Prof. Dr. Ferhat ERİŞİR
Prof. Dr. Ferhat ERİŞİR
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

Eğitim

 • 1972-1979; Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Üniversitesi.
 • 1982-1995; Baș Asistan, Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi.
 • 1995-2002; Doçentlik, Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
 • 2002-2018; Profesör, Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
 • 2018-Günümüz; Profesör ve KBB Bölüm Bașkanı , Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Deneyim
1982’de Cerrahpaşa Tıp FakültesindeKBB Bölümünde assistan olarak çalıșmaya bașlamıștır. 1995’te Doçent Profesör ve 2002 tarihinde Profesörlük ünvanını almıştır.KBB bölümü’nün yanısıra yüz estetik ameliyatı alanında ün kazanmıștır ve Türkiye Yüz Estetiği Cerrahisi Derneği ilk kurucularındandır.

 • 500’den fazla boyun estetiği,
 • 700’den fazla göz estetiği,
 • 5.000’den fazlarinoplasti, septoplasti,
 • 5.000’den fazlatonsilektomi veadenoidektomi,
 • 1.000’den fazla boyun ve baș kanser ameliyatı,
 • 1.000’den fazla tükürük bezi cerrahisi,
 • 1.000’den fazla kulak mikrocerrahi,
 • 1.000’den fazla uyku apneası ameliyatı.

Bilimsel Etkinlikler /Sertifikalar

 • İşitme Cihazları Sempozyumu (Uludağ /Ocak 1984)
 • Otolerengolojide Kanama, Ağrı, Ve Stomatolojik Sendromlar Sempozyumu (İstanbul /Ekim 1986)
 • Uluslar Arası Nöro-Otolojik Cerrahi Sempozyumu (İstanbul/Mayıs 1988)
 • Uluslar Arası Otolarengolojide Ve Sanat DallarındaDisfoniler Sempozyumu (İstanbul/Ekim 1990)
 • XV Word Congrees Of Otorhınolaryngology Head Neck Surgery (İstanbul /Temmuz 1993)
 • Septorinoplasti Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu (Ankara/Mayıs1996)
 • II. Fonksiyonel Ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu (Ankara / Ekim 1998)
 • American Academi Of Facial Plastic And Reconstructive Surgery “Rhinoplasty MeetingLive Surgery Course”(Chicago / Temmuz 2001)
 • Fonksiyonel Ve Plastik Burun Cerrahisi “Kbb’de Uluslar Arası Konferanslar Dizisi – III” (İzmir / Kasım 2000)
 • II. Palandöken Kbb Sempozyumu ‘’ Rinoloji’de Yenilikler” (Erzurum / Mart 2001)
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu “Kbb’de Enfeksiyon Hastalıkları” (İstanbul/ Ekim 2002)
 • University Of California & San Francisco Otology And Neurotology Update (San Francisco/Kasım 2002)
 • 2nd International “Milano Masterclass”“Consensus And Controversies Rhinoplasti And Pearls Of Facial Plastic Surgery” (Milano / Mart 2003)
 • International Istanbul Otorhınolaryngology Meeting(İstanbul / Mayıs 2003)
 • The Intenational Federation Of Facial Plastic Surgery SocietiesThe European Academi Of Facial Plastic Surgery(England /Mayıs 2004)
 • II. American Society For Dermatologic Surgery “The Annual Sumposium On The Latest Advences İn Facial Plastic Surgery” (Colorado, USA /Șubat 2005)
 • International Conference Series İn Otolarengology –VI Recent Advances İn Rhinoplasty And Facial Plastic Surgery(İzmir / Kasım 2005)
 • 28. Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi(Antalya /Mayıs 2005)
 • XVIII Ifos World Congress( International Federation Of Oto-Rhino-Larengological Societies (Rome / Haziran 2005)
 • 2005 Eafps Annual Conferance“Long – Term Results In Nasal And Facial Plastic Surcery”(Florence /Ekim 2005)

Makaleler

 1. Sözen N, Devranoğlu İ, Umul M, Erişir F. (1986). “Nazal Kavite ve Paranasal Sinüs Malign Melanomları.” Türk Otolarengoloji Arşivi, 24, 88-92.
