Yrd. Doç. Dr. Uğurcan BALYEMEZ
Yrd. Doç. Dr. Uğurcan BALYEMEZ
Radyoloji
İlgili Haberler
 • 2006 - 2012; Lisans, Tıp Fakültesi - Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 2012 - 2012; Pratisyen Tabip - Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 4.P.A.Komutanlığı Reviri
 • 2012 - 2014; Pratisyen Tabip - Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birliği Reviri
 • 2014 - 2018; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Radyoloji - Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji AD. (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • 2014 - 2018; Uzmanlık Öğrencisi - Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji AD. (Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
 • 2018 - 2019; Uzman Tabip - Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sağlık Şube Müdürlüğü ve Girne Asker Hastanesi Radyoloji Kliniği
 • 2019 - ; Radyoloji Uzmanı - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji AD.

ESERLER:

Yayınlanmış Makaleler:

 1. Balyemez, U., Karaman B., Tasar M., Bozlar B. (2018). A rare anatomic variation with clinical significance: Occipital and ascending pharyngeal arteries branching from cervical segment of internal carotid artery. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 26(4).
 2. Battal, B., Hamcan, S., Balyemez, U., Akgun, V. (2017). Choroid plexus involvement in Rosai-Dorfman disease. Neurology India, 65(1).
 3. Hamcan, S., Akgun, V., Battal, B., Balyemez, U., Karaman, B. (2016). Idiopathic transdural spinal cord herniation. The Spine Journal, 16(10), e701.
 4. Akay, S., Urkan, M., Balyemez, U., Erşen, M., Taşar, M. (2019). Is visceral obesity associated with colorectal cancer? The first volumetric study using all CT slices. Diagnostic and Interventional Radiology, 25(5), 338.
 5. Akay, S., Ebiloğlu, T., Ersen, M., Balyemez, U., Kaya, E., Taşar, M. (2019). The Relationship Between Abdominal Adiposity Parameters and Renal Cell Carcinoma: A Volumetric Study Using All Computed Tomography Slices. Türkiye Klinikleri. Tip Bilimleri Dergisi, 39(1), 65-74.

SÖZLÜ BİLDİRİLER VE POSTER SUNUMLARI:

