Genetik

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Genetik ve Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi çatısı altında;

 1. Sitogenetik (farklı dokulardan kromozom analizi)
 2. Moleküler Sitogenetik (sitogentik yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda kromozomal aberasyonların tam tanısı örneğin hematalojik kanserlerin tanı ve takibi)
 3. Moleküler Genetik (özellikle tek gen hastalıklarının tanısı)
 4. Moleküler Biyolojik Tanı (virüs ve bakterilerin moleküler yöntemlerle hasas tanısı)
 5. Preimplantasyon Genetik olmak üzere 5 laboratuvar bulunmaktadır.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Genetik ve Kanser Tanı ve Araştırma Merkezi kapsamındaki hizmetlerin önde gelenlerinin bir tanesi de genetik danışmanlıktır. Genetik danışma kalıtsal veya genetik bir hastalığa sahip kişi ve ailelere olası risk ve tedavileri konusunda verilen bir yardım hizmetidir. Ayrıca genetik danışma, hasta birey ve ailesine onları bekleyen yaşam koşulları, tedavi ve bu hizmetleri nerelerden alacağı konusunda verilen bir yardım hizmetidir.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Genetik ve Kanser Tanı ve Araştırma Merkezine hangi durumlarda başvurulmalıdır?

 • Genetik veya kalıtsal bir hastalık ön tanısı veya teşhisi alınmışsa
 • Ailede sıkça görülen bir hastalığın çocuklarda da ortaya çıkma riskini öğrenmek amacıyla
 • Ailede bir kişide sebebi açıklanmamış doğumsal olan büyüme ve/veya gelişme bozukluğu varsa ve bu bozukluğun çocuklarda olan riskini öğrenmek amacıyla
 • Akraba evliliği durumunda
 • Tekrarlayan düşükler veya ölü doğum durumunda
 • Bireyin kendisinde veya birinci derece akrabalarında Thalassaemia, kistik fibroz ve ailesel Akdeniz Ateşi gibi hastalık tanı veya şüphesi olması durumunda
 • 35 yaş ve üzeri anne adayı veya 40 yaş üzeri baba adayı olunması durumunda
 • Hamilelikte, bebeğin gelişimini etkileyebilecek beklenmedik bir dış etmene (ilaç kullanımı, röntgen çektirme, yoğun stres, aşırı alkol kulanımı, yüksek ısı) maruz kalınması durumunda
 • Ailesel kanser şüphesi olması halinde

Tanı Hizmetleri;

 1. Erken Tanı (prenatal tanı) (Hamilelik öncesi ve hamileliğin farklı evrelerinde bebeğin sağlıklı olup olmadığını öğrenmek için prenatal genetik tanı (Down sendromu gibi hastalıklar için)
 2. Prenatal Tanı Testleri (Doğum öncesi tanı testleri)
  Koryon villus biyopsisi (CVS); Gebeliğin 11-14 haftaları arasında genetik tanı yapmak için ince bir iğne ile karından veya vajinal yoldan girilerek bebeğin plasentasından örnek alınarak genetik testler uygulanır.

Amniyosentez, gebeliğin 15 - 18 haftaları arasında anne karnındaki bebeğin sıvısından alınan örnek üzerinde genetik testlerin yapılmasına yönelik bir incelemedir. Test sonuçları yaklaşık 3 - 4 haftada çıkmaktadır. Bu testin uygulanması gereken hastalar aşağıda sıralanmıştır;

 • Annenin 35 yaşın üzerinde olması
 • Anne ve babanın daha önceden kromozomal anomalili çocuğu olması
 • Anne veya babanın kromozomal anomali taşıyıcısı olması
 • Anne ve babanın daha önceden anomalisi olan çocuğu olması
 • Tarama testlerinde bu bebeğin kromozomal anomaliye sahip olma riskinin yüksek olması
 1. Ailevi Kanser Tanı, Tedavi ve Araştırma (Ailesinde yüksek sıklıkla meme, yumurtalık, bağırsak, akciğer gibi kanser görülen kişiler için)
 2. Hematolojik Kanserler (lösemi) gibi bir çok kanserde tanı ve takip testleri
Poliklinik Lokasyonu
0. KatDoğu Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız