Çocuk Kardiyolojisi

Anne karnındaki fetüs döneminden itibaren, 18 yaş sonuna kadar devam eden ergenlik dönemine kadar kalp hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi çocuk kardiyolojisi bölümünün uzmanlık alanıdır.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji bilim dalı poliklinik, ekokardiyografi (Transözafagial EKO ve Fetal EKO dahil) laboratuvarı, EKG (Holter EKG) birimi, Efor testi ve Tilt testi laboratuvarları ve kardiyak kataterizasyon ünitesi ile hizmet vermektedir.  Pediatrik Kardiyoloji bilim dalında doğumsal kalp hastalığı, kardiyomiyopati, kalp yetmezliği, akut eklem romatizması, senkop, aritmi, Kawasaki Hastalığı gibi olgular izlenmekte ve başka tanılarla diğer bilim dalları tarafından izlenen hastalara kardiyoloji konsultasyon hizmeti verilmektedir.  Fetal ekokardiyografide patoloji saptanan gebeler de takip edilmektedir.  Ayrıca konjenital kalp hastalığı olan erişkin hastalar değerlendirilmektedir.

Pediatrik Kardiyoloji bilim dalında, doğumsal veya sonradan oluşan kalp hastalıkları, kalpte üfürüm, çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı, morarma, bayılma ve yüksek tansiyon gibi şikayetlerle başvuran hastaların tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.  Hastalar, fizik muayene, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografı (EKO) ve gerekirse kardiyak kataterizasyon ile değerlendirilmekte, ameliyat gerekli olan hastalar, Kalp ve Damar Cerrahisi ile yapılan konseylerde tartışılmaktadır.  Ameliyat olan hastaların, cerrahi girişim sonrası değerlendirmeleri ve takipleri yapılmaktadır.

Hastanemizde Tedavi Uygulanan Çocuk Kardiyolojisi Hastalıkları

 • Doğumsal kalp hastalığı (ASD, VSD, PDA gibi)
 • Aritmi (Ritm Bozukluğu)
 • Siyanoz (Morarma)
 • Göğüs ağrısı
 • Çarpıntı
 • Üfürüm
 • Senkop (Bayılma)
 • Kalp yetmezliği
 • Akut eklem romatizması
 • Kardiyomiyopati (Kalp Kası Hastalığı)
 • Miyokardit, Perikardit ve İnfektifendokardit
 • Kawasaki Hastalığı (Ateş Yüksekliği, Döküntü, Gözlerde Kızarıklık, El ve Ayaklarda Şişme Soyulma gibi Bulgularla Seyreden Damarları Tutan Bir Hastalık)
 • Pulmoner Hipertansiyon (Akciğer Damarlarında Basınç Yüksekliği)

Çocuklarda görülen kalp hastalıklarının doğru tanısı ve zamanında tedavisi çok önemlidir ve hayat kurtarıcıdır.

Poliklinik Lokasyonu
3. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız