Radyasyon Onkolojisi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan tam teşekküllü Radyasyon Onkolojisi, Nisan 2010 tarihinden beri hasta kabul etmektedir.

Günümüzde, dünyanın her yerinde, kanserin evresine ve hastanın özel durumuna göre kararlar verilmekte ve kişiselleştirilmiş tedavi planları yapılmaktadır. Hastanemizde de, bütün bu uluslararası kılavuzlara uygun olarak hastalara multidisipliner yaklaşılmaktadır. Kanser hastalığının tanı aşamasından itibaren, Radyoloji, Nükleer Tıp, Patoloji, Cerrahi Klinikler ve Medikal Onkoloji Bölümlerinden uzmanların bir araya gelmesiyle oluşturulan konsey tarafından, hastaların durumu etraflıca değerlendirilmekte ve kişiye özel tedavi planları hazırlanmaktadır. Kanser tanı ve tedavilerinin, Hastanemizin sahip olduğu uzman kadro yanında, geniş teknolojik imkanlar dahilinde, bir çatı altında bütünsel ele alınması, uygulanan tedavilerin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır.

Merkezimizde bulunan ve Hastanemizi Radyasyon Onkolojisi alanında, Kıbrıs’taki diğer sağlık kurumlarından farklı kılan son teknoloji iki özel cihaz bulunmaktadır. Bunlardan biri Rapidarc diğeri ise Brakiterapi’dir.

Rapidarc
Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi olarak adlandırılan Rapidarc, tüm kanser türlerinde kullanılabilen bir kanser tedavi cihazıdır. Tedavi sırasında, cihazın yatak kısmına yatırılan hastaya, hastanın etrafında dönen cihazın hareketli kısmı tarafından, ışınlama işlemi yapılmaktadır. İşlem sırasında, 2 dakikadan az bir sürede görüntü alınmakta, 2-3 dakikalık ışınlama süresi ile birlikte toplam 4 dakikada günlük tedavi sonlanmaktadır. Cihaz, hasta etrafında dönüşü sırasında, tümöre hassas ve gereken dozda ışın uygularken, tümörün yakınındaki sağlıklı dokuların da korunmasını mümkün kılmaktadır.

Brakiterapi
Brakiterapi ise radyoterapinin bir türü olup, çoğunlukla jinekolojik kanser türlerinde kullanılmaktadır. Brakiterapi ile tedavi, radyoaktif ışın yayan kaynağın, tedavi gerektiren tümörlü bölgenin içerisine ya da yanına yerleştirilmesi ve direkt olarak tümörün ışınlaması ile gerçekleşmektedir. Böylece tedavi sırasında tümöre gereken doz verilirken, tümörün hemen yanındaki dokuların zarar görmesi engellenmektedir.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda Tedavi Edilen Kanser Türleri

  • Baş - Boyun Kanserleri: Beyin tümörleri, ağız boşluğu tümörleri, dil kökü, yumuşak damak kanserleri, gırtlak tümörleri, yutak bölgesi tümörleri
  • Göğüs Bölgesi Kanserleri: Akciğer tümörü, akciğer zarı ve göğüs boşluğu tümörleri
  • Ürolojik Kanserler: Prostat, Mesane, Böbrek ve Testis tümörleri Meme Kanseri
  • Sindirim Sistemi Kanserleri: Bağırsak, mide ve yemek borusu ile pankreas tümörleri
  • Lenfomalar: Hodgkin ve Non - Hodgkin lenfoma
  • Jinekolojik Kanserler: Rahim ağzı, rahim, vulva tümörleri
  • Cilt Kanserleri
  • Kemik ve Yumuşak Doku Kanserleri
  • Metastatik Kanserler
Poliklinik Lokasyonu
0. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız