Prof. Dr. Haluk ÖZTÜRK
Prof. Dr. Haluk ÖZTÜRK
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi
İlgili Haberler
 • 1979; Bursa Işıklar Askeri Lisesinde
 • 1985; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi
 • 1989; Tatvan Askerlik Daire Başkanlığına Bağlı Şırnak, Eruh, Siirt Askerlik Şubelerinde Askere Alma-Askerlik şube
 • 1993-1998; Çocuk Cerrahi Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1998-2000; Yardımcı Doçent
 • 2000; Doçent, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2005; Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2006; Profesör, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 2009-2010; Profesör, Özel Mesa Hastanesi, Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı
 • 2010-2011; Profesör,  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Cerrahi ve Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı
 • 2011; TOBB – ETÜ Hastanesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • 2023; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Bölümü
 • Yenidoğan Cerrahisi
 • Konjenital Anomalileri
 • Çocuk Ürolojisi
 • Çocuk Onkoloji Hastalıkları
 • Pediatrik Laparoskopik Ve Torakoskopik Cerrahi