Dr. Yeşim ÖZGÖL
Dr. Yeşim ÖZGÖL
Pratisyen Hekim

Eğitim

 • 09.2007-05.2011; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • 09.1982-06.1988; Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 06.1982; Erzurum Lisesi

Deneyim

 • 29 Eylül 1988; SSK İstanbul Samatya Hastanesi- Pratisyen Heki
 • 1989-1995; İMES Sanayi Sitesinde İş Yeri Hekimliği
 • 1995-2005; Edirne SSK Bölge Hastanesi- Acil Servis Şefliği
 • 2000-2005; Edirne SSK bölge Hastanesi- Kalite Yönetim Başkanlığı
 • 2005-2010; Edirne Selimiye Devlet Hastanesi- Başhekim Yardımcılığı
 • 2010; Emeklilik
 • 2010- 2012; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi- Acil Servis
 • 2012-2013; Özel Trakya Hastanesi- Acil Servis Sorumlusu
 • 2014-; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Sertifikalar

 • 06.1993; Türk Tabipler Birliği Başkanlığı 33 Saatlik Teorik ve Pratik Program İş Yeri Hekimliği Sertifikası
 • 27.03.2013-01.04.2013; Kurtaran Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 30 saaatlik İş Yeri Hekimliği Yenileme Programı
 • 02.11.2009-04.11.2009; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Türk Tabipler Birliği İstanbul Protokolü Hakkında 24 saatlik Eğitim Programı
 • 12.05.2001-13.05.2001; Acil Tıp Derneği 30 saatlik Acil Tıp Günleri
 • 05-07 Haziran 2002 Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş İçi Kalite Tetkiki Eğitim Programı
 • 20-26 Temmuz 2006; TC Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
 • TC Sağlık Bakanlığı Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları Hizmet İçi Eğitimi
 • 18-20 Ekim 2007; TC Sağlık Bakanlığı 2. E-Sağlık Kongresi
 • 2-5 Kasım 2006; TC Sağlık Bakanlığı 1. Ulusal Sağlık Bilişimi Kongresi
 • 20-26 Mayıs 2008; TC Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sağlık-NET Entegrasyon eğitimi
 • 5-9 Kasım 2008; TC Sağlık Bakanlığı 3. E- Sağlık Kongresi
 1. Prevalence of Metabolic Syndrome in Routine Check-Up Program in Cyprus M Tınazlı, E Becer, N Sancar, Y Özgöl… - American Journal of …, 2018 - ajconline.org
 2. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinentalEmergency Medicine Congress, 4th international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017 Miyokardinfaktüsü ve aort diseksiyon kardeşliği Emel Erkuş Sirkeci, Özgür Sirkeci, ZakariaSuliman, Hatice Arslan, ÜlvanÖzad, Yeşim Özgöl
 3. Acil servise ateş nedeni ile yapılan başvuruların değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi tecrübesi K Süer, M Güvenir, Y Özgöl… - Cumhuriyet Medical …, 2013 - dergipark.org.tr
 4. Dermatological Applications to the Emergency Department of an University Hospital in Northern Cyprus/Kuzey Kibrista'ta Üniversite Hastanesi Acil Servisine Dermatoloji Başvuruları AF Kaptanoglu, Y Özgöl, M Tinazli - Journal of Academic …, 2012 - journalagent.com
 • Türk Tabipler Birliği
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tabipler Birliği