Uzm. Dr. Yeliz ENGİNDERELİ
Çocuk Psikiyatrisi
 • 2005; Lisans, Tıp Fakültesi - İstanbul Üniversitesi
 • 2011; Doktora, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Yayınlar

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özlem HEKİM BOZKURT, Yeliz CENGİZ. Çocuklarda Tedaviye Dirençli Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Yaklaşım (Approach in Treatment Resistant Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2014;7(1):48-52
 • Cengiz, Yeliz; Ergoren, Mahmut Cerkez. The Association between Apert Syndrome and Autistic Spectrum Disorder in a Patient of Cypriot Heritage. Cyprus J Med Sci. 2017:2(3): 76-78

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Ergoren, M. C.; Engindereli, Y.; Culhaoglu, B. Kaymakamzade
  Identification of CC2D1A homozygous mutation as a cause of Joubert Syndrome with obsessive compulsive disorder
  FEBS OPEN BIO Volume: 8 Supplement: 1 Pages: 291-292 Meeting Abstract: P.09-262-M Published: JUL 2018
 • Yeliz Cengiz and Mahmut C Ergoren. A Rare Clinical Condition Apert Syndrome Associated with Autistic Spectrum Disorder. XIII. International Conference of Human Genetics, 2016 Kyoto-Japan

İdari Görevler

 • Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatör Yardımcılığı (2016 Şubat - )

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Kıbrıs Türk Tabipler Derneği
 • Türkiye Kognitif Davranışlar Derneği