Düz Tabanlık

Düz taban toplumda sık görülen ve yaşam kalitesini düşüren ortopedik bir sorundur. Ayakta iç kavisin olmayışına ya da yetersiz oluşuna düz taban denir.

Düz Tabanlık sadece doğuştan olmaz. Erişkin yaşa kadar normal bir ayağa sahip olan erişkinlerde 30’lu 40’lı yaşlardan sonra da düz tabanlık gelişebilir. Bunun nedeni romatolojik hastalıklar olabileceği gibi, altta yatan hiçbir hastalık olmaksızın da, aşırı kilo ve/veya aşırı uygunsuz kullanım sonucunda da gelişebilmektedir. Erişkin düz tabanlığın temel nedeni, ayak iç kısmındaki kavsin tam tepe noktasındaki kemiğe yapışan “tibialis posterior” adındaki tendonun (yaş, aşırı kullanım, kilo, romatolojik hastalık vb nedenlerle) dejenere olması ve artık işlev göremez hale gelmesidir. Ağrı, ayak şeklinde ve ayakkabıda deformite şeklinde karşımıza çıkar. Düz tabanlıkta ayak iç tarafında ağrı vardır ve bu yüzden hastalar içe basarak yürür.

Ayak kavsindeki bu çökme bir anda olmaz, aksine sinsice gelişir. Hasta önce ayak iç tarafında bir ağrı hisseder. Bu dönemde doğru teşhis konulursa hastalığın ilerlemesini durdurmak bile çeşitli önlemlerle mümkün olabilir.