Prof. Dr. Abdulvahit YÜKSELEN
Prof. Dr. Abdulvahit YÜKSELEN
Gastroenteroloji
 • 1990; Y. Lisans, Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi
 • 1995; Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 1998; Yan Dal Uzmanlık, Gastroenteroloji Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 • 1995; Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Güneydoğu Anadolu’da Sağlıklı Kişilerde Anti-Hev Seropozitifliği, Prof.Dr. Halil Değertekin
 • 1998; Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı : Karaciğer Sirozunda Portal Ven Trombozu Sıklığı Ve Antitrombin-Iıı, Protein C, Protein S Düzeyleri, Prof.Dr. Vedat Göral

Görevler:

 • 1991; Pratisyen Dr. Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaylak Sağlık Ocağı
 • 1991-1995; Dr.Araş.Gör. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1995-1998; Dr.Uzman / Yan Dal Araş. Görevlisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • 1998- 1999; Yard.Doç. Dr Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1999- 2005; Yard.Doç. Dr Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2005 -2010; Doç.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2010- Halen Devam Ediyor; Prof.Dr. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İdari Görevler:

 • 2002-2003; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Staj Kurulu Başkan Yardımcısı
 • 12/2010-04/2012; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 04/2012-04/2015; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • 04/2015-03/2017; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığı

Adnan Menderes Üniversitesi veya başka bir üniversitenin BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) tarafından desteklenen projede görev alma

 • TPF-07001 Kolorektal tümörlerde matriks metalloproteinaz-9, nitrik oksit ve malondialdehid konsantrasyonları üzerine melatoninin etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma fonu projesi
 • TPF-04009 Helikobakter pilori infeksiyonlarında predispozan faktörlerin saptanması ve tanıda kültür, ELİSA ve PCR yöntemlerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma fonu projesi.
 • ADÜ-BAP İndometazinle İndüklenmiş Gastrik Ülserde Andrographolide’nin Farklı Dozlarda Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması. Adil Coşkun, Hakan Ulu, Altay Kandemir, Serap Ünübol Aypak, Emrah İpek, Serdar Aktaş, Gamze Sevri Ekren, İmran Kurt Ömürlü, Recai Tunca, Abdulvahit Yükselen
 • ADÜ-BAP Peptik ülserli hastalarda Helicobacter pylori tesbitinde hangi testi kullanalım?. Altay KANDEMİR, Hurşide TUNA, Adil COŞKUN, Arzu CENGİZ, Güneş ÖZÇOLPAN, Mevlüt TÜRE, Abdulvahit YÜKSELEN.

TEZ YÖNETİCİLİĞİ

 1. Gastroentereroloji Yan Dal Uzmanlık Tezi:
  Fonksiyonel Dispepsi-Epigastrik Ağrı sendromlu hastalarda dispepsi semptom skoru ve endoskopik görünümün histopatolojik bulgular ve Helikobakter pilori ile ilişkisi, 2010, Uz. Dr. Adil Coşkun
 2. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi:
  Kolorektal kanserde mast hücre dansitesi ve mikrodamar yoğunluğunun, VEGF, EGFR, P53, Ki-67, CEA ekpresyonunun prognostik önemi, 2007, Araş. Gör. Dr. Filiz Yıldırım

SCI (Science Citation Index), SSCI(Social Science Citation Index), A&HCI (Arts and Humanities Citation Index) indekslerince taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Coskun A, Yavasoglu I, Meteoglu I, Unubol M, Yasar B, Borazan S, Omurlu IK, Yukselen V, Yasa MH. Vitamin D Receptor Level in Biopsy Specimen of Patients with Ulcerative Colitis: Results from a Center in Western Anatolia. J Natl Med Assoc. 2018 Jun;110(3):276-280. doi: 10.1016/j.jnma.2017.06.003. Epub 2017 Jun 30.
 2. Coskun A, Yavasoglu I, Yasa MH, Culhaci N, Yukselen V. Cetirizine-induced hepatotoxicity: case series and review of the literature. Gastroenterol Rep (Oxf). 2016 Aug 29. pii: gow025. [Epub ahead of print]
 3. Coskun A, Yukselen V, Meteoglu I, Ergin F, Kadikoylu G, Yasa MH, Karaoglu AO. H. pylori positivity and various pathological, endoscopic and clinical features correlated with each other. J Pak Med Assoc. 2015 Dec;65(12):1305-9.
 4. Coskun A, Unubol M, Yukselen O, Yukselen V, Aydin A, Şen S, Onder Karaoglu A. Esophageal Leiomyoma in Patients with Megaloblastic Anemia. Euroasian J Hepatogastroenterol. 2014 Jul-Dec;4(2):98-100. doi: 10.5005/jp-journals-10018-1110. Epub 2014 Jul 28.
 5. Coskun A, Yukselen O, Yukselen V, Karaoglu AO. Lacrimal gland marginal zone lymphoma: regression after treatment of chronic hepatitis C virus infection: case report and review of the literature. Intern Med. 2013;52(23):2615-8. Review.
 6. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Ozkul A, Akyol A, Yukselen V, Guney E, Bolaman Z. The single center registry for therapeutic apheresis in Turkey: 11-year activity. Transfus Apher Sci. 2012 Aug;47(1):61-5. doi: 10.1016/j.transci.2012.05.002. Epub 2012 May 14.
 7. Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Coşkun A, Karaoglu AO, Bolaman Z. Emergent therapy with therapeutic plasma exchange in acute recurrent pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia. Transfus Apher Sci. 2010 Dec;43(3):285-9. doi: 10.1016/j.transci.2010.09.009.
 8. Vardar E, Vardar R, Yükselen V, Makay O, Erkan N, Bayol U, Ozütemiz O. Image-based assessment of esophageal stricture in experimental corrosive esophagitis in animals: an objective, adjunct diagnostic tool. Turk J Gastroenterol. 2009 Mar;20(1):3-8.
 9. Yukselen V, Oruc N, Ozutemiz O. The route of the catheter directly affects the volume needed in experimental corrosive esophagitis. Pediatr Surg Int. 2008 Nov;24(11):1275-6. doi: 10.1007/s00383-008-2249-y. Epub 2008 Sep 23. No abstract available.
 10. Ozsunar Y, Coskun G, Delibaş N, Uz B, Yükselen V. Diagnostic accuracy and tolerability of contrast enhanced CT colonoscopy in symptomatic patients with increased risk for colorectal cancer. Eur J Radiol. 2009 Sep;71(3):513-8. doi: 10.1016/j.ejrad.2008.05.013. Epub 2008 Jul 1.
 11. Yukselen V, Vardar E, Yukselen O, Oruc N, Yenisey C, Karaoglu A, Ozutemiz O. Infliximab in experimental alkali burns of the oesophagus in the rat. Acta Gastroenterol Belg. 2008 Jan-Mar;71(1):21-6.
 12. Makay O, Yukselen V, Vardar E, Yenisey C, Bicakci T, Ersin S, Ozutemiz O. Role of allopurinol on oxidative stress in caustic burn: cure for stricture? Pediatr Surg Int. 2007 Nov;23(11):1105-12. Epub 2007 Sep 22.
 13. Yasa MH, Bolaman Z, Yukselen V, Kadikoylu G, Karaoglul AO, Batun S. Factor V Leiden G1691A, prothrombin G20210A, and MTHFR C677T mutations in Turkish inflammatory bowel disease patients. Hepatogastroenterology. 2007 Jul-Aug; 54(77):1438-42.
 14. Doger FK, Meteoglu I, Ozkara E, Erkul ZK, Okyay P, Yükselen V. Expression of NF-kappaB in Helicobacter pylori infection. Dig Dis Sci. 2006 Dec;51(12):2306-9. Epub 2006 Nov 11.
 15. Kadikoylu G, Yavasoglu I, Yukselen V, Ozkara E, Bolaman Z. Treatment of solitary gastric carcinoid tumor by endoscopic polypectomy in a patient with pernicious anemia. World J Gastroenterol. 2006 Jul 14;12(26):4267-9.
 16. Yukselen V, Vardar E, Yukselen O, Karaoglu AO, Yenisey C, Ozutemiz O. Colchicine in experimental alkaline burns of the rat esophagus: an old drug, a new indication? Pediatr Surg Int. 2006 Apr;22(4):363-8. Epub 2006 Feb 8.
 17. Dursun M, Yilmaz S, Yükselen V, Canoruç F, Tuzcu A. Analysis of 1242 cases with upper gastrointestinal system bleeding in Southeastern Turkey: a different etiologic spectrum. Hepatogastroenterology. 2005 Sep-Oct;52(65):1456-8.
 18. Yasa MH, Bektas A, Yukselen V, Akbulut H, Camci C, Ormeci N. DNA analysis and DNA ploidy in gastric cancer and gastric precancerous lesions. Int J Clin Pract. 2005 Sep;59(9):1029-33.
 19. Yukselen V, Karaoglu AO, Yenisey C, Tuncyurek M, Ozutemiz O. Trimetazidine reduces the degree of fibrosis in alkali burns of the esophagus. J Pediatr Surg. 2005 Mar;40(3):505-9.
 20. Karaoglu AO, Kadikoylu G, Yukselen V, Yasa MH, Bolaman Z. Gastrointestinal lesions and Helicobacter pylori in patients with myeloproliferative disorders. Saudi Med J. 2004 Dec;25(12):1913-6.
 21. Dursun M, Yilmaz S, Yükselen V, Kilinç N, Canoruç F, Tuzcu A. Evaluation of optimal gastric mucosal biopsy site and number for identification of Helicobacter pylori, gastric atrophy and intestinal metaplasia. Hepatogastroenterology. 2004 Nov-Dec;51(60):1732-5.
 22. Karaoglu AO, Yukselen V, Ertem GT, Erkus M. Salmonellosis and ulcerative colitis. A causal relationship or just a coincidence. Saudi Med J. 2004 Oct;25(10):1486-8.
 23. Yukselen V, Yasa MH, Karaoglu AO. In treatment of active duodenal ulcer and Helicobacter pylori eradication. Hepatogastroenterology. 2003 Dec;50 Suppl 2:cccvi-cccviii.
 24. Yukselen V, Karaoglu AO, Ozutemiz O, Yenisey C, Tuncyurek M. Ketotifen ameliorates development of fibrosis in alkali burns of the esophagus. Pediatr Surg Int. 2004 Jun;20(6):429-33. Epub 2004 Apr 24.
 25. Karaoglu AO, Yukselen V. Obstructing Crohn's disease of the duodenum: is surgery always mandatory? Int J Clin Pract. 2004 Feb;58(2):221-3.
 26. Oruc N, Yukselen V, Ozutemiz AO, Yuce G, Celik HA, Musoglu A, Batur Y. Leukotriene receptor antagonism in experimental acute pancreatitis in rats. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2004 Apr;16(4):383-8.
 27. Bolaman Z, Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Barutca S, Senturk T. Oral versus intramuscular cobalamin treatment in megaloblastic anemia: a single-center, prospective, randomized, open-label study. Clin Ther. 2003 Dec;25(12):3124-34.
 28. Oruc N, Ozutemiz AO, Yukselen V, Nart D, Celik HA, Yuce G, Batur Y. Infliximab: a new therapeutic agent in acute pancreatitis? Pancreas. 2004 Jan;28(1):e1-8.
 29. Yukselen V, Yasa MH, Karaoglu AO, Bolukbasi O. Partial seizure: an unusual cause of recurrent vomiting. Int J Clin Pract. 2003 Oct;57(8):742-3.
 30. Yukselen V, Karaoglu AO, Yasa MH. Plummer-Vinson syndrome: a report of three cases. Int J Clin Pract. 2003 Sep;57(7):646-8. Review.
 31. Kadikoylu G, Yukselen V, Yavasoglu I, Bolaman Z. Hemostatic effects of atorvastatin versus simvastatin. Ann Pharmacother. 2003 Apr;37(4):478-84.