Uzm. Dr. Yasemin KÜÇÜKÇİLOĞLU
Radyoloji
Uzm. Dr. Yasemin KÜÇÜKÇİLOĞLU
Radyoloji
Uzm. Dr. Yasemin KÜÇÜKÇİLOĞLU ile ilgili haberler
 • 1997 - 2003; Lisans, Tıp - Ankara Üniversitesi
 • 2004 - 2009; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık, Radyoloji - T.C.S.B. İzmir Tepecik EA Hastanesi
 • 2010 - 2012; Uzman Doktor, Bitlis Devlet Hastanesi
 • 2012 - 2014; Uzman Doktor, Özel Antalya Akdeniz Şifa Hastanesi
 • 2014 - 2017; Uzman Doktor, Özel Antalya OFM Hastanesi
 • 2017 - ; Uzman Doktor, Yakın Doğu Üniversitesi

ESERLER:

Yüksek Lisans Tezi:

 • Tepecik Hastanesi Hasta Bilgilendirme Amaçlı İnternet Yapılandırmasının Değerlendirilmesi:1. Hekimlerin Bakış Açısı. Küçükçiloğlu Y, Eren S, Daştan S, Uçman İ, Erdoğan N. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009;19:133-139.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Which is the best approach for the hemorrhagic duodenal lipoma: endoscopic resection or surgery? Efe C, Purnak T, Ozaslan E, Kücükciloglu Y. The American Journal of Surgery. 2012;203:558.
 • Barotrauma Induced Incus Dislocation. Kucukciloglu Y, Akpinar SH, Gezgin S, Ahmadova K. Cyprus J Med Sci. 2018;3:200-201.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • MR and CT Calculator on Adrenal Masses. Kucukciloglu Y, Tuncyurek O. Balkan Medical Days 2019.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 • Dual lingual ektopik tiroid dokusu. 29. Eren CS, Küçükçiloğlu Y, Uçman İ, Adam G. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2009.
 • Bilateral Frontal Polymicrogyria and Ectopia Lentis. Küçükçiloğlu Y, Kocaoğlu M. TMRD Bilimsel Toplantısı 2018.
 • Erişkin yaşta tespit edilen bir sağ arcus aorta ve arteria subclavia sinistra anomalisi. Fahrioğlu S, Lordoğlu C, Selçuk F, Küçükçiloğlu Y, Akdur D, Muhtaroğlu M, İlgi S. Ulusal Anatomi Kongresi. 2019.
 • Distal Humerus Morfometrisi. Fahrioğlu S, Aksu F, Küçükçiloğlu Y, Edizer M, Çirpan S, Karabekir S. Ulusal Anatomi Kongresi. 2019.
 • Türk Tabipler Birliği
 • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
 • ürk Radyoloji Derneği
 • Avrupa Radyoloji Derneği