y, Yildirim N, Eren T, Demirci U; Turkish Oncology Group. Cancer Chemother Pharmacol. 2019 Jan;83(1):131-143. doi: 10.1007/s00280-018-3712-7. Epub 2018 1Oct 30.
 2. Efficacy of Palbociclib and Endocrine Treatment in Heavily Pretreated Hormone Receptor-positive/HER2-negative Advanced Breast Cancer: Retrospective Multicenter Trial Atakan Demir Nil Molinas Mandel Semra Paydas Gökhan Demir Özlem Er Nazım Serdal Turhal Sevil Bavbek Yeşim Eralp Pınar Mualla Saip Emine Nilüfer Güler Adnan Aydıner Başak Oyan Uluç Sadettin Kılıçkap Necdet Üskent Nuri Karadurmuş Mehmet Ali Kaplan Mustafa Teoman Yanmaz Hacer Demir Özkan Alan Taner Korkmaz Polat Olgun Özlem Sönmez Uysal Kadri Altundağ Şeyda Gündüz Meral Günaldı Murat Sarı İsmail Beypınar Gül Başaran Balkan Med J2020 Feb 28;37(2):104-107.DOI: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2019.11.143
 3. Neutrophil-to-lymphocyte ratio is prognostic in recurrent glioblastoma multiforme treated with bevacizumab plus irinotecan Veysel Haksoyler , Ali A Besen, Tolga Koseci , Polat Olgun, Ertugrul Bayram, Erkan Topkan Biomark. Med. (2021) 15(11), 851–859
 4. Male Breast Cancer: Clinical, Demographical, and Pathological Features in a Cohort of 41 Patients Tolga KoseciVeysel HaksöylerPolat OlgunMahmut Bakır KoyuncuBerna Bozkurt DumanTimuçin Çil Cureus 13(9): e17812. doi:10.7759/cureus.17812
 5. First-line pembrolizumab efficacy in patients with advanced non-small cell lung cancer: A Bi-center retrospective, reallife experience study Omer Diker, Polat Olgun JBUON 2021; 26(3): 844-852
 6. Prognostic Importance of Inflammatory Indexes in Patients Treated by Pazopanib for Soft Tissue Sarcoma.
  Koseci T, Haksoyler V, Olgun P, Ata S, Nayir E, Duman BB, Cil T DOI: 10.7754/clin.lab.2021.210431
 7. Prognostic importance of peripheral blood parameters in HER-2 positive metastatic breast cancer treated by pertuzumab, trastuzumab and docetaxel Tolga Köşeci , Polat Olgun , Serdar Ata , Ertuğrul Bayram , Mehmet Ali Sungur , Kadir Eser , Berna Bozkurt Duman , Timuçin Çil Medical Science and Discovery, 2021; 8(12):730-734
 8. Investigation of the change in the biological structure of the tumor in metastatic breast cancer Veysel Haksoyler, Tolga Koseci, Timucin Cil, Berna Bozkurt Duman, Polat Olgun, Ertugrul Bayram, Mehmet Ali Caparlar Medical Science and Discovery, 2021; 8(3):171-4
 9. Adjuvant treatment with paclitaxel plus trastuzumab for node-negative breast cancer: real-life experience
  Omer Diker ,Burak Yasin Aktas,Recep Ak,Bahadır Koylu,Onur Bas,Hakan Taban,Deniz Can Guven ,Polat Olgun,Neyran Kertmen,Omer Dizdar ,Berna Oksuzoglu,Sercan Aksoyhttps://doi.org/10.2217/fon-2021-0303
 10. Salvage chemotherapy in patients with nonsmall cell lung cancer after prior immunotherapy: a retrospective, real-life experience study(Anti-Cancer Drugs, 2022) Omer Diker, Polat Olgun
 11. Development of a Novel Predictive-Prognostic Scoring Index for Immune Checkpoint Inhibitors in Advanced Non-small Cell Lung Cancer Omer Diker Polat Olgun Ugurcan Balyemez Sinem Sigit Ikiz 
 12. Prognostic value of pretreatment immune inflammation indices in patients with immune-related tumorsDr. Polat OLGUN,  Dr. Ömer DİKER

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERLERİ, ERKEN EVRE MİDE KANSERLERİNE YAKLAŞIM, AKADEMİSYEN YAYINEVİ
 2. EVRE3 AKCİĞER KANSERLERİNDE İDAME TEDAVİ YAKLAŞIMLARI, AKADEMİSYEN YAYINEVİ

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 1. Kolon Karsinomunun Preoperatif Lenf Nodu Evrelemesinde PetBt’nin Etkinliği Veysel Haksöyler, Tolga Köşeci, Ertuğrul Bayram, Polat Olgun, Mehmet Ali Çaparlar
 2. Kemoterapinin Neden Olduğu Saç Dökülmesinin Engellenmesinde Saçlı Deri Soğutma Yönteminin Etkinliği ve Güvenilirliği Veysel HaksöylerTolga KoseciPolat OlgunErtuğrul BayramMehmet Ali Çaparlar
 3. Real-World Data of Nivolumab and Pembrolizumab in Platinum Refractory Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: Potential Practical Predictors of Treatment Ömer DİKER, Polat OLGUN,
 4. Clinicopathological features of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors: a retrospective evaluation of 149 cases Tolga Koseci, Polat Olgun, Serdar Ata, Mustafa Seyyar, Zeynel Abidin Tas, Ertugrul Bayram, Berna Bozkurt Duman, Timucin Cil
 5. Association of the Immune-Inflammation-Nutritional Parameters with Immune Checkpoint Inhibitor Outcomes in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer Ömer DİKER,Polat OLGUN,
 6. Erişkin Dönemin Nadir Görülen Beyin Tümörü: Medulloblastom Tanılı 28 Hastanın Demografik Özellikleri Tolga KÖŞECİ  Serdar ATA Mustafa SEYYAR Polat OLGUN Ertuğrul BAYRAM Kadir ESER Zeynel Abidin TAŞ

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

 1. Meme Kanserli Hastalarda Neoadjuvan Kemoterapi Etkinliğinde Akciğer İmmün Prognostik İndeksinin Prediktif Değeri Dr. Polat OLGUN,  Dr. Ömer DİKER
 2. İmmunoterapi çağında inflamasyon-nutrisyonel belirteçlerin rolü:metastatik küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında gerçek yaşam deneyimi Dr. Ömer DİKER,Dr. Polat OLGUN,
 3. Küçük hücre Dışı Akciğer kanserinde nivolumab ve pembrolizumab gerçek yaşam deneyimi Dr. Ömer DİKER,Dr. Polat OLGUN,
 4. Küçük hücre dışı akciğer kanserinde immunoterapi ve antibiotik kullanımının sağkalım katkısı Dr. Polat OLGUN,  Dr. Ömer DİKER

Diğer Yayınlar 

Uluslararası Atıflar 

Ulusal & Uluslararası Projeler 

 1. “MK3475-590”protokol numaralı “İleri evre /Metastatik Özofagus Karsinomu olan Gönüllülerde Birinci Basamak Tedavisi olarak Sisplatin ve 5 Fluourasil ile kombinasyon Halinde Plaseboya karşı sisplatin ve 5 Fluouracil ile Kombinasyon halinde Pembrolizumab’ın (MK-3475)Değerlendirildiği Randomize ,Çift Kör,Plasebo Kontrollü Faz III Klinik Çalışma (KEYNOTE-590),MK3475-590” başlıklı klinik araştırmada ,yardımcı araştımacı
 2. “Birinci Basamak Standart Tedaviden Sonra Progresyon Gösteren İlerlemiş/Metastatik Özofagus Adenokarsinomu ve Skuamoz Hücreli Karsinomu olan Gönüllülerde Tek ajan olarak Peembrolizumabın Hekimin seçimi Tek ajan Olarak Dosetaksel ,Paklitaksel veya Irinotekan ile karşılaştırıldığı Faz III Randomize Açık Etiketli Çalışma (KEYNOTE-181) başlıklı ve MK3475-181 kısa kodlu klinik araştırmada, yardımcı araştırmacı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 

 •        TTOD (TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ)
 •        ASCO(AMERİCAN SOCİETY COMMUNİTY ONCOLOGY MEMBER)
 • Meme Kanserleri
 • Akciğer Kanserleri
 • Prostat Kanserleri
 • Böbrek Tümörleri
 • Lenfoma Kanserleri