Prof. Dr. Mehmet ÜNSEL
Prof. Dr. Mehmet ÜNSEL
Allerji ve İmmünoloji Hastalıkları
İlgili Haberler
 • 1990-1996; Y. Lisans, Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi
 • 1998-2003; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, İç Hastalıkları, Ege Üniversitesi
 • 2003-2007; Yan Dal İhtisası, Alerji Hastalıkları Ve Klinik İmmünoloji, Ege Üniversitesi
 • 2014; Doçentlik, Alerji Hastalıkları Ve Klinik İmmünoloji, İzmir Üniversitesi

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

 1. İç Hastalıkları Tezi, 2003. Bilier Sistem Enfeksiyonlarında Bakteriyolojik Çalışma. Tez danışmanı: Prof. Dr. Oktay Tekeşin
 2. Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2007. Lateks Alerjisi Tanısında Nazal Uyarı Testi. Tez danışmanı: Doç. Dr. E. Nihal Mete

Görevler:

 • 1996-1998; Sağlık Ocağı Hekimliği, Kangal /Sivas
 • 1998-2003; İç Hastalıkları Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi
 • 2003-2007; İç Hastalıkları Uzmanı, Alerji Hastalıkları Ve Klinik İmmünoloji Yan Dal Uzmanlık Öğrencisi, Ege Üniversitesi
 • 2007-2009; Alerji Ve Klinik İmmümoloji Uzmanı Mecburi Hizmet Görevi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2009-2011; Alerji Ve Klinik İmmünoloji Uzmanı, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 • 2012-2014; Yard. Doç. Dr, İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 2014-2016; Doç. Dr., İzmir Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 2016-2017; Doç. Dr., Medicalpark, İzmir Hastanesi
 • 2017- Halen; Doç. Dr., Kıbrıs Yakın Doğu Üniveristesi, Tıp Fakültesi

İdari Görevler :

 • İç Hastalıkları Dönem IV Koordinatör Yardımcısı, 2012-2016

Akademik Unvanlar:
Doçentlik Tarihi: 25 Eylül 2014

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

1) Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği-AID

2) European Academy of Allergology and Clinical Immunology-EAACI

Ödüller :

1) Mete Gökmen Nihal, Ersoy Ramazan, Gülbahar Okan, Sin Aytül, Ardeniz Ömür, Ünsel Mehmet, Kokuludağ Ali, “Zeytin Poleni Tekli Duyarlı Hastalarda Allergoid İmmünoterapinin Klinik ve İmmünolojik Etkinliği” başlıklı çalışma ile, Solunum Yolu Alerjileri dalında Birincilik ödülü, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2007.

2) Ünsel Mehmet, Mete Gökmen Nihal, Ardeniz Ömür, Ersoy Ramazan, Sin Aytül, Gülbahar Okan, Kokuludağ Ali, “Latex Alerjisi Tanısında Nazal Provokasyon Testi” başlıklı çalışma ile, Solunum Dışı (Besin, İlaç, Venom, Deri, Diğer) dalında Üçüncülük ödülü, XV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2007.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

DOÇENTLİK ÖNCESİ

A1. M Ünsel, A Sin, Ö Ardeniz, N Erdem, R Ersoy, O Gülbahar, N Mete, A Kokuludağ. New Onset Egg Allergy in an Adult. J Investig Allergol Clin Immunol 2007;17:55-8.

A2. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, S Göksel, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ.    The Importance of Nasal Provocation Test in The Diagnosis of Natural Ruber Latex Allergy. Allergy. 2009 Jun;64(6):862-7.

A3. M Ünsel, Ö Ardeniz, N Mete, R Ersoy, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Food Allergy Due to Olive. J Investig Allergol Clin Immunol 2009;19(6):497-499.

A4. Ö Ardeniz, ÖK Başoglu, F Günşar, M Ünsel, S Bayraktaroğlu, N Mete, O Gülbahar, A Sin. Clinical and Immunological Analysis of 23 Adult Patients  with Common Variable Immunodeficiency. J Investig Allergol Clin Immunol 2010;20(3):222-236.

A5. M Ünsel, N Mete, Ö Ardeniz, A Sin, O Gülbahar, A Kokuludağ. Diagnostic Value of  Specific IgE Analysis in Latex Allergy. Int Arch Allergy Immunol. 2012;158(3):281-287.

A6. N Mete, R Ersoy, O Gulbahar, O Ardeniz, A Sin, M Ünsel, A Kokuludağ. Desensitization Effect of Preseasonal Seven-Injection Allergoid Immunotherapy with Olive Pollen on Basophil Activation: The Efficacy of Olive Pollen-Specific Preseasonal Allergoid Immunotherapy on Basophils. Int Arch Allergy Immunol. Int Arch Allergy Immunol. 2012;159(1):75-82.

DOÇENTLİK SONRASI

A7. F Gürlek, M Ünsel, Ö Ardeniz, Z Peker Koc, O Gülbahar, AZ Sin, A Kokuludag, Mete Gokmen N.Misleading Allergens in the Diagnosis of Latex Allergy: Profilin and Cross-Reactive Carbohydrate Determinants. Int Arch Allergy Immunol. 2018;176(1):1-7.

A8. M Ünsel. Diagnostic difficulties in natural rubber latex allergy. Cyprus Journal of                   Medical Sciences. (kabul tarihi 14. 03.2020)

A9. M Ünsel. Efficacy of drug therapies in antihistamine refractory chronic spontaneous urticaria: Real life data. Asian Pac J Allergy Immunol. 2021 Feb 21. doi: 0.12932/AP-270820-0948. Epub ahead of print. PMID: 33638629.

A10. M Ünsel. Safety of Methotrexate in Chronic Urticaria Unresponsive to Omalizumab. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2021;20(4):500-504.

A11. M Ünsel. Therapeutic Challenges in Chronic Spontaneous Urticaria. Cyprus Journal  of Medical Sciences. (kabul tarihi 04.11.2021)

A12. N. Galip, M. Ünsel. The use of internet for allergic diseases; which one is the first step: specialists or google? Cyprus Journal of Medical Sciences. (kabul tarihi 17.11.2021)

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1. O Ardeniz, OK Başoğlu, F Günşar, M Ünsel, S Bayraktaroğlu, N Mete, O Gülbahar, A   Sin. Clinical and immunological analysis of 23 adult patients with common variable immunodeficiency. XIV. meeting of the European society for immunodeficiencies (ESID), İstanbul, 6-9 October 2010.

B2. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, Poster sunumu konferansı dahilinde "EAACI-WAO World Allergy and Asthma Congress" bildiri kitapçığındaki "A hidden food allergen: soy", 175 pp., Milan, Italy,June  2013.

B3. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, N.M. Gökmen, poster sunumu konferansı dahilinde "EAACI-WAO Worlg Allergy and Asthma Congress" bildiri kitapçığındaki "An adult-onset egg allergy", 212 pp., Milan, Italy, june 2013.

B4. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, poster sunumu konferansı dahilinde "EAACI-WAO Worlg Allergy and Asthma Congress" bildiri kitapçığındaki “Food-dependent exercise-induced anaphylaxis to maize”,1698 pp., Barcelona, Spain, june 2015.

B5. F Gürlek, M, Ünsel Ö Ardeniz, Z Peker Koc, O Gülbahar, AZ Sin, A Kokuludag, N Mete Gokmen. Misleading Allergens in the Diagnosis of Latex Allergy: Profilin and Cross-Reactive Carbohydrate Determinants, "EAACI-WAO Worlg Allergy and Asthma Congress"  1622pp., Helsinki, Finland, june 2017 (sözlü sunum)

 1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. A.Z. Sin, M. Ünsel. Kalp-Damar Hastalıkları ve Hipertansiyonda Astım. TÜSAD Egitim Kitapları “Özel ve Eşlik Eden Durumlarda Astım” serisi. Editör O. Şener, Bölüm 14, 174-182, ISBN:978-605-64604-5-6, G.M. Matbacılık, 2014, İstanbul.

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

DOÇENTLİK ÖNCESİ

D1. M. Ünsel, A Çakır, Y Kaya, F. Ö. Ardeniz. Çaşır otu allerjisi/Food allergy due to           Ferula. Asthma Allergy Immunol 2011;9:166-168.

D2. M. Ünsel, F. Ö Ardeniz, N Mete, A. Z. Sin. Are ACE inhibitors realy safe in the patients receiving venom immunotherapy? / ACE inhibitörleri venom immünoterapisi alan hastalarda gerçekten güvenli midir? Asthma Allergy Immunol 2012;10:100-103.

D3. M. Ünsel. Alerjik Hastalıkların Tanısında Spesifik Alerjenlerle Yapılan Solunumsal Testler. Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 2012;5(2):30-5

D4. R. Ersoy, M. Ünsel, F. Ö. Ardeniz, O. Gülbahar, N. Mete, A. Z. Sin, A. Kokuludağ.,    Allerjik ve nonallerjik rinit ayırıcı tanısında nazal provokasyon testinin rolü. Asthma Allergy Immunol 2012;10:143-148.

D5. M. Ünsel. Anjioödem. Klinik Tıp Bilimleri 2013;1(3):30-34.

D6. M Ünsel, Ö Ardeniz, N. M. GÖKMEN. An adult-onset egg allergy. Asthma Allergy Immunology, 2013, 11.2: 128-130.

D7. M Ünsel. Koroner Stent Allerjisi. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics, 2013, 6.6: 80-3.

 

DOÇENTLİK SONRASI

D8. M.Ünsel, Sarkoidozun İmmünopatogenezi. Turkiye Klinikleri J Rheumatol-Special Topics. 2017;10(2):70-5

D9. M Ünsel. Primer immün yetmezliklerde tarama. Akın H, editör. Güncel Genetik Tabanlı Tarama Testleri. Türkiye Klinikleri özel sayı; 2020. p.40-4.

D10. M Ünsel. Alerjik rinit. Bilgir F, editör. Solunum Yolunun Alerjik ve İmmünolojik Hastalıkları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.7- 11.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. M. Ünsel,  A.Z.Sin, N. Erdem, R. Ersoy, O. Gülbahar, N. Mete, F. Sebik. Erişkin yaşta başlayan bir yumurta alerjisi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,53,İzmir, Ekim 2005.

E2. N. Erdem, O.Gülbahar, A.Z. Sin, M. Ünsel, N. Mete, A. Kokuludağ, F.Sebik. İzmir’de yaşayan öğretmenlerde alerjik rinit ve astım prevalansı. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,28, İzmir, Ekim 2005.

E3. R. Ersoy, N.Erdem, A.Sin, M. Ünsel, A. Kokuludağ, F.Sebik. Susama  bağlı gelişen bir anafilaksi olgusu. XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,54,İzmir, Ekim  2005.

E4. R. Ersoy, A.Sin, N.Erdem, M. Ünsel, O. Gülbahar, F. Sebik.  Ege bölgesinde  bulunan selvi poleninin klinik etkisi var mı? XIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,32,İzmir, Ekim  2005.

E5. N.K.Hüdaverdi, N.M.Gökmen, R.Ersoy, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, O.Gülbahar, A.Sin, F. Sebik, A. Kokuludağ. Kuşburnuna bağlı gıda alerjisi. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,39,Antalya, Kasım 2006.

E6. M. Ünsel, N.M. Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A.Z.Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Zeytin alerjisi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,79, Antalya, Ekim 2007.

E7. R. Ersoy, N. Mete Gökmen, A.Z. Sin, O. Gülbahar, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Hurmaya bağlı gelişen uvula ödemi olgusu. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,77, Antalya, Ekim 2007.

E8. N. Mete Gökmen, R. Ersoy, O.Gülbahar, A. Sin, Ö. Ardeniz, M.Ünsel, A. Kokuludağ. Zeytin poleni tekli duyarlı hastalarda allergoid immünoterapinin klinik ve immünolojik etkinliği. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 52, Antalya, Ekim 2007.

E9. M.Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, R. Ersoy, A. Sin, O.Gülbahar, A. Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında nazal provokasyon testi. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 68, Antalya, Ekim 2007.

E10. M. Ünsel, N. Mete Gökmen, Ö. Ardeniz, A. Sin, O. Gülbahar, A.Kokuludağ. Lateks alerjisi tanısında spesifik IgE analizinin önemi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,81,Antalya, Kasım  2009.

E11. M. Ünsel, Ö. Ardeniz, R. Gen, A. Çakar, Y. Kaya. Çaşır’a bağlı gıda alerjisi.  XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı,96, Antalya, Kasım 2009.

E12. S. Demiral Sezer, A. Özveren, M. Hakan Akyurt, M. Ünsel, G.Sop. İntersitisyel akciğer hastalığı ile karışan sık değişken immün yetmezlikli olgu. XII. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2010.

E13. M. Ünsel. Kronik spontan ürtikerde omalizumab. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet KitabI. Antalya, Kasım  2013.