Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir, kas ve kas - sinir kavşak hastalıklarıyla ilgili uzmanlık alanıdır.  Ateşli havale, gelişim geriliği gibi hastalıklardan dirençli epilepsilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Çocuk nörolojisine başvuran hastaların ilk basamakta klinik değerlendirmesi yapılmakta, çocuklardan veya yakınlarından hastalığın başlangıcı, seyri, detayları sorgulanmaktadır.  Başvuran hastanın genel durumu, yaşına uygun gelişim basamakları değerlendirilmekte ve detaylı muayene edilmektedir.  Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda tanıya yönelik tetkikler planlanmaktadır.  Bazen basit kan tetkikleri yeterli iken bazen de ileri tetkiklere (EEG -Elektroensefalografi, MRI - Magnetik Rezonans Görüntüleme, EMG - Elektromiyografi, Genetik Analiz vb.) ihtiyaç duyulmaktadır.  Hastaların takip ve tedavisi ise tetkik sonuçları doğrultusunda planlanmaktadır.

Çocuk Nörolojisinin İlgi Alanına Giren Hastalıklar

 • Riskli Bebeklerin Nörolojik İzlemi
 • Gevşek Bebek (Hipotoni)
 • Gelişim Basamaklarında Gerilik
 • Zeka Gerilikleri ve Eşlik Eden Durumlar
 • Konuşma ve Dile Özel Gelişimsel Bozukluklar
 • Otizm - Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Baş Ağrısı
 • Ateşli Havale (Febril Konvülsiyon)
 • Soluk Tutma (Katılma) Nöbeti
 • Ateşsiz Havale (Afebril Konvülsiyon)
 • Nöbeti Taklit Eden Durumlar
 • Epilepsi (Sara Hastalığı)
 • Serebral Palsi (Beyin Felci)
 • Kas Hastalıkları
 • Sinir Hastalıkları
 • Kas - Sinir Kavşağı Hastalıkları
 • Nörometabolik Hastalıklar
 • Hareket Bozuklukları ve Tikler
 • Bayılma (Senkop)
 • Baş Dönmesi
 • Doğumsal ya da Sonradan Gelişen Felçler
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Nörodejeneratif Hastalıklar
 • Nörogenetik Hastalıklar
Poliklinik Lokasyonu
3. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız