Hematoloji


Hematoloji; kan, lenf ve kemik iliği hastalıklarının değerlendiren bilim dalıdır. Latince adı ile Hematoloji, “kan hastalıkları” anlamına gelmektedir. Anemi, kanamalar, akut ve kronik lösemiler, multipl miyelom ile benzeri hastalıklar başta olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıklar bu bölümde incelenmektedir. Hematoloji bilimi, tedavi hizmetleri yanında birçok hastalığın tanısında kullanılan laboratuvar uygulamaları yönüyle de tıpta önemli bir yer tutmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı’nda kanser ve kanser dışı tüm kan hastalıklarının tanı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Bu hastalıklar; anemiler, hemoglobinopatiler, pıhtılaşma bozuklukları ve kanserler olmak üzere 4 grupta incelenmektedir. Pıhtılaşma bozuklukları, aplastik anemiler, hipokrom anemiler, megaloblastik anemiler, hemoglobinopatiler, hemolitik anemiler, demir eksikliği anemisi, benign lökosit bozuklukları, akut lösemiler, kronik myeloid lösemiler, myelodisplastik sendrom, lenfomalar, kronik lenfoid lösemiler, myeloma ve bağlantılı hastalıklar, non-lösemik myeloproliferatif hastalıklar merkezde takip ve tedavileri yapılan hastalıklar arasında yer almaktadır.

Bu hastalıkların önemli bir kısmı, tedavisi hayati önem taşıyan hematolojik hastalıklar olup hekim deneyimi ve multidisipliner çalışmalar gerektirmektedir. Bu anlamda hematoloji, medikal onkoloji, kan bankası, radyoloji, nükleer tıp, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji anabilim dalları ile immünoloji, genetik ve patoloji laboratuvarları bütünsel çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Poliklinik Lokasyonu
2. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız