Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Anabilim Dalı günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri ile donatılmıştır. Nükleer tıp görüntüleme sistemlerinde radyoaktif işaretli ilaçların doku, organ ve sistemlerde yüksek özgüllükle toplanması sonrası radyoaktif maddelerden yayılan gama ışınlarını kayıt edilmektedir. Bu görüntüler sayesinde başta merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, kas ve iskelet, ürogenital, mide - bağırsak sistemleri, karaciğer ve safra yolları, tiroid – paratiroid- böbrek üstü bezleri gibi nöroendokrin sistem olmak üzere hemen hemen her organ ve sisteme ait iyi ve kötü huylu hastalıklar hakkında non-invaziv şekilde fizyolojik bilgi elde etmek mümkün olmaktadır.

PET/BT, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT)’nin birlikte kullanıldığı bir tetkiktir. PET vücutta anatomik değişiklikler henüz oluşmadan fizyolojik bozuklukları gösteren bir tetkik iken, BT lezyonun boyutu, biçimi ve lokalizasyonu gibi anatomik detaylar hakkında bilgi verir. Bu iki tekniğin birlikte kullanımı ile daha doğru ve kesin tanı konulabilir. Nükleer Tıp kliniğinde Kıbrıs'ta ilk ve tek PET/BT görüntüleme sistemi olarak GE Discovery STE 16 cihazı ile GE Infinia çift başlı SPECT Gama Kamera kullanılmaktadır. Nükleer Tıp kliniğinde yatarak yüksek doz radyonüklid tedavi uygulamalarına olanak sağlayan radyoaktif hasta tedavi odaları da bulunmaktadır.

PET/BT başta onkoloji olmak üzere, kardiyolojik ve nörolojik hastalıkların tanısında güvenle kullanılmaktadır.  18F-FDG PET/BT tetkiki çocukluk çağı dahil her yaştaki kanser hastalarının tanısı, başlangıç evrelemesi, tedavi yanıtı değerlendirmesi, tedavi sonrası yeniden evreleme ve radyoterapi planlaması yanı sıra sebebi bilinmeyen ateş odağının saptanması da dahil olmak üzere vücuttaki enfeksiyon ve enflamasyon odaklarının saptanmasında başarı ile kullanılmaktadır.

Nükleer Tıp kliniğinde yapılan teranostik uygulamalar içerisinde; prostat kanserleri için Ga-68 PSMA-PET/BT görüntüleme ve Lu-177 PSMA veya Ac-225PSMA tedavisi, nöroendokrin tümörler için ise Ga-68 DOTATATE PET/BT görüntüleme ve Lu-177 DOTATATE veya Ac-225 DOTATATE tedavisi sayılabilir.

Ga-68 PET/BT ile tespit edilen tümörler Lu-177 /Ac-225 PSMA veya DOTATATE ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmekte ve hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi arttırılmaktadır. Yine Lu-177 EDTMP ile prostat kanserli hastalarda ağrı palyasyonu yapılarak kullanılan ağrı kesici ilaçların sayı ve miktarını azaltmak veya tamamen terk etmek mümkün olmaktadır.

Nükleer Tıp Anabilim Dalı tanı ve tedavi hizmetleri arasında;

 • Opere edilemeyen primer veya metastatik karaciğer tümörlerinde radyomikroküreler ile Selektif İntraarteryel Radyonüklid Tedavi (SIRT) veya diğer sık kullanılan adları ile radyoembolizasyon /TARE uygulamaları
 • 18F-FDG PET & BT ile klinik onkoloji ve nöroloji (Alzeimer, Parkinson hastalığı vb.) uygulamaları
 • Enfarktüs sonrası miyokard canlılığının kardiak FDG PET/BT ile değerlendirilmesi
 • Prostat Kanserlerde Ga-68 PSMA görüntüleme ve Lutesyum-177/Ac-225 PSMA radyonüklid tedavi
 • Nöroendokrin Tümörlerde Ga-68 DOTATATE PET&BT görüntüleme ve Lutesyum -177 /Ac-225 DOTATATE radyonüklid tedavi
 • Ağrılı kemik metastazı olan hastalarda kemik ağrısının giderilmesi için Lu-177 EDTMP ve Sm-153 radyonüklid tedavi
 • Eklem içi sıvı birikimine ve eklemde hareket kısıtlılığına neden olan PVNS veya hemofilik artropati, başta romatoid artrit  olmak üzere kronik enflamatuar romatizmal hastalıklara yönelik olarak intraartiküler Y-90, Renyum-186, Er-169 kolloid enjeksiyonu ile radyosinovektomi
 • İyi diferansiye tiroid kanserleri ve hipertiroidi hastalarında radyoaktif iyot (I-131) tedavisi
 • Myokard perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Tiroid sintigrafisi
 • Tüm vücut kemik sintigrafisi
 • Dinamik ve statik böbrek sintigrafisi
 • Katı ve sıvı gıdalar ile mide boşalma zamanı tayini
 • Helikobakter pilori enfeksiyonu tanısı için C-14 Üre Nefes Testi sayılabilir.
Poliklinik Lokasyonu
1. KatBatı Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız