Doç. Dr. İsmet GÜN
Doç. Dr. İsmet GÜN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • 1994, Lisans, TIP FAKÜLTESİ - GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ
 • 1994-1995; Stajyer Tabip - Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • 1995-1997; Pratisyen Tabip - 34. Mknz.P.Tugg. Patnos/AĞRI
 • 1997-2001; Kadın Hast. ve Doğ. Uzmanlık Eğitimi İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefliği
 • 2001; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Kadın Hastalıkları ve Doğum - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • 2001-2005; Uzman Tabip - Ankara Mevki Asker Hastanesi
 • 2005-2007; Uzman Tabip - Erzurum Maraşal Çakmak Asker Hastanesi
 • 2007-2009; Uzman Tabip - Adana Asker Hastanesi
 • 2009; Yardımcı Doçent, Kadın Hastalıkları ve Doğum - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • 2009-2015; Yrd. Doç. Tbp. - İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefliği
 • 2011-2011; Onkoloji Eğitimi T.C. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Onkoloji Eğitimi,
 • 2013; Doçent, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçentliği - GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • 2013-2013; ÜYTE Eğitimi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜYTE Eğitim Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Sertifikasyon Klinik Eğitim Kursu, İstanbul.
 • 2015-2016; Doç. Tbp. - İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefliği
 • 2016-2020; Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • 2020; Doç. Dr. Yakını Doğu Üniversitesi - Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

İdari ve Bilimsel Ödüller :

 1. İdari ve Lojistik Hizmet Şerit Rozeti . Berat No: 8469, Veriliş Tarihi: 15.06.2004. TC Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara.
 2. İç güvenlik Hizmet Şerit Rozeti . Veriliş Tarihi: 31.05.2012. TC Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara.
 3. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ercüment Müngen, Vedat Atay. Kötü Obstetrik Sonuçlar İle Amniyotik Sıvı Matriks Metalloproteinaz-9 ve Cinko Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmek. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. SS - 17. Sözel sunum 1. lik ödülü
 4. İsmet Gün, Zafer Küçükodacı, Ahmet Özer Şehirli, Göksel Şener, Vedat Atay. Rat Over Dokusunda Metotroxatın İndükte Ettiği Oksidatif Stres Üzerine CAPE’nin Koruyucu Etkisi, SB13. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2012). 27-30 Eylül 2012. Sheraton Çeşme Hotel. İzmir. Sözel sunum 1. lik ödülü
 5. Bodur S, Gun I, Babayiğit MA. The Significance of Mean Platelet Volume on Diagnosis and Management of Adenomyosis. 41ST AAGL Global Congress on Minimally Invasive Gynecology. November 5-9, 2012. Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Award for the best abstract on basic science/research Abstracts/ Journal of Minimally Invasive Gynecology 19 (2012) S1-S35. SB39;S13.

Doktora veya tıpta uzmanlık alanında tez yöneticiliği:

 1. Tıpta uzmanlık alanında tez yöneticiliği.
  Tez Konusu: İnfertilite olgularında, otoimmun antikor varlığının over rezerv üzerine etkisinin değerlendirilmesi (Yapıldığı Yıl: 2013).
  Tezi Gerçekleştiren: Dr.Okan Özden
 2. Tıpta uzmanlık alanında tez yöneticiliği.
  Tez Konusu: Membranları intakt 34-40 haftalar arasındaki oligohidramnios ile seyreden tekil gebeliklerde perinatal sonuçların değerlendirilmesi (Yapıldığı Yıl: 2014).
  Tezi Gerçekleştiren: Dr.Oktay Tosun
 3. Tıpta uzmanlık alanında tez yöneticiliği.
  Tez Konusu: Mediolateral Epizyotominin Cinsel Disfonksiyon, Pelvik Disfonksiyon ve Ağrı Üzerinde Etkisi Olup Olmadığının Araştırılması (Yapıldığı Yıl: 2015).
  Tezi Gerçekleştiren: Dr. Bülent Doğan
 4. Tıpta uzmanlık alanında tez yöneticiliği.
  Tez Konusu: İntrauterin İnseminasyonda Zamanlama (Yapıldığı Yıl: 2019).
  Tezi Gerçekleştiren: Dr.Mustafa Gökkaya

ESERLER
SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan araştırma ve derlemeler

 1. Tutuncu L, Ergur AR, Mungen E, Gun I, Ertekin A, Yergok YZ. The effect of hormone therapy on plasma homocysteine levels: a randomized clinical trial. Menopause-The Journal Of The North American Menopause Society (ISI) 2005. Mar;12(2):216-222. PMID: 15772570.
 2. Kemal Akpak Y, Gün I, Kaya N, Atay V. A comparison of pregnant subgroups with positive 50-gram glucose challenge test results to those with negative results in terms of obstetric and perinatal outcomes. Med Glas (Zenica). 2012 Aug;9(2):262-7. PMID: 22926361
 3. Gün I, Oner O, Bodur S, Ozdamar O, Atay V. Is adenomyosis associated with the risk of endometrial cancer? Med Glas (Zenica). 2012 Aug;9(2):268-72. PMID: 22926362
 4. Akpak YK, Gun I, Kaya N, Gonen G. The Role of Fetal Gender in Prolonged Pregnancies. Healthmed 2012; 6(7): 2304-2307.
 5. Gun I, Ertugrul S, Kaya N, Akpak YK. Seroprevalence among Turkish pregnant women. Healthmed 2012; 6(7):2471-2476.
 6. Ertuğrul S, Gün I, Müngen E, Muhçu M, Kılıç S, Atay V. Evaluation of neonatal outcomes in elective repeat cesarean delivery at term according to weeks of gestation. J Obstet Gynaecol Res. 2013 Jan;39(1):105-112. doi: 10.1111/j.1447-0756.2012.01951.x. Epub 2012 Aug 13. PMID: 22889289
 7. Gün I, Muhçu M, Müngen E, Kılıç S, Atay V. The effect of amniotic sheet on the pregnancy outcome. J Ultrasound Med. 2013 May;32(5):807-813. doi: 10.7863/ultra.32.5.807. PMID: 23620323
 8. Gün I, Ozdamar O, Ertuğrul S, Oner O, Atay V. The effect of placental removal method on perioperative hemorrhage at cesarean delivery; a randomized clinical trial. Arch Gynecol Obstet. 2013 Sep;288(3):563-567. doi: 10.1007/s00404-013-2759-2. Epub 2013 Mar 1. PMID: 23455538
 9. Ozdamar O, Gün I, Müngen E, Atay V. The assessment of the relationship between amniotic fluid matrix metalloproteinase-9 and zinc levels with adverse obstetric outcomes. Arch Gynecol Obstet. 2014 Jul;290(1):59-64. doi: 10.1007/s00404-014-3179-7. Epub 2014 Feb 27. PMID: 24573505
 10. Babacan A, Gun I, Kizilaslan C, Ozden O, Muhcu M, Mungen E, Atay V. Comparison of transvaginal ultrasonography and hysteroscopy in the diagnosis of uterine pathologies. Int J Clin Exp Med. 2014 Mar 15;7(3):764-769. eCollection 2014. PMID: 24753775
 11. Ozdamar O, Gun I, Keskin U, Kocak N, Mungen E. The role of maternal serumbeta-HCG and PAPP-A levels at gestational weeks 10 to 14 in the prediction of pre-eclampsia. Pak J Med Sci. 2014 May;30(3):568-73. doi: 10.12669/pjms.303.4554. PMID: 24948981
 12. Babacan A, Kizilaslan C, Gun I, Muhcu M, Mungen E, Atay V. Ca 125 and other tumor markers in uterine leiomyomas and their association with lesion characteristics. Int J Clin Exp Med. 2014 Apr 15;7(4):1078-83. eCollection 2014. PMID: 24955185
 13. Gonca S, Gün I, Ovayolu A, Silfeler D, Sofuoğlu K, Ozdamar O, Yilmaz A, Tunali G. Effect of lower than expected number of oocyte on the IVF results after oocyte-pickup. Int J Clin Exp Med. 2014 Jul 15;7(7):1853-9. eCollection 2014. PMID: 25126190
 14. Özdamar Ö, Gün I, Öner Ö, Özden O. Evaluation of the accuracy of ultrasonography fetal weight estimation models; assessing regression formulae in a Turkish population. J Obstet Gynaecol. 2015;35(5):437-41. doi: 10.3109/01443615.2014.968111. PMID: 25383742
 15. Bodur S, Özdamar Ö, Kılıç S, Gün I. The efficacy of the systemic methotrexate treatment in caesarean scar ectopic pregnancy: A quantitative review of English literature. J Obstet Gynaecol. 2015 Apr;35(3):290-6. doi: 10.3109/01443615.2014.954101. Epub 2014 Sep 26. PMID: 25259651
 16. Sofuoglu K, Gun I, Sahin S, Ozden O, Tosun O, Eroglu M. Vaginal micronized progesterone capsule versus vaginal progesterone gel for lutheal support in normoresponder IVF/ICSI-ET cycles. Pak J Med Sci. 2015 Mar-Apr;31(2):314-9. doi: 10.12669/pjms.312.6613. PMID: 26101482
 17. Goktas SB, Gun I, Yildiz T, Sakar MN, Caglayan S. The effect of total hysterectomy on sexual function and depression. Pak J Med Sci. 2015;31(3):700-5. doi: 10.12669/pjms.313.7368. PMID: 26150871
 18. Saygı Aİ, Özdamar Ö, Gün İ, Emirkadı H, Müngen E, Akpak YK. Comparison of maternal and fetal outcomes among patients undergoing cesarean section under general and spinal anesthesia: a randomized clinical trial. Sao Paulo Med J. 2015 May-Jun;133(3):227-34. doi: 10.1590/1516-3180.2014.8901012. Epub 2015 Jun 1. PMID: 26176927
 19. Ovayolu A, Özdamar Ö, Gün İ, Arslanbuga CY, Sofuoğlu K, Tunalı G, Topuz S. Can blood or follicular fluid levels of presepsin predict reproductive outcomes in ART; a preliminary study. Int J Clin Exp Med. 2015 May 15;8(5):7983-8. eCollection 2015. PMID: 26221358
 20. Ovayolu A, Özdamar Ö, Gün İ, Arslanbuğa CY, Kutlu T, Tunalı G, Uluhan R. The assesment of follicular fluid presepsin levels in poor ovarian responder womenandits relationship with the reproductive outcomes. Int J Clin Exp Med. 2015 Jun 15;8(6):9961-6. eCollection 2015. PMID: 26309683
 21. Cogendez E, Eken MK, Bakal N, Gun I, Kaygusuz EI, Karateke A. The role of transvaginal power Doppler ultrasound in the differential diagnosis of benign intrauterine focal lesions. J Med Ultrason (2001). 2015 Oct;42(4):533-40. doi: 10.1007/s10396-015-0628-2. Epub 2015 Apr 8. PMID: 26576978
 22. Bodur S, Gun I, Ozdamar O, Babayigit MA. Safety of uneventful cesarean section in terms of hemorrhage. Int J Clin Exp Med. 2015 Nov 15;8(11):21653-8. eCollection 2015. PMID: 26885120
 23. Gün I, Özdamar Ö, Şahin S, Akpak YK, Sofuoğlu K. Is there any effect of oocyte count retrieved in the OPU procedure on pregnancy outcomes? J Obstet Gynaecol. 2016;36(3):416-9. doi: 10.3109/01443615.2015.1090416. Epub 2015 Oct 14. PMID: 26467556
 24. Karakuş SS, Özdamar Ö, Karakuş R, Gün I, Sofuoğlu K, Muhcu M, Polat M. Reproductive outcomes following hysteroscopic resection of endometrial polyps of different location, number and size in patients with infertility. J Obstet Gynaecol. 2016;36(3):395-8. doi: 10.3109/01443615.2015.1085847. Epub 2015 Oct 15. PMID: 26471837
 25. Doğan B, Gün İ, Özdamar Ö, Yılmaz A, Muhçu M. Long-term impacts of vaginal birth with mediolateral episiotomy on sexual and pelvic dysfunction and perineal pain. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Apr 25:1-4. PMID: 27112425
 26. Gün İ, Özdamar Ö, Şahin S, Çetingöz E, Sofuoğlu K. Progesterone vaginal capsule versus vaginal gel for luteal support in normoresponder women undergoing long agonist IVF/ICSI cycles. Ginekol Pol. 2016;87(5):372-7. PMID: 27304654
 27. Ovayolu A, Arslanbuğa CY, Gun I, Devranoglu B, Ozdemir A, Cakar SE. Can blood and semen presepsin levels in males predict pregnancy in couples undergoing intra-cytoplasmic sperm injection? Pak J Med Sci. 2016;32(5):1116-1120. doi: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.325.10610.
 28. Yiginer O, Dogan M, Gun I, Kutlu HT, Degirmencioglu G, Guliyev İ, Tokatli A, Kilicaslan F.The effects of supraphysiological oestrogen levels on ventricular repolarisation parameters.Kardiol Pol. 2018;76(6):974-979. doi: 10.5603/KP.a2018.0037.
 29. Gün İ, Özdamar Ö, Yılmaz A.Luteal phase support in intrauterine insemination cycles.Turk J Obstet Gynecol. 2016 Jun;13(2):90-94. doi: 10.4274/tjod.89577.
 30. Gün İ, Doğan B, Özdamar Ö.Long- and short-term complications of episiotomy.Turk J Obstet Gynecol. 2016 Sep;13(3):144-148. doi: 10.4274/tjod.00087.
 31. Ali Doğukan Anğın,Ismet Gün,Önder Sakin,Muzaffer Seyhan Çıkman,Engin Ersin Şimşek,Resul Karakuş.Investigation of the preventive effects of dehydroepiandrosterone (DHEA) and Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced ovarian damage in rats. ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY. doi.org/10.1080/01913123.2019.1711479.

SCI-Expanded (Science Citation Index-expanded), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve 1.1A’da yer almayan diğer yayınlar (kongre bildiri özetleri hariç)

 1. Gün I, Müngen E, Kurdoğlu M, Babacan A, Muhcu M, Atay V. Is prenatal volumetric evaluation of aneurysm of the vein of Galen important in the prediction of adverse fetal outcome? J Clin Ultrasound. 2010 Oct;38(8):443-445. doi: 10.1002/jcu.20672. PMID: 20146213
 2. Gün I, Kurdoğlu M, Müngen E, Muhcu M, Babacan A, Atay V. Prenatal diagnosis of vertebral deformities associated with pentalogy of Cantrell: the role of three-dimensional sonography? J Clin Ultrasound. 2010 Oct;38(8):446-449. doi: 10.1002/jcu.20726. PMID: 20607852
 3. Yücel E, Kurt Y, Ozdemir Y, Gun I, Yildiz M. Laparoscopic splenectomy for the treatment of wandering spleen in a pregnant woman: a case report. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Apr;22(2):e102-104. doi: 10.1097/SLE.0b013e318246beb5. PMID: 22487633
 4. Gün I, Akpak YK, Müngen E. Common sonographic characteristics of trisomy 8 mosaicism. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Oct;119(1):85-86. doi: 10.1016/j.ijgo.2012.05.016. Epub 2012 Jul 11. No abstract available. PMID: 22789441
 5. Gün I, Kizilaslan C, Atalay MA. Familial ectrodactyly-ectodermal dysplasia-clefting syndrome. Int J Gynaecol Obstet. 2012 Oct;119(1):86-87. doi: 10.1016/j.ijgo.2012.05.014. Epub 2012 Jul 12. No abstract available. PMID: 22795755
 6. Bodur S, Kaba M, Ceyhan ST, Gun I, Atay MV. Severe Sirenomelia following frozen-thawed embryo transfer cycle. Arch Gynecol Obstet. 2013 Jan;287(1):169-170. doi: 10.1007/s00404-012-2496-y. Epub 2012 Aug 3. No abstract available. PMID: 22865038
 7. Demirel D, Gun I, Kucukodaci Z, Balta AZ, Ramzy I. Primary Retroperitoneal Mucinous Cystadenoma With a Sarcoma-like Mural Nodule: An Immunohistochemical Study With Histogenetic Considerations and Literature Review. Int J Gynecol Pathol. 2013 Jan;32(1):15-25. doi: 10.1097/PGP.0b013e31825f7c41. Review. PMID: 23202791
 8. Akpak YK, Dandin Ö, Gün İ, Atay V, Haholu A. A rare case of vulvar skin metastasis of rectal cancer after surgery. Int J Dermatol. 2014 Jun;53(6):e337-338. doi: 10.1111/ijd.12230. Epub 2013 Jul 8. No abstract available. PMID: 23829497
 9. Bodur S, Gun I, Guido R. What is the role of primary methotrexate treatment in scar ectopic pregnancy? Am J Obstet Gynecol. 2014 Apr;210(4):379-380. doi: 10.1016/j.ajog.2014.01.027. Epub 2014 Jan 29. No abstract available. PMID: 24487007
 10. Yerebasmaz N, Kutlu A, Aydin E, Karabacak E, Ozturk S, Gun I. Progesterone skin test in severe attacks of angioedema during menstrual cycle. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2014 Oct;13(5):375-7. PMID: 25150080
 11. Babacan A, Akpak YK, Kizilaslan C, Gun I, Mungen E, Atay V. A rare case of postmenopausal immature teratoma with a recurrent grave course. Int J Clin Exp Med. 2014 Apr 15;7(4):1172-4. eCollection 2014. PMID: 24955203

A Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan araştırma ve derlemeler

 1. Erdemoğlu E, Erdemoğlu E, Gün I, Mungan T. Effect of delivery mode on the perinatal outcome in twin gestations. J Turkish German Gynecol Assoc. 2007 June; 8 (2): 168-171.
 2. Gun I, Salman MC. Safety and efficacy of sublingual misoprostol in first trimester medical abortion. Balkan Military Medical Review. 2008 January; 11 (1): 11-14.
 3. Gun I. Screening for Gestational Diabetes Mellitus: An Evaluation of 320 Cases. Balkan Military Medical Review. 2008 July; 11 (3): 98-107.
 4. Gun I, Bodur S, Topuz S. Practical approach for abnormal uterine bleeding. Balkan Military Medical Review. 2009; 12(2):79-87.
 5. Bodur S, Gun I, Babacan A, Muhcu M. The relationship of gynecologic examination and urine analysis among sexually active healthy women. Balkan Military Medical Review. 2009; 12(3):117-121.
 6. Gun I, Babacan A, Bodur S, Cakir S, Karateke A. Scar endometrioma following surgical incision: A retrospective study. Balkan Military Medical Review. 2009; 12(4):147-153.
 7. Bodur S, Gün I, Babayigit MA. The significance of mean platelet volume on diagnosis and management of adenomyosis. Med Glas Ljek komore Zenicko-doboj kantona 2013 February; 10(1):59-62.
 8. Sahin H, Akpak YK, Berber U, Gün I, Demirel D, Ergür AR. Expression of P-cadherin (cadherin-3) and E-selectin in the villous trophoblast of first trimester human placenta. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Mar 1;15(1):13-17. doi: 10.5152/jtgga.2014.56563. eCollection 2014. PMID: 24790510
 9. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Serkan Satılmış Ertuğrul, Okan Özden, Kenan Sofuoğlu. Does biochemical profile of follicular fluid in women undergoing assisted reproduction vary between the right and left ovaries? Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015; 4(4): 1066-1069. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20150428.
 10. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Serdar Hira, Belgin Devranoğlu. Assessment of the relationship between follicular fluid calcium ion concentration and reproductive outcomes. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2015; 4(6): 1984-1987. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20151299.
 11. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ali Ovayolu, Kenan Sofuoğlu. Does the number of prior oocyte retrieval practices increase the amount of blood loss in subsequent OPU procedures? Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016; 5(2): 276-279. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20160358.
 12. Gün İ, Özdamar Ö, Küçükodacı Z, Muhçu M, Demirel D. Could S6K1 immunopositivity be used to distinguish early and advanced stages of endometrioid endometrial adenocarcinoma? J Turk Ger Gynecol Assoc. 2016 Sep 1;17(3):163-7. doi: 10.5152/jtgga.2016.16071. eCollection 2016. PMID: 27651726
 13. Dilek Benk Silfeler, Ismet Gun, Raziye Keskin Kurt, Ali Ovayolu, Kenan Sofuoglu, Tayfun Kutlu, Naciye Arat. Effect of Coasting on Success of In-Vitro Fertilization Cycles. Ulutas Med J. 2016; 2(2): 101-106. doi: 10.5455/umj.20160703095058.
 14. Levent Özsari, Pınar Kumru, Osman İpcioğlu, Ayşen Özkoral, İsmet Gun, Eylem Cagiltay, Arif Yonem, Yaşam Kemal Akpak. Even in Vitamin D Deficiency 1, 25 Dihydroxyvitamin D3Level Is Normal in Pregnant Women. IJWHR 2019; 7: 024-028. DOI: 10.15296 / ijwhr.2019.04
 15. Anğın AD, Gün İ, Sakin Ö, Çıkman MS, Eserdağ S, Anğın P.Effects of predisposing factors on the success and treatment period in vaginismus. JBRA Assist Reprod. 2020 Mar 23. doi: 10.5935/0034-7280.20200009.
 16. Muzaffer Seyhan Çıkman, İsmet Gün, Önder Sakin, Kazibe Koyuncu, Ali Doğukan Anğın, Ateş Karateke, Enis Özkaya. Is There a Way to Predict Granulosa Cell Tumor of the Ovary? The Role of Peripheral Blood Test Parameters. Med J Bakirkoy 2020;16(1):56-61 doi: 10.5222/BMJ.2020.36855.

B Madde 1.1 de sayılan indeksler dışındaki uluslar arası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve 2.1 A’da yer almayan diğer yayınlar (kongre bildiri özetleri hariç) ile indekslerde bulunmayan yurt dışı dergilerde yayınlanan yayınlar

 1. Gun I, Salman MC. The diagnostic and therapeutic approach to intraabdominal contraceptive device. Balkan Military Medical Review. 2008 Aprıl; 11(2): 84-86.
 2. Gun I, Salman MC, Kucukodaci Z. Bilateral multicystic dysplastic kidney diagnosed at antenatal period. Balkan Military Medical Review. 2008 Aprıl; 11(2): 93-95.
 3. Gun I. Fetal Death at Third Trimester due to Nuchal Cord Type B. Balkan Military Medical Review. 2008 July; 11 (3): 143-145.
 4. Gün I, Sargin MA, Babacan A. Expectant management of partial ureteral angulation: a case report. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2009 Sep 1;10(3):178-80. eCollection 2009. PMID: 24591865
 5. Gun I, Sakar N, Ergur A.R. Dizygotic triplet pregnancy with monoamniotic twin component occuring after Intracytoplasmic sperm injection: A Case Report. Balkan Military Medical Review 2009; 12(2): 89-93.
 6. Mesten Z, Gun I, Dundar K. Hyperbaric Oxygen Therapy for Vulvar Necrotizing Fasciitis. Balkan Military Medical Review 2009;12(3):127-132.
 7. Ismet Gun, Ali Babacan, Ergun Yucel. A Case of Appendiceal Mucocele. Balkan Military Medical Review 2009; 12(4): 155-158.
 8. İsmet Gün, Murat Muhcu. Quiz Case: A Right Adnexal Mass in a Postmenopausal Patient. J Turkish German Gynecol Assoc. 2010; 11(3): 172-173.
 9. Özbek S, Mesten Z, Yilmaz A, Gün I. Acute abdomen due to intestinal band. East. J. Med. 2010; 15 (2): 73-75.
 10. Bodur S, Ayaz Y, Topallar F, Erdem G, Gün I. Severe uterine hemorrhage as first manifestation of acute leukemia. East. J. Med. 2011; 16 (1): 62-65.
 11. Calıskan AC, Bodur S, Aytan H, Gun I, Acu B. An Unusual Cause of Maternal Respiratory Distress in Postoperative-Postpartum Period: Diaphragmatic Hernia. Eur J Gen Med 2012;9(2):142-145.
 12. İsmet Gün, Zafer Küçükodacı, Vedat Atay. Leiomyoma of the vesicovaginal septum: a case report. East. J. Med. April-June 2012; 17 (2): 97-101.
 13. Yasam Kemal Akpak, Ismet Gun. Advance stage small cell neuroendocrine carcinoma of cervix: case report. East. J. Med. 2013; 18 (1): 41-44.
 14. Babacan A, Yılmaz A, Akpak YK, Müngen E, Gün İ, Atay V. Second trimester termination of pregnancy complicated with multiple fetal abnormalities and also placenta percreta. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2014;3:1167-8. DOI: 10.5455/2320-1770.ijrcog20141264 (Letter to the Editor)
 15. Yasam Kemal Akpak, Ozgur Dandin, Ismet Gun, Nuri Kaya and Vedat Atay. A rare cause of benign retroperitoneal mass mimicking adnexial malignancy in a postmenopausal woman: retroperitoneal fibroma. Pathology Discovery, ISSN 2052-7896.

TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından indekslenen (listelenen) ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri, olgu sunumu, teknik not, klinik tarama, derleme benzeri yayınlar

 1. Kibar Y, Avci A, Akay O, Gün I, Kilciler M, Özgök Y. Leiomyoma of the urethra causing stress incontinence in woman: Case report [Kadinda stres inkotinasa neden olan üretral leiyomiyom: Olgu sunumu]. Turk Uroloji Dergisi. 2005 June; 31 (2): 278-279.
 2. İsmet Gun, Evrim Erdemoglu, Ebru Erdemoglu. Primer Ovaryan Gebelikte Gözlem Tedavisi. Kadın Doğum Dergisi. 2006; 5(2): 1087-1088.
 3. İsmet Gün, Murat Muhçu, Ali Babacan, Vedat Atay. Postpartum Amenore ve Gebelikten Korunma. TAF Prev Med Bull 2009; 8(6):503-506.
 4. İsmet Gün, Murat Muhcu, Ali Babacan, Vedat Atay. Pelvik ektopik böbrek: Vaka Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 23-25.
 5. İsmet Gün, Ercüment Müngen, Ali Babacan, Murat Muhcu, Mertihan Kurdoğlu, Vedat Atay. El ve ayak polidaktilisi: Üç olgunun sunumu ve polidaktili olgularında güncel prenatal ve postnatal yaklaşımların gözden geçirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009; 40(3): 139-141.
 6. İsmet Gün, Ali Babacan. Benign Kistik Adneksiyal Kitlelerin Laparoskopik Yönetimi: 92 Vaka. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi 2009;16(4):230-236.
 7. Gün I. Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj. Van Tıp Dergisi. 2009;16(2):67-72.
 8. Ismet Gün. Prenatal Diagnosis of Campomelic Dysplasia: A Case Report. Van Tıp Dergisi 2009; 16 (1):37-39.
 9. İsmet Gün, Zeki Mesten. Terme ulaşan bir uterus didelfis olgusu ve yönetimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2010; 41(4): 207-211.
 10. Mertihan Kurdoğlu, İsmet Gün, Zeki Mesten, Ali Yılmaz, Murat Muhçu, Ercüment Müngen. Tip-1 Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyonlu Bir Olgunun Prenatal Tanısı ve Yönetimi. Perinatoloji Dergisi 2010; 18(1): 12-15.
 11. Bodur S, Özcan E, Gün I. Gebeliğin Periodondolojik Hastalığı: Gingivanin Hamilelik Tümörü. Perinatoloji Dergisi. 2010; 18(2): 55 – 58.
 12. Ertuğrul S, Kaya N, Gün İ. Elektif Sezaryen Olgularında Kordon Dolanması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2011;42(4):147-150.
 13. Ercüment Müngen, Ali Babacan, İsmet Gün. Progresif Fetal Diafragmatik Herni: Olgu Sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011; 19(1): 28 – 31.
 14. Serkan Bodur, İsmet Gün, Hakan Nazik, Arif Saylan. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom Torsiyonu. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 27-31.
 15. Okan Özden, İsmet Gün. Trakeözofageal Fistül; Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012; 43(3): 105-107.
 16. Yaşam Kemal Akpak, İsmet Gün. Postmenopozal Dönemde Bir Adneksial Kitle-Paratubal Kist: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2012; 43(4): 163-166.
 17. Yaşam Kemal Akpak, İsmet Gün. Plasenta Perkreta: Histerektomiyle Sonlanan Gebelik. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013; 44(1): 30-32.
 18. İsmet Gün, Okan Özden. Kadın Doğum Hastalıkları ve Yanlış Uygulamalar. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(2):25-30.
 19. Özkan Özdamar, Ali Babacan, İsmet Gün. Sezaryen Skar Endometrioması: Olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2013; 44(3): 150-154.
 20. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Ömer Yiğiner, Namık Özmen, Ercüment Müngen. Gebelikte Pulmoner Hipertansiyon ve Doğum. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(1): 36-39.
 21. Mehmet Nafi Sakar, Ismet Gün, Talip Gül. Subtotal Uterin Prolapsuslu Gebe: Bir Olgu Sunumu. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum): 21-23.
 22. Murat Muhcu, Özkan Özdamar, İsmet Gün, Okan Özden, Ercüment Müngen, Vedat Atay. Fetal Ci̇nsi̇yeti̇n Ultrasonografi̇k Fetal Bi̇yometri̇k Parametreler Üzeri̇ne Etkisi (The Impact of the Fetal Gender on Ultrasonographic Fetal Biometric Parameters). Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2014; 45(2): 55-60.
 23. Özüm G, Özdamar Ö, Gün İ, Sofuoğlu K, Kutlu T, Tunalı G. Histeroskopi Yapılan Primer ve Sekonder İnfertil Hastalarda Histerosalpingografi ve Transvaginal Ultrasonografinin Tanısal Değerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2016; 47(?): 1-5.
 24. Özdamar Ö, Gun I, Sofuoğlu K. The Assessment of the Relationship Between Endometrial Polyps and Basal Serum Estradiol Levels in Infertility Patients. Gülhane Tıp Dergisi, cilt.58, ss.24-29, 2016
 25. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Ali Yılmaz. Luteal phase support in intrauterine insemination cycles. Turk J Obstet Gynecol 2016;13:90-4. DOI: 10.4274/tjod.89577
 26. Ramazan Denizli, Önder Sakin, Zehra Meltem Pirimoğlu, İsmet Gün, Muzaffer Seyhan Çıkman, Ali Doğukan Angın. Gebelerde D vitamininin Maternal ve Fetal Etkilerinin İncelenmesi (Investigation of maternal and fetal effects of vitamin D in pregnancies).Zeynep Kamil Tıp Bülteni;2018;49(3):241-246.
 27. Muzaffer Seyhan Çıkman, İsmet Gün, Burak Giray, Önder Sakin, Ali Doğukan Angın, Canan Kabaca Kocakuşak. Postkoital Kanamalı Hastalarda Servikal Sitolojinin Önemi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni;2018;49(3):247-250. DOI:http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.430709.
 28. Uzm. Dr. Muzaffer Seyhan Çıkman, Uzm. Dr. Önder Sakin, Uzm. Dr. Ali Doğukan Angın, Dr. Mustafa Gökkaya, Doç. Dr. Zehra Meltem Pirimoğlu, Doç. Dr. İsmet Gün.Total laparoskopik histerektomi sonrası dren uygulamasının etkileri.Zeynep Kamil Tıp Bülteni;2019;50(3):135-137. DOI: http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.465523.
 29. Ali Ovayolu, İsmet Gün, Dilek Benk Şilfeler, Tayfun Kutlu. Açıklanamayan İnfertilitede Endometrial Kalınlık ve Canlı Doğum (Live Birth and Endometrial Thickness in Unexplained Infertility).Zeynep Kamil Tıp Bülteni;2019;50(3):142-145. DOI: http://dx.doi.org/10.16948/zktipb.550114.

Türkçe bilimsel veya ders kitaplarında bölüm yazarlığı, editörlük veya editör yardımcılığı (ISBN numarası olan kitaplarda)

 1. Vedat Atay, İsmet Gün. Mikrolaparoskopi. Jinekoljik Cerrahi, 2. Baskı, Prof. Dr. Haldun Güner (Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Kısım 6, Endoskopik cerrahiler, Bölüm 76, S893-902.
  ISBN: 978-975-277-420-9.
 2. İsmet Gün, Vedat Atay. Operatif Histeroskopi. Jinekoljik Cerrahi. 2. Baskı. Prof. Dr. Haldun Güner (Ed). Güneş Tıp Kitabevleri. Kısım 6, Endoskopik cerrahiler, Bölüm 92, S1117-1130.
  ISBN: 978-975-277-420-9.
 3. İsmet Gün, Vedat Atay. Endometriyal Kanserde Adjuvan Tedaviler. Jinekolojik Onkoloji El Kitabı. 1. Baskı. Editörler; Prof. Dr. Müfit Cemal YENEN,Doç. Dr. İbrahim ALANBAY. Modern Tıp Kitabevi. Kısım 4, Uterus, Bölüm 41, S729-740.
  ISBN:978-605-4477-09-8.
 4. İsmet Gün, Ramazan Denizli. Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS). Obstetrik ve Jinekolojik Aciller, 1. Baskı. Editörler; Uzm. Dr. Önder Sakin, Uzm. Dr. Ali Doğukan Angın, Uzm. Dr. M. Seyhan Çıkman. İstanbul Tıp Kitabevleri. Bölüm 18, S127-132.
  ISBN:978-605-7607-14-0.
 5. İsmet Gün, Emre Mat. Acil Peripartum Histerektomi. Obstetrik ve Jinekolojik Aciller, 1. Baskı. Editörler; Uzm. Dr. Önder Sakin, Uzm. Dr. Ali Doğukan Angın, Uzm. Dr. M. Seyhan Çıkman. İstanbul Tıp Kitabevleri. Bölüm 53, S425-430.
  ISBN: 978-605-7607-14-0.

Alanında herhangi bir kitaptan bölüm çevirmenliği (bölüm başına) (ISBN numarası olan kitaplarda)

 1. Amutha Anpananthar, Alastair Sutcliffe. Çeviri: İsmet Gün, Vedat Atay. Konjenital Anomaliler ve Yardımcı Üreme Teknikleri. İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri.Çeviri Editörü: Prof. Dr. Timur Gürgan. Güneş Tıp Kitabevleri. Kısım 3, Yardımla Üreme Teknikleri, Bölüm 68, S684-691.
  ISBN: 978-975-277-389-9.
 2. Arthur C. Fleischer, Eugene C. Toy, Wesley Lee, Frank A. Manning, Roberto Romero. Çeviri: İsmet Gün, Samet Topuz. Ektopik Gebeliğin Transvajinal Sonografisi. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Samet Topuz. Güneş Tıp Kitabevleri. Kısım 1, Genel Obstetrik Sonografi, Bölüm 4, S71-98.
  ISBN: 9789-7527-743-77.

Periyodik olarak düzenlenen uluslararası kongrelerde konuşmacı olmak ve/veya oturum başkanlığı yapmak

 1. 11. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı., Rixos Sungate Otel, Antalya, Turkey. Oturum: Ürojinekoloji Oturumu/Aşırı Aktif Mesane. 17 Mayıs 2013, Salon C, Saat; 09:00-09:20.
  Konuşma Konusu: Aşırı Aktif Mesane Tanımlaması ve Etyopatogenezi.
 2. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. Oturum: Ürojinekoloji Oturumu/Pelvik Taban ve Doğum. 16 Mayıs 2014, Atria salonu, Saat; 15:20-15:40.
  Konuşma Konusu: Epizyotomi uygulamasında kanıta dayalı literature taraması.
 3. Minimal İnvazif Jinekolojik Cerrahi Kongresi, 21-25 Şubat 2018, Wyndham Grand İstanbul-Levent, Turkey. Ürojinekolojik Cerrahi Kursu, 21 Şubat 2018, Okan Üniversitesi Hastanesi, 1. Oturum, Saat; 09.00-10.20, Tuzla, İstanbul.
  Konuşma Konusu; Üriner inkontinans ve pelvik organ prolapsusunda risk analizi ve koruyucu obstetrik yaklaşımın etkisi.
 4. 12. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2018, Elexus Hotel, Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
  Oturum Başkanlığı; Salon 5, 30 Nisan 2018 Pazartesi 09.25-10.25 Sözel Sunumlar ve 14.30-14.50 Sözel Sunumlar.
 5. 2. Minimal İnvazif Jinekolojik Cerrahi Kongresi, 13-16 Şubat 2019, Wyndham Grand İstanbul-Levent, Turkey.
  Oturum Başkanlığı; Ürojinekolojik Cerrahi Kursu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Konferans Salonu, 13 Şubat 2019.

B Ulusal kongrelerde konuşmacı olmak

 1. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. Oturum 37: Üriner İnkontinans II. 12 Mayıs 2012, Saat; 12:10-12:30.
  Konuşma Konusu: İnkontinans Cerrahisi Komplikasyonları ve Yönetimi.
 2. 5. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2012). 27-30 Eylül 2012. Sheraton Çeşme Hotel. İzmir, Türkiye.Oturum 27: İnfertilite Hemşirelik Kursu, 29 Eylül 2012, Cumartesi, Salon C. Saat; 10:10-10:30.
  Konuşma Konusu: ART Başarısını Artıran Faktörler.
 3. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Türkiye.Oturum 7: Genel Jinekoloji, 9 Mart 2013, Cumartesi, Salon B, Saat: 10:00-10:20.
  Konuşma Konusu: Görsellerle Vulva Patolojileri.
 4. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 05-08 Mart 2014, Polat Renaissance Hotel, Erzurum.
  Oturum: Laparoskopi Kursu, 5 Mart 2014, Saat; 10.30-12.30.
  Konuşma Konusu: İliak internal arter disseksiyonu, uterin arter disseksiyonu, uterin artere klip konulması, üreter diseksiyonu.
 5. Zeynep Kamil 32. Jineko-Patoloji Kongresi. 2-4 Haziran 2014. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Selçuk Lokman Toplantı Salonu. İstanbul, Türkiye. Oturum 7: Minimal İnvazif Yöntemler-II, 3 Haziran 2014, Saat; 15:10-15:30.
  Konuşma Konusu: Spesimen Çıkartma Yöntemleri.
 6. 6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 06 – 09 Kasım 2014, Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya.Oturum 28: Açıklanamayan İnfertilite Oturumu, 09 Kasım 2014; 10:30 – 12:00.
  Konuşma Konusu: IUI için stimulasyon protokolleri - IUI' da luteal faz desteği.
 7. 1. Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi, 6. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Çalıştayı, 06 - 09 Mart 2016, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa.Oturum: Panel 7, Laparoskopi Komplikasyonları
  Konuşma Konusu: Laparoskopik Komplikasyonlarının Önlenmesi
 8. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 3 – 6 Mart 2016, Erzurum, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Oturum: 4 Mart 2016, Cuma, Salon A
  Konuşma Konusu: Luteal Faz Desteği Nerede, Nasıl Yapılmalı.
 9. 7. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 2 – 4 Mart 2018, Erzurum, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Oturum: 4 Mart 2018, Pazar, Salon A
  Konuşma Konusu: Hipotroidi ve Hiperprolaktinemiye Bağlı Anovulasyon Yönetimi.
 10. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2018), 8-11 Kasım 2018, Titanic Belek Otel ve Kongre Merkezi, 11 Kasım 2018, Salon 1, IUI Kritik Analiz, Saat; 08.30-10.00, Antalya.
  Konuşma Konusu: IUI’da ideal uygulamalar- klinik yönü.
 11. Obstetrik ve Jinekoloji Zirvesi “Tartışmalı Konular” Kongresi, 2-6 Ekim 2019, Antalya.
  Panel Konusu; Aşırı Aktif Mesanede Tedavi Modaliteleri
 12. 9. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 12 – 15 Mart 2020, Erzurum, Palan Hotel, Erzurum. Oturum: 13 Mart 2020, Cuma, Salon A
  Konuşma Konusu: Ürojinekolojik Cerrahide Pelvik Anatomi.

C Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapmak, düzenleme kurulunda görev almak

 1. Zeynep Kamil - GATA Eğitim Toplantıları 2, 11 Ekim 2014, GATA Asker Hastanesi Selçuk Lokman Toplantı Salonu, İstanbul. İstatistiğin Önemi.
 2. 7.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 17 – 20 Kasım 2016, Maxx Royal Hotel / Belek, Antalya.Oturum 25: Sözlü Bildiriler, 20 Kasım 2016; 08.30 - 10:00.

D Ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı veya çalıştaylarda eğitici olmak

 1. TC Genel Kurmay Başkanlığı 600 Yataklı Mevki Asker Hastanesi Baştabipliği, Cinsellik ve Cinsel işlev Bozuklukları Sempozyumu, 21-22 Nisan 2004, Ankara GATA Toplantı Salonu, Ankara, Türkiye.Sempozyum Kitabı; S108-111.
  Konuşma Konusu: : Seksüel Disfonksiyon Bozukluğu Tedavisi
 2. TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) İstanbul Şubesi Pazar Sabahı Toplantısı, Kadında Üriner İnkontinans, 24 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul.
  Konuşma Konusu: Aşırı Aktif Mesanede Tedavi, Saat: 13:00-13:20.
 3. TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) İstanbul Şubesi Pazar Sabahı Toplantısı, Obstetrikte Tartışmalı Konular, 3 Haziran 2012, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul.Oturum-I; Saat: 11:00-11:15.
  Konuşma Konusu: Gebelik ve Diabette Tedavide Ne Kullanalım? İnsulin? Oral Antidiyebetik?,
 4. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Gebe Eğitici Eğitimi, 23 Aralık 2013-10 Ocak 2014, İstanbul. 25 Aralık 2013, Saat:14.35-16.10.
  Konuşma Konusu: Gebelik ve Enfeksiyöz Hastalıklar
 5. XXXII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, Ovulasyon İndüksiyon Kursu, 3.6.2014, GATA Asker Hastanesi Selçuk Lokman Toplantı Salonu, İstanbul. 3.6.2014, Saat: 09.13-09.30.
  Konuşma Konusu: İntrauterin İnseminasyonda gonadotropinlerle Ovulasyon İndüksiyon Protokolleri.
 6. Zeynep Kamil - GATA Eğitim Toplantıları, 28 Eylül 2014, GATA Asker Hastanesi Selçuk Lokman Toplantı Salonu. Anormal Smear Yönetimi, 2. Oturum(12:00-12:20).
  Konuşma Konusu:Servikal intraepitelyal neoplazilerin tedavi sonrası takip ve prognozları.
 7. Minimal İnvazif Jinekoloji Derneği Eğitim Proğramları Laparoskopi Kursu, Koç Üniversitesi Topkapı Hastanesi Konferans Salonu, 23 Ekim 2016, İstanbul.
  Konuşma Konusu:Üriner İnkontinans ve Pelvik Relaksasyonda Preop Değerlendirme Nasıl Olmalıdır.
 8. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, 22-23 Haziran 2019, Oturum 3, Servikal Premaliğn Lezyonlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu, Isparta.Konuşma Konusu; Anormal Histoloji Yönetimi

A Uluslar arası kongre ve sempozyumlarda sunulan sözel ve poster bildiriler

Özeti 1.1 veya 1.2 grubu dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş sözel bildiriler

 1. Tutuncu L, Ergur AR, Gun I, Mungen E, Ertekin A, Yergok YZ. The effect of estrogen replacement therapy and hormone replacement therapy on total plasma homocysteine levels. ESHRE 2003, 19th Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology. 29 June to 2 July 2003, Madrid, Spain, O-128. Human Reproduction 2003;18(suppl 1):xviii45.
 2. Bodur S, Gun I, Babayıgıt MA, Babacan A, Muhcu M, Atay MV. The relationship of gynecologic examination and urine analysis among sexually active healthy women. The 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Buchrest, Romania. June 01-04, 2011. Balkan Millitary Medical Review 2011; 14(2):121pp. OP107.

Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş sözel bildiriler

 1. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Furkan Kayabasoglu, Ali Babacan, Öznur Öner. Ultrasonographic guided hysteroscopic adhesiolysis. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, O-21:S180.
 2. Furkan Kayabasoglu, İsmet Gün, Ali Babacan, Ebru Gurleyig, Ozay Oral. Hysteroscopic approach of endometrial ossification as a cause of infertility. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, V-09: S196.
 3. İsmet Gün, Furkan Kayabasoğlu, Özkan Özdamar, Ali Babacan, Öznur Öner. Hysteroscopic metroplasty in a 'T-shaped' uterus. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, V-11: S198.
 4. İsmet Gün, Ali Babacan, Özkan Özdamar, Öznur Öner, Okan Özden, Murat Muhcu. Management of Ectopic Pregnancy with Laparoscopic Hydrodissection. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, V-38: S225.
 5. İsmet Gün, Furkan Kayabasoglu, Ali Babacan, Özkan Özdamar, Öznur Öner. Hysteroscopic Balloon Technique for treatment of complete uterine septum. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, V-51: S238.
 6. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Ali Babacan, Öznur Öner, Cem Kızılaslan. Laparoscopic management of ovarian endometrioma. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, V-56: S244.
 7. Bodur S, Gun I, Babacan A, Muhcu M. The relationship of gynecologic examination and urine analysis among sexually active healthy women. The 16th Congress of Balkan Military Medical Committee, Buchrest, Romania. June 01-04, 2011. Balkan Military Medical Review: 14(2); 121. OP107. Abstract Book
 8. Bodur S, Gun I, Babayiğit MA. The Significance of Mean Platelet Volume on Diagnosis and Management of Adenomyosis. 41ST AAGL Global Congress on Minimally Invasive Gynecology. November 5-9, 2012. Caesars Palace, Las Vegas, Nevada. Award for the best abstract on basic science/research. Abstracts/ Journal of Minimally Invasive Gynecology 19 (2012) S1-S35. SB39;S13.
 9. Cem Kızılaslan, İsmet Gün, Ali Yılmaz, Vedat Atay. Myom ve Ca-125. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi /5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya. SS-2, s19.
 10. İsmet Gün, Zafer Küçükodacı, Ali Yılmaz, Vedat Atay. mTOR siklus aktivitesinin serviksin prekanseröz lezyonları, serviks kanseri ve endometrium kanserindeki rolü. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi /5. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Rixos Sungate Otel, Antalya. SS-14, s24.
 11. Sofuoğlu K, Bodur S, Kendirli MT, Gün İ. Yüksek östrojen ve EEG değişikliği. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. SB-28.
 12. Gün İ, Sofuoğlu K, Ovayolu A, Şilfeler D, Tunalı G, Yılmaz A. Unexplain IVF hastalarında foliküler sıvı homosistein seviyesi ve gebelik ilişkisi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. SB-29.
 13. Şilfeler D, Gün İ, Sofuoğlu K, Ovayolu A, Yorgancı C, Bilgiç BE, Devranoğlu B. Farklı endometrial dönemlerde yapılan endometrial injury uygulamasının in-vitro fertilizasyon sonuçları üzerine etkisi.
 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. SB-50.

Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanmış sözel bildiriler

 1. Şen H, Gün İ, Dere K, Kılıç E, Güven B, Özkan C, Dağlı G. Preeklamptik Hastada Postpartum Gelişen HELLP Sendromu. 16. Kış Sempozyumu. Genel Anestezide Seçenekler, 25-28 Mart 2010, Grand Yazıcı Otel, Uludağ-Bursa, Türkiye. Bildiri kitabı, S3; 3pp.
 2. İsmet Gün, Murat Muhçu, Ercüment Müngen, Selim Kılıç, Vedat Atay. Amniyotic sheet ve gebelik sonuçları. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. SS - 16
 3. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ercüment Müngen, Vedat Atay. Kötü Obstetrik Sonuçlar İle Amniyotik Sıvı Matriks Metalloproteinaz-9 ve Cinko Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Değerlendirmek. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. SS - 17
 4. İsmet Gün, Zafer Küçükodacı, Ahmet Özer Şehirli, Göksel Şener, Vedat Atay. Rat Over Dokusunda Metotroxatın İndükte Ettiği Oksidatif Stres Üzerine CAPE’nin Koruyucu Etkisi. 5. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 27-30 Eylül 2012. Sheraton Çeşme Hotel. İzmir, Türkiye. 30 Eylül 2012, Pazar, Salon D, 11:40-11:50; SB13.
 5. İsmet Gün, Yaşam Kemal Akpak, Özkan Özdamar, Kenan Sofuoğlu. Gebelik Sonuçları Üzerine Toplanan Oosit Sayısının Etkisi. 6. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 06-09 Kasım 2014. Maxx Royal Otel. Antalya, Türkiye. 30 Eylül 2012, Pazar, Salon D, 11:40-11:50; S 02.
 6. İsmet Gün, Sadık Şahin, Özkan Özdamar, Kenan Sofuoğlu, Okan Özden, Oktay Tosun. Normoresponder IVF/ICSI-ET Sikluslarında Luteal Destek İçin Vaginal Mikronize Progesteron Kapsül’e Karşı Vaginal Progesterone Jel. 6. Ulusal Üreme endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi. 06-09 Kasım 2014. Maxx Royal Otel. Antalya, Türkiye. 30 Eylül 2012, Pazar, Salon D, 11:40-11:50; S 05.

Özeti 1.1 veya 1.2 grubu dergilerde yayınlanan uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş poster bildirileri

 1. İsmet Gün, Evrim Erdemoglu, Ebru Erdemoglu, Mansur Kamacı. Expectant management of primary ovarian pregnancy: A case report. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May 2005, Antalya, Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2005;271(Suppl 1): 78pp (Poster-Gyn-027)
 2. Evrim Erdemoglu, İsmet Gun. A new conservative treatment modality for leiomyoma uteri: Transvaginal uterine artery ligation. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 18-22 May 2005, Antalya, Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2005;271(Suppl 1): 82pp (Poster-Gyn-040).
 3. Gun I, Salman MC. Term Pregnancy After Recurrent Ectopic Pregnancy Following Recurrent Spontaneous Abortions: A Case Report. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. 16-20 May 2007, Antalya-Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2007;275(Suppl 1): 139pp (Poster-Gyn-306).
 4. Gun I, Salman MC. Fetal bilateral multicystic dysplastic kidney: A case report. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. 16-20 May 2007, Antalya-Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2007;275(Suppl 1): 55pp (Poster-MFM&P-062).
 5. Gun I, Salman MC. The efficacy and safety of misoprostol for first trimester abortions. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. 16-20 May 2007, Antalya-Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2007;275(Suppl 1): 121pp (Poster-Gyn-253).
 6. Gun I, Salman MC. Campomelic Dysplasia: A Case Report. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. 16-20 May 2007, Antalya-Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2007;275(Suppl 1): pp36 (Poster-MFM&P-010).
 7. Gun I, Salman MC. Undiagnosed genital tuberculosis causing infertility: A case report. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. 16-20 May 2007, Antalya-Turkey. Archives of Gynecology and Obstetrics 2007;275(Suppl 1): 66pp (Poster-E&RM-096).
 8. İsmet Gün, Anıl Saygı, Cem Kızılaslan, Nuri Kaya. Granulation tissue polyp of the vaginal mucosa: A case Report. 1 st International Cosmetology and Cosmetic Gynecology Congress, Grand Cevahir Hotel, Istanbul, Turkey, 28-30 April 2011. Kadın Doğum Dergisi. 2011 June;9(4):2269. Abstract; 0085, P8.
 9. Gun I, Bodur S, Babacan A, Atay V. A Case of an Early Age De Novo Leiomyosarcoma. The 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Milan, Italy, 11-14 September 2011. Int J Gynecol Cancer. 2011; 21 (Suppl3):1224.
 10. Demirel D, Berber U, Gün I, Kucukodaci Z, Ramzy I. Anal HPV Frequency in HIV Negative Women With or Without a History of Cervical Squamous Intraepithelial Lesion. 61st Annual Scientific Meeting November 8-12, 2013 Hilton Bonnet Creek Orlando, Orlando, Florida. Journal of the American Society of Cytopathology 2013; 2(1S):P71, S34. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jasc.2013.08.094
 11. Demirel D, Gün I, Berber U, Kucukodaci Z, Ramzy I. Anal-Cervical cytology and HPV DNA Correlation in patients with a history of cervical squamous intraepithelial lesion. 18th International Congress of Cytology, May 26-30, 2013, Paris, France. Acta Cytologica 2013; 57(suppl1):1-172. P-075,S64.
 12. A. Ovayolu, C. Arslanbuga Yilmaz, I. Gun, K. Sofuoglu, G. Tunali. Can Presepsin Predict Pregnancy Outcomes In ART? IFCC WorldLab Istanbul 2014, Istanbul, 22-26 June 2014. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) Jul 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760. New biomarker discovery-Poster Abstracts; Cod: 1221, s1372.

Özeti uluslararası kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanan sunulmuş poster bildirileri

 1. İsmet Gün, Cem Kızılaslan, Anıl Saygı, Nuri Kaya. Management of Cleft Palate (palatoschisis) / Cleft Lip (cheiloschisis) and 3D Diagnosis. 1 st International Cosmetology and Cosmetic Gynecology Congress, Grand Cevahir Hotel, Istanbul, Turkey, 28-30 April 2011. Abstract; 0086. Kongre Final Kitapcığı, P7.
 2. İsmet Gün. Sezaryan Operasyonu Sonrasında Oluşan Parsiyel Üretral Obstrüksiyonun Konservatif Tedavisi. The 8th Turkish-German Gynecology Congress. 29 April - 3 May 2009, Rixos Sungate Otel, Antalya, TURKEY. Abstract Book; PO120; Ref. ID:218; 254-255pp.
 3. İsmet Gün. Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj. The 8th Turkish-German Gynecology Congress. 29 April - 3 May 2009, Rixos Sungate Otel, Antalya, TURKEY. Abstract Book; P0121, Ref. ID:219; 255pp.
 4. Bodur S, Ayaz Y, Topallar F, Erdem G, Gun I. Severe uterine hemorrhage as first manifestation of acute leukemia. The 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens, Greece, July 03, 2010. Abstract Book p.115
 5. Bodur S, Gun I, Babacan A, Muhcu M. The relationship of gynecologic examination and urine analysis among sexually active healthy women. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO116; Ref. ID: 215; 247-248pp.
 6. Bodur S, Ceyhan ST, Binbir B, Gun I, Erdem G, Atay MV. A Case of Sirenomelia following Frozen-Thawed Embryo Transfer. The 9th Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, Turkey, 4 - 8 May 2011. Abstract Book; PO254; Ref. ID: 415; 315-316pp.
 7. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ali Babacan, Öznur Öner. Triplet and Higher order Multiple Pregnancies. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO005; Ref. ID:31; 198pp.
 8. Anıl Saygı, Cem Kızılaslan, Nuri Kaya, Özkan Özdamar, Öznur Öner, İsmet Gün. Nuchal cord. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO102; Ref. ID:194; 240pp.
 9. İsmet Gün, Ali Babacan, Cem Kızılaslan, Okan Özden, Öznur Öner, Özkan Özdamar. Incidence of Endometrium Cancer in Adenomyosis Cases. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO107; Ref. ID: 203; 242-243pp.
 10. İsmet Gün, Oktay Tosun, Anıl Saygı, Nuri Kaya, Okan Özden, Serkan Ertuğrul. The place of salpingectomy in the hysterectomy: The literature discussion along with the sample case. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO144: Ref. ID: 254; 262pp.
 11. İsmet Gün, Ali Babacan, Zafer Küçükodacı, Öznur Öner, Özkan Özdamar, Vedat Atay. Scar Endometrioma Following Surgical Incision. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO103; Ref. ID: 195; 240-241pp.
 12. Özkan Özdamar, Zafer Küçükodacı, Öznur Öner, Oktay Tosun, Ali Babacan, İsmet Gün. Primary Tubal Hydatic Cyst: A case report. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; pO115; Ref. ID: 214; 247pp.
 13. Özkan Özdamar, Öznur Öner, Anıl Saygı, Nuri Kaya, İsmet Gün, Murat Muhçu. An Ectopic Pregnancy in Prior Cesarean Scar. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; pO114; Ref. ID: 213; 246-247pp.
 14. İsmet Gün, Ali Babacan, Okan Özden, Cem Kızılaslan, Öznur Öner, Özkan Özdamar. Uncontrollable massive hemorrhage due to placenta previa and placenta accreta: A case report. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO113; Ref. ID: 212; 246pp.
 15. İsmet Gün, Evrim Erdemoğlu, Zafer Küçükodacı, Ali Babacan, Oktay Tosun, Serkan Ertuğrul. Small cell Neuroendocrine carcinoma of the cervix: A case Report. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO112; Ref. ID: 208; 245-246pp.
 16. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Öznur Öner, Cem Kızılaslan, Okan Özden, Serkan Ertuğrul. Minilaparotomy for intramural myomectomy. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO111; Ref. ID: 207; 245pp.
 17. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Almora Güleryüz, Ali Babacan, Öznur Öner, Oktay Tosun. Intraabdominal Contraceptive Device. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO110; Ref. ID: 206; 244pp.
 18. İsmet Gün, Cem Kızılaslan, Okan Özden, Serkan Ertuğrul, Öznur Öner, Özkan Özdamar. Criterias to distinguish complete septate uterus and uterus didelphys during diagnosis through hysteroscopy. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book; PO108; Ref. ID: 204; 243pp.
 19. İsmet Gün, Nuri Kaya, Cem Kızılaslan, Anıl Saygı, Özkan Özdamar, Öznur Öner. Myom During Pregnancy. 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book;
 20. İsmet Gün, Ali Babacan, Özkan Özdamar, Öznur Öner, Murat Muhcu, Vedat Atay. Squamous Cell Carcinoma of the Vulva: A case Report. The 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book;
 21. İsmet Gün, Serkan Ertuğrul, Nuri Kaya, Anıl Saygı, Ali Babacan, Oktay Tosun. A term pregnancy with IUD. 9th Turkish-German Gynecology Congress. 4 - 8 May 2011 Antalya-TURKEY. Abstract Book;
 22. Gun I, Babacan A, Bodur S, Cakir S, Karateke A. Scar endometrioma following surgical incision: A retrospective study. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-58:S121.
 23. İsmet Gün, Ali Babacan. Peritoneal Endometriosis. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-59:S122.
 24. Furkan Kayabasoglu, İsmet Gün, Ali Babacan, Özkan Özdamar, Öznur Öner, Cem Kızılaslan. Hysteroscopic approach of genital tuberculosis causing primary infertility. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-60:S123.
 25. İsmet Gün, Cem Kızılaslan, Ali Babacan, Anıl Saygı, Öznur Öner, Özkan Özdamar. Management of adnexal torsion case. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-68: S135.
 26. İsmet Gün, Furkan Kayabasoglu, Ali Babacan, Öznur Öner, Özkan Özdamar. The importance of hysteroscopy in diagnosis of subchronic endometritis in patients with unexplained recurrent spontaneous abortion. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-69: S136.
 27. İsmet Gün, Ali Babacan, Ergün Yücel. A Case of Appendiceal Mucocele. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-70: S137-138.
 28. Öznur Öner, İsmet Gün, Ali Babacan, Özkan Özdamar. Persistent Mullerian Duct Syndrome. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-71: S139-140.
 29. İsmet Gün, Ali Babacan. Laparoscopic Management of Benign Cystic Adnexal Masses. AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecoloy in connection with Turkish Society of Gynecologic 4th Annual Scientific Meeting, 6-11 April 2011, Swissotel the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Abstract Book, P-72: S141.
 30. Nuri Kaya, Yaşam Kemal Akpak, Umit Savasci, İsmet Gün. Hepatitis B seroconversion determined by in the pregnant Turkish population. 27th IUSTI Europe Congress, 6-8 September 2012, Antalya, Turkey. P2274.
 31. I. Gün, S. Ertugrul, N. Kaya, Y.K. Akpak, U. Savasci, O. Coskun. Seroprevalence among Turkish pregnant women. 23rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 27-30 April 2013, Berlin, Germany. Abstract Book, P2274.
 32. Akpak YK, Kaya N, Gün İ, Atay MV. Histerektomi sonrası izlenen retroperitoneal fibromatozis vakası. 11. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı., Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-34, S48.
 33. Yılmaz A, Gün İ, Özden O. Uterus miyomatozus ve gebelik: Sezaryen miyomektomi yapılmalı mı? 11. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı., Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-175, S103.
 34. Akpak YK, Gün İ, Kaya N, Atay MV. Nadir izlenen bir leiyomyom vakası: Retroperitoneal leiomyom. 11. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı., Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-213, S118.
 35. Babacan A, Gün İ, Yılmaz A, Atay MV. Makrozomi ve 1 saatlik 50 gram glukoz testi. 11. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi. İlkeler ve uygulamalar. 7. Baskı., Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-309, S156.
 36. Haholu A, Berber U, Gün İ. Unusual presentation of a rare disease; A case report of myeloid sarcoma. 4th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, May 22-25 2013, İstanbul, Turkey. Proceedings and Abstract Book, P-0095,S319.
 37. I. Gun, K. Sofuoğlu. Endometrial polyp size and basal estrogen level. The 5th Asia Pacific Congress on Building Consensus Out of Controversies in Gynecology and Infertility (BCGI-COGI), November 21-23, Shanghai, China, P31, S3.
 38. Sakar MN, Gun I, Demir B, Demir S, Zebitay AG, Yucel O. Ultrasonographic screening of single umbilical artery: Management and perinatal outcomes. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI), October 24-27 2013, Vienna, Austria. ePosters, Fetomaternal Medicine.
 39. K. Sofuoglu, I. Gun, G. Ozum, H.T. Kutlu, G. Tunali. Hysteroscopy in IVF. The world Congress on Building Consensus of Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI) and The XII Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM), April 24-26 2014, Barcelona, Spain. P17.
 40. Ali Yılmaz, Ali Babacan, İsmet Gün, Oktay Tosun, Mehmet Vedat Atay. Anal fibroma molle mimicking condyloma acuminatum. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey. Abstract Book, P-274, Ref. ID: 0491: 369.
 41. Ali Babacan, Ali Yılmaz, Ercument Mungen, Ismet Gun, Mehmet Vedat Atay. Second trimester termination of pregnancy complicated with multiple fetal abnormalities and also placenta percreta: A case report. X. TURKISH GERMAN GYNECOLOGY CONGRESS, April 30th - May 4th, 2014 / Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya – Turkey. Abstract Book, P-448, Ref. ID: 0705: 508.
 42. Tosun O, Yılmaz A, Gün İ, Müngen E. Anhidroamnios ile seyreden tek taraflı fetal multikistik displastik böbrek olgusu. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-324.
 43. Şilfeler D, Gün İ, Sofuoglu K, Ovayolu A, Bilgiç BE. İn vitro fertilizasyon sikluslarında uygulanan coasting süresinin gebelik üzerine etkisi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-413.
 44. Şilfeler D, Gün İ, Ovayolu A, Sofuoglu K, Kutlu T, Arat N. İn vitro fertilizasyon sikluslarında coasting uygulamasının tedavi başarısı üzerine etkisi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-414.
 45. Gün İ, Sofuoğlu K. IVF hastalarında OPU esnasında ilk girilen folikülün önemi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-422.
 46. Gün İ, Ovayolu A, Şilfeler D, Tunali G, Sofuoğlu K. IVF için ovarian stimulasyonu takiben OPU esnasında aspire edilen oosit sayısı ile toplanan oosit sayısı arasındaki korelasyonun klinik önemi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi / 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu Kongresi, 15-19 Mayıs 2014, Rixos Sungate Otel, Antalya. PB-423.

Ulusal kongre ve sempozyumlarda sunulmuş ve özeti ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış olan poster bildiriler

 1. Gün İ, Kurdoğlu M, Müngen E, Sönmez G, Meral C, İlhan AT. Duktus venozus agenezi ve umbilikal venin doğrudan sağ atriumla birleşmesi. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya, Türkiye. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2010;7(2010 Kongre Özel Sayısı);PB-353;S131
 2. Bodur S, Gun I, Saylan A, Nazik H. Gebelikte bir Akut Batın nedeni Subseröz Myom Tosrsiyonu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB-237;S93
 3. Oner O, Gun I, Bodur S, Balta AZ. Accessory Spleen and Pregnancy. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB259;S102
 4. Ozdamar O, Gun I, Bodur S. Laparoscopic Management of Tubal Ectopic Pregnancy. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB258;S102.
 5. Gun I, Akpak YK, Babacan A, Ozdamar O, Bodur S, Kurtoglu M. Diagnostic Value of Transvaginal Ultrasonography and Office Hysterescopy in The Detection Endometrial Pathologies. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB294;S112.
 6. Gun I, Akpak YK, Babacan A, Bodur S. Diagnostic Value of Transvaginal Ultrasonography in the Assesment of Polyps within the Intrauterine Cavity and Hysteroscopic Management of Endometrial Polyps. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB306;S117.
 7. Akpak YK, Gun I, Bodur S, Babacan A, Kurtoğlu M. Our Clinic Results in Hysteroscopic Procedure. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB308;S118
 8. Bodur S, Ozcan E, Gun I. Gebeliğin Periodontolojik Hastalığı: Gebelik Oral Tümörü. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB311;S119
 9. Bodur S, Gun I, Okudur FF, Aslan A. Olgu Sunumu: Hiperemezis gravidarum ve Pelvik Abse birlikteliği. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB310;S119
 10. Gun I, Kaya N, Demiripek U, Babacan A, Bodur S. Gebelikte Toxoplasma Seropozitifliği. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB349;S130.
 11. Gun I, Ozden O, Babacan A, Bodur S. Gebelikte Spontan oluşan Overyan Hiperstimulasyon Sendromu. Bir Olgu Sunumu. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB351;S131
 12. Gun I, Saygı A, Babacan A, Demiripek U, Bodur S. Gebelerde Hepatit B Seropozitifliği. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB354;S132
 13. Tosun G, Bodur S, Gun I. Olgu Sunumu: Birinci Trimester Parsiyel Molar Gebeliği. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Susesi De Luxe Resort Otel, Antalya-Türkiye. Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Dergisi 2010; 7(2010 Kongre Özel Sayısı):PB356;S133
 14. Namık Özmen, Ejder Kardeşoğlu, İsmet Gün, Ömer Yiğiner, Ömer Uz, Zafer Işılak, Murat Atalay, Bekir Yılmaz Cingözbay, Bekir Sıtkı Cebeci. Hamile genç bir kadında kroner arter diseksiyonu sonucu akut anteroseptal enfarktüsün perkutan tedavisi;olgu sunumu. XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, Türkiye. Türk Kardiyol Dern Arş Ekim 2010;38, Suppl 2:P-068;S229.
 15. Ergün Yücel, Yavuz Kurt, Yavuz Özdemir, İsmet Gün, Mehmet Yıldız. Nadir Bir Laparoskopik Splenektomi Olgusu; 20 Haftalık Gebede İntrapelvik Yerleşimli Dalak. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan 2011, İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye, İstanbul, Türkiye. Proğram ve Bildiri Özetleri. Endoskopik Laparoskopik Minimal İnvazif Cerrahi Dergisi (ISSN 1300-6533)Mart 2011;18(1): P81:S80-81.
 16. Tosun O, Gün İ, Kaya N, Saygı A, Özden O, Müngen E. Fetal Dandy-Walker varyantı: olgu sunumu. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No: 92. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); 106-107
 17. Saygı A, Gün İ, Tosun O, Özen O, Kızılaslan C, Müngen E. Chiari II malformation with spina bifida. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No: 90. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); 105-106
 18. Özden O, Gün İ, Kızılaslan C, Tosun O, Ertuğrul S, Müngen E. Özofagus atrezisi ve trakeözofageal fistül: olgu sunumu. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No: 87. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); s105
 19. Kızılaslan C, Gün İ, Özden O, Tosun O, Kaya N, Müngen E. Posterior üretral valve bağlı fetal mesane rüptürü. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No: 85. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); 104-105
 20. Gün İ, Babacan A, Öner Ö, Özdamar Ö, Kızılaslan C, Müngen E. İkiz eşlerinden birinin ölümü. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No: 84. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); s104
 21. Özden O, Gün İ, Kızılaslan C, Kaya N, Saygı A, Müngen E. Terme ulaşan bir bikornuat uterus olgusu ve yönetimi. XIII.Ulusal Perinatoloji Kongresi ve 43.Uluslararası Gestoz Organizasyonu Toplantısı, 13-16 Nisan 2011, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul, Türkiye. Ref No:82. Perinatoloji Dergisi 2011;19(Suppl 1); s103-104
 22. Cem Kizilaslan, Oktay Tosun, İsmet Gun, Murat Muhçu, Ercüment Müngen. Sezeryan esnasında proflilaktik appendektomi. 8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Fethiye 26-30 Eylül 2012, Antalya, Türkiye. Perinatoloji dergisi, Ağustos 2012; 20(2): 99. Bildiri No: 79.
 23. Oktay Tosun, İsmet Gün, Ercüment Müngen, Cem Kızılaslan, Vedat Atay. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığının prenatal tanısında fetal böbreklerin 3-D VOCAL ile volumetrik değerlendirilmesi. 8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Fethiye 26-30 Eylül 2012, Antalya, Türkiye. Perinatoloji dergisi, Ağustos 2012; 20(2): 99. Bildiri No: 106.
 24. Oktay Tosun, Ercüment Müngen, Fatih Çelikel, Vedat Atay, İsmet Gün. Situs inversusla birliktelik gösteren primer silier diskinezinin prenatal tanısı. 8. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Fethiye 26-30 Eylül 2012, Antalya, Türkiye. Perinatoloji dergisi, Ağustos 2012; 20(2): 99. Bildiri No: 143.

B(4) Özeti ulusal kongre veya sempozyum kitapçığında yayınlanmış poster bildiriler

 1. Müngen E, Babacan A, Gün İ. Fetal diafragmatik herni: İntrauterin progresif bir olgunun sunumu. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:47, P32, sayfa 115
 2. Gün İ, Müngen E, Babacan A. Kritik aortik stenozun prenatal tanı ve yönetimi. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:46, P31, sayfa 114-115
 3. Gün İ, Müngen E, Babacan A. Posterior üretral valf. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:45, P30, sayfa 113-114
 4. Gün İ, Babacan A, Özdamar Ö, Müngen E. Omfolosel. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:44, P29, sayfa 113
 5. Gün İ, Babacan A, Öner Ö, Müngen E. Gastroşizis. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:40, P26, sayfa 111-112
 6. Gün İ, Babacan A, Kaya N, Müngen E. Ektopik gebelikte Doppler ultrasonografinin önemi. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:39, P25, sayfa 111
 7. Kurdoğlu M, Gün İ, Müngen E. Fetal over kisti: Prenatal tanı ve yönetim. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:38, P24, sayfa 110.
 8. Gün İ, Atalay MA, Müngen E, Babacan A, Kızılaslan C. Ektrodaktili- Ektodermal displazi-Yarık dudak/damak (clefting) sendromu (EEC): Olgu sunumu. 7.Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul. Kongre Bildiri ve Özet Kitabı, Poster Bildirileri. Ref. No:21, P11,sayfa 101-102
 9. Gün İ, Kurdoğlu M, Muhcu M, Müngen E. İkinci trimester ultrasonografide zararsız bir amniotik band. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0021; Ref No: 42; sayfa 94
 10. Gün İ, Öner Ö, Kaya N, Babacan A, Müngen E. Anensefali. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0020; Ref No: 39; sayfa 93-94
 11. Gün İ, Özdamar Ö, Yiğiner Ö, Özmen N, Müngen E. Gebelikte pulmoner hipertansiyon ve doğum. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0019; Ref No: 38; sayfa 93
 12. Gün İ, Müngen E, Muhcu M, Babacan A, Kurdoğlu M, Atay MV. Cantrell’s pentalogy: A case report. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0016; Ref No: 32; sayfa 91-92
 13. Gün İ, Öner Ö, Kaya N, Kurdoğlu M, Muhcu M, Müngen E. Patolojik Doppler bulgusu olan tek umbilikal arter: Bir vaka çalışması. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0013; Ref No: 28; sayfa 90
 14. Kurdoğlu M, Gün İ, Mesten Z, Yılmaz A, Muhcu M, Müngen E. Tip I konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu bir olgunun prenatal tanısı ve yönetimi. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0010; Ref. No:21; sayfa 88-89.
 15. İsmet Gün, Ercüment MÜNGEN, Ali BABACAN, Mertihan KURDOĞLU, Murat MUHCU, Vedat ATAY. Is prenatal volumetric evaluation of aneurysm of the vein of Galen important in the prediction of adverse fetal outcome? Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi. 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum. Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, Poster No: 0009; Ref. No:20; sayfa 88
 16. Nafi SAKAR, İsmet Gün, Talip GÜL. Subtotal Uterin Prolapsuslu Gebe: Bir Olgu Sunumu. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum, Türkiye. Konuşma metinleri ve bildiri kitabı; Poster No: 0015; Ref No: 31; S91.
 17. İsmet Gün, Yaşam Kemal AKPAK, Öznur Öner, Nuri Kaya, Ali Babacan, Mertihan Kurdoğlu. Polydactyly Type B Bleeding During Birth. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum, Türkiye. Konuşma metinleri ve bildiri kitabı; Poster No: 0018; Ref No: 37; S93.
 18. İsmet Gün, Nafi Sakar, Ali Rüştü Ergür. Dizygotic Triplet Pregnancy with Monoamniotic Twin Component. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum, Türkiye. Konuşma metinleri ve bildiri kitabı; Poster No: 0027; Ref No: 40; S96-97.
 19. İsmet Gün, Zafer Kücükodacı, Nuri Kaya, Vedat Atay . Leiomyoma of the vesicovaginal septum. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 3-7 Mart 2010, Polat Renaissance Hotel, Erzurum, Türkiye. Konuşma metinleri ve bildiri kitabı; Poster No: 0032; Ref No: 41; S98-99.
 20. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Ali Babacan, Murat Muhcu, Ercüment Müngen. Hellp Sendromu Olgusunda Antepartum Kortikosteroid Uygulamasının Klinik, Doppler ve Laboratuar Sonuçları Üzerine Etkisi. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı. 10 – 14 Şubat 2010, Almira Otel, Bursa, Türkiye. Sempozyum Bildiri Kitabı;P9:S50.
 21. İsmet Gün, Özkan Özdamar, Ali Babacan, Murat Muhcu. Transvaginal Ultrasound–Guided Aspiration Of Cervical Ectopic Pregnancy. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı. 10 – 14 Şubat 2010, Almira Otel, Bursa, Türkiye. Sempozyum Bildiri Kitabı;P6:S45.
 22. Özkan Özdamar, İsmet Gün, Ali Babacan, Murat Muhcu. Müllerian Kanal Füzyon Defekti Olan Hastada Doğum Yönetimi: Olgu Sunumu. 3. Jinekolojik Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı. 10 – 14 Şubat 2010, Almira Otel, Bursa, Türkiye. Sempozyum Bildiri Kitabı;P7:S46.
 23. Kadir Dündar, Zeki Mesten, İsmet Gün. Hyperbaric Oxygen Therapy for Vulvar Necrotizing Fasciitis. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 3-6 Mart 2011, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. Kongre Kitabı; P11; 11pp.
 24. Akpak YK, Gün İ. İnfertilite araştırmasında histeroskopinin kullanımı ve servikal poliplerin önemi. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Kervansaray Otel, Antalya, Türkiye. Bildiri özetleri, PB-287; 287pp.
 25. Saygı A, Kaya N, Tosun O, Gün İ, Akpak YK. Pelvik böbrek. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. Bildiri özetleri, PP-07.
 26. Bülent Atasever, Yaşam Kemal Akpak, İsmet Gün, Vedat Atay. Doğum Şeklinin Postpartum Seksüel Fonksiyonlara Etkisinin Hormon Profili Psikolojik Testlerle Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye.PP-08
 27. Akpak YK, Gün İ, Saygı A, Atay V. Postmenopozal dönemde bir adneksiyal kistik kitle: Paratubal kist. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP – 46
 28. Akpak YK, Gün İ, Kaya N, Atay V. Kornual ektopik gebelik ve laparoskopik tedavi seçenekleri. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 47
 29. Akpak YK, Gün İ, Gönen G, Kaya N. Uzamış gebeliklerde fetal cinsiyetin etkisi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 110
 30. Gün İ, Ertuğrul S, Kaya N, Akpak YK. Gebe kadınlarda seroprevalans. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 141
 31. Ertuğrul S, Gün İ, Müngen E, Muhçu M, Kılıç S, Atay V. Termde obstetrik ve neonatal sonuçlar açısından elektif tekrar eden sezaryan doğumlarda ideal zamanlama. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 142
 32. Akpak YK, Gün İ, Özden O, Atay V. Plasenta perkreata: Histerektomiyle sonlanan gebelik. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 143
 33. Akpak YK, Gün İ, Kızılaslan C, Atay V. Uterus didelfis ve gebelik. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 144
 34. Kaya N, Saygı A, Gün İ, Atay V. TTP ve HÜS gelişen hiperemezis gravidorum’lu olgu. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 149
 35. Sakar MN, Gün İ. Tek umblikal arter olgularının perinatal sonuçları: 6 olgulu çalışma. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 222
 36. Gönen G, Akpak YK, Gün İ, Muhcu M. İlk trimester tarama testindeki maternal serum belirteçlerinden PAPP-A’nın istenmeyen gebelik sonuçları ile ilişkisi. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 229
 37. Akpak YK, Gün İ, Kaya N, Atay V. 50 gram glikoz yükleme testi pozitif olan gebelerin subgruplarının, testi negatif olan gebelerle obstetrik ve perinatal sonuçlar açısından karşılaştırılması. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 230
 38. Gün İ, Akpak YK, Müngen E. Trisomi 8 mozaizim prenatal tanısı. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 244
 39. Şahin H, Akpak YK, Gün İ, Berber U. Ektopik gebelik, abortus ve terapötik küretaj olgularında endometrial hücre adezyon moleküllerinin varlığının immunhistokimyasal yöntemle karşılaştırılması. 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Maritim Pıne Beach Otel, Antalya, Türkiye. PP - 305
 40. Murat Eroglu, Ugur Keskin, Ali Osman Yildirim, Icel Anil Saygi, Ismet Gun. CAN MEAN PLATELET VOLUME PREDİCT ABORTİON? 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P15.
 41. Yaşam Kemal Akpak, Nuri Kaya, İsmet Gün, Vedat Atay. GEBELİKTE TROMBOSİTOPENİ: AKUT LÖSEMİ OLABİLİR Mİ? 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P16
 42. İsmet Gün, Serkan Bodur, Murat Muhçu, Vedat Atay. MANAGEMENT OF RUPTURED CORPUS LUTEUM CYST OF PREGNANCY WİTH MASSİVE HEMOPERİTONEUM MİMİCKİNG ECTOPİC PREGNANCY: A CASE REPORT. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P17
 43. Ali Yılmaz, Okan Özden, Cem Kızılaslan, Oktay Tosun, İsmet Gün, Vedat Atay. PATERNAL POLİMORFİZM KAYNAKLI İKİLİ TARAMA TESTİ YALANCI POZİTİFLİĞİ OLGU SUNUMU. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P21.
 44. Ali Yılmaz, Okan Özden, Cem Kızılaslan, Oktay Tosun, İsmet Gün, Vedat Atay. MATURE KİSTİK TERATOMUN SONOGRAFİK PREDİAGNOZU: İKİ OLGU SUNUMU. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P22.
 45. Ali Yılmaz, Cem Kızılaslan, Okan Özden, Bülent Doğan, İsmet Gün, Vedat Atay. TUBAL LİGASYON SONRASI GELİŞEN HİDROSALPENKS OLGUSU: BEKLEME YÖNETİMİ. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P23.
 46. Ali Yılmaz, Okan Özden, Cem Kızılaslan, Oktay Tosun, İsmet Gün, Vedat Atay. UTERİN KAVİTER LEZYONLARIN TRANSVAGİNAL SONOGRAFİK EVALUASYONU: İKİ OLGU SUNUMU. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P24.
 47. Ali Yılmaz, Cem Kızılaslan, Okan Özden, Bülent Doğan, İsmet Gün, Vedat Atay. TOTAL ABDOMİNAL HİSTEREKTOMİDEN 3 YIL SONRA GELİŞEN UNİLATERAL TUBOOVARYAN ABSE. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 07-10 Mart 2013, Karinna Otel, Uludağ, Bursa, Türkiye. P25.

A(1) Uluslararası dergilerde makale danışmanlığı

 1. Clinical and Experimental Hypertension (Electronic ISSN: 1525-6006)
 2. Archives of Gynecology and Obstetrics (Online ISSN 1432-0711)
 3. International Journal Of Medicine and Medical Sciences (IJMMS) (ISSN: 2006-9723)
 4. Journal Of Medicine and Medical Sciences (JMMS) (ISSN: 1119-3999)
 5. Eastern Journal Of Medicine (EJM) (ISSN: 1339-3886)
 6. Journal of Obstetrics and Gynaecology (CJOG) (Electronic ISSN: 1364-6893)
 7. Journal Of The Turkish-German Gynecological Association (ISSN: 1309-0399)
 8. Anatolian Journal of Clinical Investigation (AJCI) (ISNN: 1306-8814)
 9. Universal Journal Of Medicine & Dentistry (UJMD) (ISNN: 2277-0992)
 10. Merit Reseech Journal Of Medicine and Medical Sciences (ISNN: 2354-3238)
 11. American Journal of Perinatology (ISNN: 0735-1631)

A(2) Ulusal dergilerde makale danışmanlığı

 1. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi,
 2. Van Tıp Dergisi,
 3. Tıp Araştırmaları Dergisi,
 4. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
 5. Zeynep Kamil Tıp Dergisi