Uzm. Dr. Remzi TINAZLI
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi
Uzm. Dr. Remzi TINAZLI
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi
Uzm. Dr. Remzi TINAZLI ile ilgili haberler

Eğitim

 • 1974-1980; Geçitkale İlkokulu
 • 1980-1986; TMK (Türk Maarif Koleji) Lefkoşa
 • 1986-1992; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1993-1997; Uzmanlık Eğitimi TEAH KBB (Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastahanesi)

Çalıştığı Kurumlar

 • 1997-2001; İstanbul Özel KBB Hekimliği
 • 2001-2004; Sosyal Sigortalar Bozuyuk- Kartal Hastahaneleri KBB
 • 2004-2013; Sağlık Bakanlığı Kartal –Yakacık Devlet Hastahaneleiri
 • 2013- 2015; Kolan British Hospital KBB
 • 2016; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD

Tıbbi çalışmaları:
Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler

 1. Yalcinozan ET, Kösemihal E, Aksit MA, Tinazli R, Safakogullari H, Kazikdas KC, Safak MA. Does intratympanic xylitol administration have ototoxic effects in a mouse ear model?. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 115 (2018) 71–76. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2018.09.023
 2. Tinazli R, Yalcinozan ET, Safakogullari H,Erisir F. Can oblique sliced method avoid warping? Journal of Craniofacial Surgery. Man no : SCS-20-0460R2
 3. Safakogullari H, Yalcinozan ET, Tinazli R, Kazikdas KC,Safak MA. Extrusion of Alloplastic Septal Silicone Implant: 25 Years After Rhinoplasty. Journal of Craniofacial Surgery. 30(5):e464-e465, July/August 2019.DOI: 10.1097/SCS.000000000000555
 4. Kazikdas KÇ, Yalcinozan ET, Tinazli R, Safakogullari,H, Safak MA. VocalFoldHemangioma. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Ear, Nose & Throat Journal 2019, Vol. 98(5) 257–258 DOI: 10.1177/
 5. Tinazli R, Tunçbilek Ozmanevra P,Yalcinozan ET, Erisir F. Cardiac involvement of Rosaidorfman Disease: Causing Aesthetic Problem in a Young Woman. Balkan Med J 2020;37:222-3 DOI: 10.4274/balkanmej.galenos.2020.2019.12.14
 6. Yalcinozan ET, Tinazli R, Kazikdas KC, Erisir F. Fascia lata:for the repairment of post-intubation tracheosophagial fıstula. General Thoracic and Cardiovascular Surgery. Published 18 April 2020 online.https//doi.org/10.1007/s11748-020-01354-x
 7. Kazıkdaş KÇ, Yalçınozan ET, Tınazlı R, Şafakoğulları H, Sancar N. Open Access Publishing in Otorhinolaryngology: An Emerging Trend Among Turkish Scientists? Cyprus J MedSci 2018; 3: 164-167)DOI: 10.5152/cjms.2018.634
 8. Tınazlı M, Granit D, Tınazlı R, Akpınar S.LateDıagnosıs Of Takayasu Dısease Might Be Fatal. Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche 2019 mese;178(0):000–000 DOI: 10.23736/S0393-3660.18.03976-1

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler;

 1. TınazlıR , Yalçınozan ET, Şafakoğulları H, Kazıkdaş KC , Şafak MA. Tek Taraflı İdiopatik Geçici İzole Hipoglossal Sinir Felci. ENTcase 2018;4(3):54-58. E-ISSN:2149-7877
 2. Şafakoğulları H, Müderiszade M, Tınazlı R, KazıkdaşKC , Şafak MA. Sol Submandiuler bölgeden gelişen 17 yıllık juvenil pleomorfik adenoma. ENTcase 2018;4(1):6-12. E-ISSN:2149-7877 4(1):6-1
 3. TinazliM,TiinazliR. Metabolik sendrom ve işitme kaybı arasında ilişki: Literatür eşliğinde. Türkiye Klinkleri İç Hastalıkları Dergisi. Geliş Tarihi: 22.11.2019 Revizden geliş Tarihi:04.02.2020. Kabul tarihi: 15.02.2020. DOI: 10.5336/intermed.2019-72374

Ulusal ve uluslaraası kongrlerde yayınlanmış posterler;

 1. Yalçınozan ET,TinazlıR,ŞafakoğullarıH,Şafak MA. Nadir Görülen konka kaynaklı Burun Tıkanıklığı :Pnömatize Alt Konka ‘’38. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi’’26-30 Ekim 2016,Antalya
 2. TinazlıR,YalçınozanET,ŞafakoğullarıH,ŞafakMA.İnvertedPaplillomaSekonderPott!sPuffy Tümörü’’38.Türk Ulusal KBB BBC Kongesi’’26-30 Ekim 2016,Antalya
 3. ŞafakoğullarıH,Yalçınozan ET,TinazlıR,KazıkdaşKÇ,Şafak MA.T1a LarengealGlottikSquamözhüçreli Kanserde Lenf Nodu Tutulumu ‘’9.Ulusal Larengoloji Kongresi’’28-29 Nisan 2017,Eskişehir
 4. TinazlıR,YalçınozanET,ŞafakoğullarıH,KazikdaşKÇ,ŞafakMA.İzolegeçiçihipoglossial sinir felçi’’39.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi’’8-12 Kasım 2017,Antalya
 5. YalçınozanET,KösemihalE,AkşitMA,TinazlıR,ŞafakoğullarıH,KazikdaşKÇ,ŞafakMA. İntratimpanikxylitoluyğulamasının fare kulağı modelinde ototoksik etkileri’’39.Türk Ulusal KKK BBC Kongresi’’8-12 Kasım 2017,Antalya
 6. ŞafakoğullarıH,YalçınozanET,TinazlıR,KazikdasKÇ,Şafak MA. Rinoplasti sonrası 25. Yılda ortaya çıkan alloplastikimplantrejeksiyonu39.Türk Ulusal KBB BBC Kongresi’’8-12 Kasım 2017,Antalya
 7. Tınazlı R., Develioğlu Ö. N., Gültekin E., Külekçi M., T2 Ve T3 SupraglottikLarenks Kanserlerinde Paraglottik Bölge İnvazyonununHistopatolojik Tetkiki1999 Türk OtorinolarengolojiXXV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı Sayı/Sayfa : Sayı:1/Syf:224-227
 8. Doğan Ö., Berk D., Develioğlu Ö., Afşar L., Tınazlı R., Erkan Ö., Külekçi M., Fonksiyonel Burun Ameliyatı (Fon) 1995 Türk OtorinolarengolojiXXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı Sayı/Sayfa : 715-718
 9. Uygunlar T., Erkan Ö., Develioğlu Ö. N., Gültekin E., Tınazlı R., Kilimcioğlu A., Külekçi M., Endoskopik Adenoidektomi İle Klasik Adenoidektominin Karşılaştırılması1995 Türk OtorinolarengolojiXXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar KitabıSayı/Sayfa : 165-168
 10. Şafakoğulları H.,Mürderriszade M., Tınazlı R., Şafak M.A., Sol submandibuler bölgede gelişen 17 yıllık juvenilpleomorfik adenoma 2016 Türk Ulusal KBBve BB Cerrahisi 38. Kongresi Bildiri Özetleri Sayı/Sayfa : PB-1-045
 11. Ipekdal,IH, Tinazli, …. R, Report of two unusual case of unilateral isolated hypogolssal nerve palsy. European Journal of Neurology volüme 261, page S314-S315 2014.

Ulusal ve uluslaraası kongrlerde yayınlanmış oral sunumlar;

 1. Tınazlı R., Doğan Ö., Şahin H., Develioğlu Ö. N., Avşar L., Uygunlar T., Külekçi M., Nazal Poliplerin Medikal ve Cerrahi Kombine Tedavisi 1995 Türk OtorinolarengolojiXXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı Sayı/Sayfa : 109-112

Katıldığı mesleki bazı toplantı ve eğitimler :

 • Septorinoplasti ve Fonksiyonel ve Rekonstriktif Burun Cerrahisi Ankara 1996
 • Voice symposium Ankara 1996
 • Pediatric otorinolarengoloji Bursa 1998
 • Otorinolarengolojik Allerji Bursa 2000
 • Ulusal KBB kongrsi Antalyal 2018

Katıldığı KBB dışındaki bazı toplantı ve eğitimler :

 • Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Okan Universitesi İstanbul 2008-2010
 • Uluslararası Sağlıkta Perforans ve Kalite Kongresi 2009 Antalya
 • Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sertifika Programı 2011 Gaziantep
 • İş yeri hekimliği sertifikası 1995 ve 2015

Üye olduğu mesleki dernekler:

 • TKBB BBC Derneği (Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği)
 • İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği