Göğüs Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

Uygulanan Tedaviler:

 • Alerjik, astım, alerjik rinit (yemekler, polen, ilaç vs.) akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • KOAH, bronşektazi (obstrüktif akciğer hastalıkları) tanı ve tedavisi
 • Kronik öksürükler
 • Tüberkülöz (akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi)
 • Pnömoni (zatürre) (bakteri, virüs, küfler)
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
 • Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
 • Bronkoskopi
 • Uyku hastalıkları (Uyku laboratuvarı, polisomnografi)
 • İnterstisyel göğüs hastalıkları (Sarkoidoz göğüs fibroz)
 • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Ürtiker (alerji için)
 • Alerji ve solunum laboratuvarı
 • Solunum fizyoterapisi
 • Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri

Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir. Bölümde akciğer hastalıkları ile ilgili tetkik, tedavi ve izlem yapılmakta ve bu amaçla tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkandan da yararlanılmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda gelişmiş bir solunum fizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Solunum fizyoloji laboratuvarında spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, diffüzyon kapasitesi, akciğer volümleri, egzersiz testi ve maksimum oksijen tüketimi, bronş provokasyon testi, arter kan gazı ölçümleri yapılabilmektedir. Alerji deri testi geniş kapsamlı olarak uygulanmaktadır.

Bronkoskopi ünitemizde, başta akciğer kanseri olmak üzere, akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan rijid bronkoskopi, fiberoptik bronkoskopi (videobronkoskopi ile) cihazları ile solunum yollarının endoskopik incelemesi yapılabilmektedir. US cihazı ile akciğer kitlelerinden ve büyümüş akciğer lenf bezlerinden biyopsiler alınabilmekte ve tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz ve akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının tanısı konulabilmektedir.

Uykuda solunum bozuklukları kardiyovasküler (hipertansiyon, aritmi, kalp yetmezliği, ani ölüm) ve serebrovasküler (inme) hastalıklara yol açabilmektedir. Obstruktif (tıkayıcı) uyku apne sendromu, bu hastalık yelpazesi içinde en sık (%95) görülenidir. Horlama, uykuda nefes durması, gündüz uykusuzluk, sabah baş ağrısı, dikkat bozukluğu, uykudan yorgun uyanma belirtileri en sık görülen belirtilerdir. Uyku laboratuvarında horlama başta olmak üzere pek çok uyku hastalığının teşhisi konulmakta ve tedavisi verilmektedir.

Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanaklar yakından izlenirken, radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Poliklinik Lokasyonu
1. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız