Meme Cildinde Kalınlaşma, Çukurlaşma ve Çökme

Meme cildinde kalınlaşma, çukurlaşma ya da çökme gibi durumlar memede bir hastalığın varlığına işaret ediyor olabilir.

Bu gibi durumlarda vakit geçirmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurmak gereklidir.

Bu belirtiler kansere işaret edebilir. Bu her zaman kesin olmasa da emin olmak için muayene ve tetkik yapılması şarttır. Bazen memede kitle olmadan da doğrudan meme derisinde bazı değişikliklerle kanser başlayabilir.