 2. “Organik Lezyonu Bulunmayan Üç Olgu Nedeniyle Sialore” Sözen N, Erişir F, Devranoğlu İ. C. T. F. (1988). “K.B.B. Abd Dalı X. Akademik Haftası. Uluslararası Nöro Otolojik Cerrahi Sempozyumu Kitabı”. İstanbul, 80-84
 3. Sözen N, Sunar O, Devranoğlu İ, Erişir F, Papila İ (1988). “Objektif Tinnitus”. Türk Otolaringoloji Arşivi, 26,196-200
 4. Devranoğlu İ, Altuğ T, Osman T, Erişir F. (1988) “Les Sinusites D’enfants”.Xx E Semanie Medicale Balkanique, Atina
 5. Sunar O, Sözen N, Altuğ T, Devranoğlu İ, Nöberi M, Erişir F, Papila İ, Osman T, Bilgin H, Ada M, Cansız H, Çamur Ö, Bilici S, Küçük İ, İhtiyar H. (1989).
  “1982-1989 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 119 Larenks Kanseri Vakasının Değerlendirilmesi”. Türk Otolarengoloji XX. Ulusal Kongresi Kitabı. Girne/ Kıbrıs, 298-299.
 6. Enver Ö, Devranoğlu İ, Erişir F. (1990). “Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi”.
  Türk Otolarengoloji Arşivi, 4,196-198.
 7. Erişir F. (1990). “İnsan Sesinin Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri”. “ Panelist ” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul
  43-49.
 8. Korkut N, Öz F, Erişir F, Enver Ö, Ada M, Şenocak D, Özdoğan A, Toprak M. “Boyun Künt Travmaları “Bir Laringotrakeal Seperasyon Olgusu” (1990).
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul.144-1529
 9. Erişir F, Oran Y, Üçler E, Koruyucu E. (1990). “Akut Otitis Media Komplikasyonlarından Zigomatik Mastoidit” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI.Akademik Haftası Kitabı. İstanbul 183-184.
 10. Erişir F, Oran Y, Koruyucu E, Pişirici M, Çağlar R, Kocamal B. (1990). “Otojen İntakranial Komplikasyonlardan Lateral Sinüs Tromboflebiti Ensidansı”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul
 11. Erişir F, Oran Y, Koruyucu E, Kocamal B, Çağlar R, Hekmat A R. (1990).
  “Nazofarengeal Anjiofibromlar ve Ayırıcı Tanı”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 276-277.
 12. Korkut N, Öz F, Toprak M, Özek H, Erişir F. (1990). “Ön Kafa Tabanı Osteomlarında Cerrahi Seçenekler”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 229-233
 13. Korkut N, Pazarlı H, Oğuz V, Erişir F, Toprak M, Şenocak D, Özdoğan A. (1990). “Nazoorbital Patolojilerde İntraorbital Girişimler.” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı , XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 278-281.
 14. Şenocak F, Toprak M, Korkut N, Öz F, Erişir F, Bilgin H, Şenocak D. (1990). “Ses Sorunlarına Klinik Yaklaşım.” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı.İstanbul. 260-269.
 15. Enver Ö, Erişir F, Çağlar R, Doğan E, Kocamal B. (1990). “Anne Sütü Ve Suni Beslenmenin Bebeklerdeki Akut Otitis Media İnsidansına Etkilerinin Karşılaştırılması.”
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 191-195.
 16. Papila İ, Altuğ T, Erişir F, Cansız H, Devranoğlu İ, Sunar O, Sözen N. (1991).
  “Total Larenjektomilerde Tuba Eustaki Ve Orta Kulak Fonksiyonlarının Odiyometre Ve Elektroakustik İmpedansmetre İle Araştırılması.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 29,181-183.
 17. Erişir F, Korkut N, Toprak M, Papila İ, Hekmat Ar, Çağlar R, Şenocak F. (1991). “Kulak Burun Boğazda Aerodigestif Yabancı Maddeler.”Ctf Endoskopi Dergisi. 2,7-11.
 18. Papila İ, Devranoğlu İ, Erişir F, Altuğ T, Çamur Ö. (1991). “Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Ve Özofagoskopi.”C.T.F. Endoskopi Dergisi. 2, 9-14.
 19. Papila İ, Çanakçıoğlu S, Erişir F, Altuğ T, Çamur Ö. (1991). “Kord Vokal Paralizilerde Yatrojenik Faktör, Tiroidektomi Sonrası Oluşan Kord Vokal Paralizileri.”
  Ctf Çağdaş Cerrahi Dergisi. 5,162-166.
 20. Öz F, Toprak M, Öktem F, Erişir F, Korkut N, Özdoğan A, Şekercioğlu N. (1991). “Subglottik Sarkomlar”. 21. Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat-Antalya.
 21. Özdoğan A, Şenocak F, Akan D, Şekercioğlu N, Korkut N, Erişir F. (1991).
  “İstanbul Şehri Değişik Bölgelerinde Trafik Gürültü Sorunu”. 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya.
 22. Toprak M, Korkut N, Erişir F, Öz F, Şenocak F. (1991). “Hiperkinetik Disfonilerde Stroboskopik Ve Spirometrik Parametreler.” 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat Antalya.
 23. Korkut N., Enver Ö., Toprak M., Erişir F, Öz F., Şekercioğlu N. (1991). “Transnazal Yaklaşım İle Orbitadan Yabancı Cisim Çıkarılması.” 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya.
 24. Korkut N., Toprak M., Erişir F, Öz F., Şekercioğlu N. (1991). “Larengeal Stenozlarda Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler”. 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya.
 25. Şenocak D., Erişir F., Korkut N., Toprak M., Öz F, Şekercioğlu N. (1991). “Otolojik Bir Prosedür Olarak Translabirenter Akustik Nörinom Ekstripasyonu”. 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya.
 26. Erişir F., Korkut N., Papila İ., Toprak M., Enver Ö., Akan D. (1992). “Çocuklarda Kolesteatom Yaygınlığı Ve Kemikçik Zincirinin Durumu.”C.T.F Dergisi. 23, 69-72.
 27. Erişir F., Toprak M., Papila İ., Enver Ö., Şenocak D., Çağlar R., Akan . (1992). “Baş Boyun Kanserlerinde Boyun Metastazı Tedavisi.” D.C.T.F. Dergisi. 23,73-77.
 28. Erişir F., Özek H., Öz F., Çağlar R., Alaiali H. S., Akan D. (1992). “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyaliz Uygulanan ve Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Odyometrik Bulgular.” C.T.F. Endoskopi Dergisi. 3,36-39.
 29. Erişir F., Enver Ö. (1992). Submukoz Damak Yarığı. Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 161-163.
 30. Papila İ., Çanakçıoğlu S., Erişir F., Altuğ T., Küçük İ. (1992). “Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30,90-92.
 31. Erişir F., Şenocak D. (1992). “Baş Ağrılı Hastalarda Otolaringolog İçin Yaklaşım.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 125-128.
 32. Erişir F, Altuğ T, Özek H, Akan D. (1992).“Uzun Stiloid Proçes ‘Eagle Sendromu’ ”. C.T.F. K.B.B. Anabilim Dalı1 12. Akademik Haftası “ Baş Ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler “Sempozyumunda Tebliğ Edilmiştir. İstanbul.
 33. Erişir F, Akan D. (1992). “Tüberküloz Otitis Media.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 10-12.
 34. Erişir F, Enver Ö, Akan D. (1993). “Ekstramedüller Maksiller Sinüs Plasmositomu”. C.T.F. Endoskopi Dergisi. 3,39-44.
 35. Yüksel A, Şenocak D, Sözüer D, Erişir F, Keskin G, Yalçın E. (1993). “The Effects of Antiepileptic Drugs on The Brainstem Auditory Evoked Potentials.İst. Ü. Çapa Tıp Fakültesi “Medical Bulletin” Dergisi. 26,89-91.
 36. Özdoğan A, Şenocak F, Akan D, Şekercioğlu N, Korkut N, Erişir F. (1993). “Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Ayırıcı Tanı.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 31,14-17.
 37. Erişir F, Enver Ö, Papila İ, Gökçel A, Toprak M, (1993). “Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri.” Çağlar Türk Otolarengoloji Arşivi. 31,53-56.
 38. Erişir F, Yıldırım N. (1994). “Kartegener Sendromunda Bronş Mukozasından Alınan Biopsinin Ultasrüktürel İncelenmesi.” C.T.F. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftasında Tebliğ Edilmiştir. İstanbul.
 39. Toprak M, Şenocak D, Erişir F, Uygun N, Gökçel A. (1995). “Larengeal Amilodoz.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 33,8-11.
 40. Erişir F, Şenocak D, Toprak M. (1995). “Displaced Thırd Molar In Lateral Pharyngeal Space: Report Of A Very Rare Case.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 33, 62-64.
 41. Erişir F, Çağatay T, Öztürk M, Yılmaz N, Pişiriciler R, Sipahi S. (1997). “Structural Changes Of The Tracheobronchıal Ephıthelıum In Tracheostomy Patıents.” 2.D Congress Of The Macedonian Society. Ohrid, Macedonia.
 42. Erişir F, Öktem F, Özdoğan A, Oğuz F. (1997). “Alström Sendromu.” 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Olarak Sunulmuş Ve Kabul Edilmiştir. Antalya.
 43. Erişir F, Oğuz F, Özdoğan A, Oran Y. (1998). “Dil Absesi: ‘Olgu Sunumu’”. C.T.F K.B.B. Anabilim Dalı 15. Akademik Haftasında Poster Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir. İstanbul.
 44. Özdoğan A, Erişir F, Öktem F, Tezer M, Oğuz F. (1998). “Parotis’de Primer Kist Hidatik.” C.T.F. K.B.B Anabilim Dalı 15. Akademik Haftasında Poster Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir.İstanbul.
 45. Erişir F, Oğuz F, Özdoğan A. (1999). “Tonsillolitiazis & Rinolitiazisler” 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir. İzmir.
 46. Özdoğan A, Erişir F, Özsoy Ö, Cansız H, Oğuz F, Karakullukcu M B, Erdamar S. (1999). “Diabetik Şıçanlarda Nazal Mukoza Değişiklikleri.” Türk Otolarengoloji Arşivi, 37, 85-88.
 47. Özdoğan A, Öktem F, Erişir F, Cansız H, Kalekoğlu N, Yener M, Oğuz F. (2000). “A New Technique in The Treatment of Salivary Fistula.”K.B.B Postası Dergisinde Yayınlanmak Üzere Teslim Alındı.
 48. Erişir F, Enver Ö. (2000). “Gastroözofageal Reflü ve Larengolojik Komplikasyonları.” C.T.F. Endoskopi Dergisi. 11,61-67.
 49. Erişir F, Oktar H, Yılmaz N, Demir T, Yılmazer G. (2000). “Ultrastructural Mucosal Changes Of The Tracheobronchıal Tree In Laryngectomısed Patıents.” Eurem 2000 Electron Microscopy İn Molecular Pathogenesis Kongresinde Poster Olarak Sunulmuş Ve Kabul Edilmiştir. Brno Çek Cumhuriyeti.
 50. Erişir F. (2000). “Oral Kavite Selim Lezyonları: “Panelist” C.T.F. 16 Akademik Haftası. İstanbul.
 51. Erişir F, Öktem F, İnci E, Oğuz F. (2001). “Frontal Sinüs Piyoseli.” Ptt Hastanesi Tıp Dergisi. 23, 45-48.
 52. İnci E, Erişir F, Güçlü E, Yılmaz N, Toprak N. (2001). “Sinüzitte Sitolojik Tanımlama”. Ptt Hastanesi Tıp Dergisi. 23,16-20.
 53. Erişir F, Cansız H, İnci E, Özdoğan A, Tosyalı Y. (2001). “Larenjeal Tüberküloz.”Kbb Klinikleri. 3, 42-43.
 54. İnci E, Erişir F. (2001). “Yanakta Yabancı Cisim.” Endoskopi 12, 58-60.
 55. Öztürk Ö, İnci E, Öktem F, Erişir F,Kalekoğlu N, Aydın S, Karakullukcu B. (2001). “Kulak Burun Boğaz Hastalarında Semptomatik Gastro- Özofageal Reflünün Değerlendirilmesi.” Endoskopi 12, 48-53.
 56. Erişir F, Aydın S, Güçlü E, Güvenç G, İnci E, Yüksel S. (2001). “Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Tedavisinin Yeri” Haseki Tıp Bülteni. 39, 87-91.
 57. Erişir F, İnci E. (2001). “Total Larenjektomiden Sonra Vokal Rehabilitasyon.” Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 32, 80-85.
 58. İnci E, Erişir F. Öncül O. (2001). “Tonsillitte Bakteriyolojik Çalışma.”
  Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 32, 221-225.
 59. Erişir F, Yüksel S, Tosyalı Y, Güçlü E. (2001). “Endometriosis Of The Lip And Tongue: A Case Report.” Kbb İhtisas Dergisi 8, 1-3.
 60. Erişir F, İnci E, Öztürk Ö, Papila İ. (2001). “Bilateral Kord Paralizisinde Endoskopik Lazer Aritenoidektomi.” C.T.F. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 15, 154-157.
 61. Erişir F, İnci E, Güçlü E. (2001). “Esophageal Foreign Bodies in Children.”
  C.T.F. Endoskopi Dergisi.12, 84-88.
 62. Septorinoplasti. “Panelist” (2001). II. Palandöken K.B.B. Sempozyumu. Erzurum.
 63. Erişir F, Öktem F, İnci E. (2001). “Effects Of Steroids On Edema And Ecchymosis In Rhinoplasty.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 39, 171-175.
 64. Erişir F, Oğuz F, Oran Y, Özdoğan A. (2001). “Nadir Görülen Bir Sendrom: Treacher Collins.” Kbb Klinikleri.3, 117-119.
 65. Erişir F, İnci E. (2001). “Toxic Shock Syndrome.“Following Endoscopic Surgery”. Türk Otolarengoloji Arşivi. 39(3), 171-175.
 66. Erişir F, Şenocak D, İnci E, Güçlü E. (2002). “Multible Plaques On The Face And Neck Of A Middle-Age Man Diagnosis: Secondary Syphilis.”Ent Journal. 81, 55-56.
 67. Incı E, Erisir F, Ada M, Ozturk O, Guclu E, Oktem F,Toprak M. (2002). “Hyperbaric Oxygen Treatment In Sudden Hearing Loss After Unsuccessful Medical Treatment.” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 9(5), 337-41.
 68. Cansiz H, Inci E, Erisir F, Hizli C, Yener M, Cambaz B, Dervisoglu S. (2002). “Aneurysmal Bone Cyst Of The Sphenoid Bone.” J Craniofac Surg.13(3), 411-4.
 69. F. Erisir, K.C. Kazikdas, E.T. Yalcinozan (2018). “Giant Epidermoid Cyst of the Maxillary Sinus: A Postoperative Complication?” Journal of Craniofacial Surgery 29 (6), e607-e608
 • Yüz estetiği
 • Burun estetiği
 • Blefaroplasty
 • Adenoidektomy
 • Tonsillektomy
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Ses kısıklığı tedavisi
 • İşitme kaybı tedavisi
 • Nazal septum deviasyonu
 • Uyku apnesi
 • Kepçe kulak ameliyatı
 • Vertigo tedavisi
 • Yüz felci tedavisi
 • Tinitus tedavisi
 • Ventilasyon tüp ameliyatı
 • Boyundan kojinital kist tedavisi
 • Tiroid tedavisi
 • Maksillofasial travma tedavisi