 1. Balyemez U, Hamcan S, Örs F, Bozlar U. Nadir Bir Anomali: Sağ Ventrikül Divertikülü. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2015
 2. Balyemez U, Verim S, İnan K, Örs F. Bilateral Kohler Hastalığı Olgusu. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2015
 3. Balyemez U, Hamcan S, Uğurel M.Ş, Taşar M. Postoperatif Parankimal Distorsiyon Alanından Gelişen İnvaziv Duktal Karsinom Olgusu. 36.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2015
 4. Balyemez U, Bozlar B, Örs F, Uğurel M.Ş. Pulmoner Sement Embolisi : BT anjiografi Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 5. Balyemez U, İmanlı A, Hamcan S, Sanal H.T, Taşar M. Organofosfat İntoksikasyonu Beyin MRG Bulguları – Vaka Sunumu. 22. Yıllık TMRD toplantısı. Ankara 2017
 6. Balyemez U, Bozlar B, Barçın C, Taşar M. Scimitar Varyant ve Eşlik Eden Pulmoner Sekestrasyon – BTA Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 7. Balyemez U, Sanal H.T, İnan K, Taşar M. Orak Hücreli Anemi Olgusunda Osteoinfarkt Ve Osteodiskit: Mrg Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 8. Balyemez U, Hamcan S, Sanal H.T, Arda K.N. Sağ Hipokampal İnkomplet İnversiyon: Mrg Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 9. Balyemez U, Karaman B, Taşar M, Bozlar U. Internal Carotid Arter Servikal Segmentinden Orjin Alan Oksipital Ve Asendan Faringeal Arter. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 10. Balyemez U, Bozlar B, Karaman B, Taşar M. Laparoskopik Hiatal Herni Onarımı Sırasında Gelişen Kardiyak Ven Yaralanmasına Sekonder Tamponad Ve Multiple Komplikasyonlar: BTA Ve MRG Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 11. Balyemez U, Urkan M, Arda K.N, Bozlar U. Dev Retroperitoneal Liposarkom: USG Ve BT Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 12. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. Erişkin Olguda Nadir Bir İntusepsiyon Nedeni: Kistik Mezotelyoma. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 13. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. Gastrointestinal Stromal Tümörün Jejenum Lümenine Fistülizasyonu – BT Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 14. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. Varfarin Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu – İki Spontan İntestinal İntramural Hematom Olgusu. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 15. Hamcan S, Balyemez U, Özen A, Battal B. Vaka Sunumu: Meme Kanserini Taklit Eden Sklerozan Lenfositik Lobülit (Diabetik Mastopati). MG, USG, MRG ve Patoloji Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 16. Akgün V, Balyemez U, Çelikkanat S, Uğurel M.Ş.Kompleks C1-C2 Vertebra Segmentasyon Anomalisi: MDBT Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 17. Uğurel M.Ş, Balyemez U, Hamcan S, Battal B. Nadir Bir Olgu: Primer Spinal Kord Glioblastomunun MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 18. Sarı S, Balyemez U, Battal B, Taşar M. Eroin İntoksikasyonu Sonrasında Gelişen İzole Serebellar Atrofi-Dejenerasyon: MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 19. Hamcan S, Balyemez U, Akgün V, Battal B. Akciğer Kanseri Nedeni İle Mediastene Radyoterapi Alan Hastada Gelişen Torakal Spinal Kord Radyonekrozu: MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 20. Akgün V, Balyemez U, Çelikkanat S, Uğurel M.Ş. Spinal Kord İntramedüller Dermoid Olgusu: MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 21. Battal B, Balyemez U, Akgün V, Hamcan S. Rosai-Dorfman Sendromunun Koroid Pleksus Tutulumu: MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 22. Çelikkanat S, Balyemez U, Akgün V, Battal B. GPR56 Mutasyonu Ve Frontopariyetal Polimikrogiri: Müsküler Distrofi Taklitçisi. 25. Yıllık Nöroradyoloji Toplantısı. İstanbul. 2016
 23. Abalı M, Balyemez U, Bozlar B, Taşar M. Atipik Yerleşimli İki Kist Hidatik Olgusu. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 24. Akgün V, Battal B, Hamcan S, Balyemez U. Nadir Bir Olgu: Poliorşidizm: MRG Bulguları. 37.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2016
 25. Abalı M, Serindere M, Balyemez U, Hamcan S, Taşar M. Penil Mondor Hastalığı: Ultrasonografi Bulguları. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 26. Balyemez U, Küçükçiloğlu Y, Bulakbaşı N. İzole Soliter Serebellar Hematom Olgusunda Zorlu Tani: Soliter Hemorajik Malign Melanom Metastazı. 29. TNRD Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Toplantısı, 2020
 27. Balyemez U, Verim S, İnan K, Örs F. Bılateral Köhler Dısease. 21st Congress Of Balkan Mılıtary Medıcıne Commıttee
 28. Balyemez U, Hamcan S, Uğurel M.Ş, Taşar M. Invasıve Ductal Carcınoma Derıved From Postoperatıve Parenchymal Dıstortıon Area. 21st Congress Of Balkan Mılıtary Medıcıne Commıttee
 29. Balyemez U, Hamcan S, Örs F, Bozlar U. A Rare Anomaly: Dıvertıcula In The Rıght Ventrıcle. 21st Congress Of Balkan Mılıtary Medıcıne Commıttee
 30. Balyemez U, Sanal H.T, İnan K, Taşar M. Complications of sickle cell anemia, osteoinfarction and osteomyelitis: MRI findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 31. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. Rare complication of warfarin use - two spontaneous intestinal intramural hematoma. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 32. Balyemez U, Bozlar B, Barçın C, Taşar M. Scimitar variant and accompanying pulmonary sequestration: CTA findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 33. Balyemez U, Karaman B, Taşar M, Bozlar U. The variation of occipital and ascending pharyngeal artery which arising from internal carotid artery: ct angiography findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 34. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. Fistulization of gastrointestinal stromal tumor to jejunum – CT findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 35. Balyemez U, Urkan M, Arda K.N, Bozlar U. Gigantic retroperitoneal liposarcoma: USG and CT findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 36. Balyemez U, Serindere M, Sanal H.T, Arda K.N. Idiopathic spinal epidural lipomatosis: MRI findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 37. Balyemez U, Hamcan S, Bozlar B, Taşar M. A rare cause of adult intussusception: cystic Mesothelioma. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 38. Balyemez U, Bozlar B, Karaman B, Taşar M. Cardiac tamponade and multiple complications due to laparoscopic hiatal herniation repair: CTA and MRG findings. XVth Balkan Congress of Radiology. Hungary.
 39. Balyemez U, Serindere M, Hamcan S, Taşar M, Bozlar U, Sanal H.T, Akay S, Arda K.N A Rare Case Report: Pediatric Multifocal Glioblastoma with Spinal Metastasis. 23rd Annual Meeting, TSMR.
 40. Sanal H.T, Balyemez U, Hamcan S, Karaman B. Ductal Carcınoma In Sıtu Includıng Nodular Adenosıs Of Breast Mammography Sonography And Elastography Fındıngs. 29th Euroson 2017, Slovenia
 41. Bozlar U, Balyemez U, Demirkapı S, Taşar M. Intestınal Lıpoma Induced Ileocecal Intussusceptıon In An Adult A Rare Case Report. 29th Euroson 2017, Slovenia
 42. Abalı M, Balyemez U, Bozlar B, Taşar M. Unusual Sıtes Of Hydatıd Dısease Sonographıc Fındıngs Of Two Cases. 29th Euroson 2017, Slovenia
 43. Serindere M, Balyemez U, Bozlar U, Taşar M. Ultrasound Fındıngs Of Superfıcıal Temporal Artery Pseudoaneurysm Case Report 29th Euroson 2017, Slovenia
 44. Hamcan S, Balyemez U, Taşar M, Bozlar U, Sanal H.T, Akay S, Arda K.N. Spontaneous Lumbar Epıdural Hemorrhage Mimicking Epıdermoıd Cyst: CT And MRI Findings. 23rd Annual Meeting, TSMR.
 45. Pay R.E, Balyemez U. Hysterosalpingography and Spontaneous Pregnancy. 25th European Congress of Obstetrics and Gynocology, Türkiye.
 46. Ulubay M, Pay R.E, Karaşahin K.E, Balyemez U. Giant Uterine Leiomyoma. XII. Türk Alman Jinekoloji Kongresi. Girne
 47. Demirkapı S, Balyemez U, Erşen M, Hamcan S, Bozlar U, Taşar M. Voiding Sistoüretrografide Reflünün Dolum Veya Miksiyon Fazında Başlamasının Tedavi Başarına Katkısı. 38.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 2017
 48. Pay R.E, Dede M, Balyemez U. Ghost Ovarian Cyst. XII. Türk Alman Jinekoloji Kongresi. Girne
 49. Balyemez U., Akay S., Sanal H.T. Prediction of Immunohistochemical Properties of Breast Cancer with MRI Signal Intensities and Initial Enhancement Ratios. 16th Balkan Congress of Radiology. Turkey