Uzm. Dr. Nurhak DEMİR
Nöroloji
Uzm. Dr. Nurhak DEMİR
Nöroloji
Uzm. Dr. Nurhak DEMİR ile ilgili haberler
 • 1995 - 2002; Lisans - Tıp/ingilizce Tıp - İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • 2003 - 2008; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - Nöroloji - Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2008 - 2010; Uzman Doktor - Esenyurt Devlet Hastanesi
 • 2011 - 2012; Uzman Doktor - Ömür Tıp Merkezi
 • 2013 - 2015; Tıpta Yandal Uzmanlık - Klinik Nörofizyoloji - Dokuz Eylül Üniversitesi
 • 2016 - 2020; Uzman Doktor (Klinik nörofizyoloji) - İstanbul Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi PendikEğitim ve Araştırma Hastanesi

ESERLER:

Makaleler:

 1. N. DEMIR & I. ÖZTURA, New Indices from Polysomnographic Measures for theSeverity of Obstructive Sleep Apnea Syndrome ?A Different Look at ObstructiveSleep Apnea Syndrome, Nöropsikiyatri Arsivi, 2019
 2. M. FILARDI, N. DEMIR, F. PIZZA, S. VANDI, E. ANTELMI, S. NOCE, O. BRUNI & G.PLAZZI, Prevalence and neurophysiological correlates of sleep disorderedbreathing in pediatric type 1 Narcolepsy, Sleep Medicine, 2019
 3. H. ALIBAS, N. DEMIR, K. AGAN YILDIRIM, E. E. BÜYÜKBAYRAK, B. YILDIZHAN & I.MIDI, Refractory status epilepticus during pregnancy resolved by cesarian section,Seizure, 2019, 1059-1311, 65, 2, 109-110.
 4. I. ÖZTURA, S. MEN & N. DEMIR, Isolated unilateral hypoglossal nerve palsy due toschwannoma, Neurol Sci Neurophysiol, 2018, 2636-865X, 35, 2, 108-110.
 5. Z. B. YALÇINER, G. B. TUMAY, S. D. BRANDMEIER, M. KANDEMIR, H. KÜÇÜKOGLU,C. DAYAN & N. DEMIR, Clinical and radiological findings in cervicocranial arterydissection, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2017, 1301-1375, 23, 1, 10-16.
 6. Y. ALTUNKAYNAK, N. DEMIR, D. H. ERTEM, A. DIRICAN & A. KÖKSAL, Pelin OtuZehirlenmesine Baglı Nöropsikiyatrik Semptomlar, Turkish Journal of Neurology,2017, 1301-062X, 23, 2, 84-85.
 7. O. COKAR, N. DEMIR, F. BOLUKBASI, V. DEMIRBILEK, Z. YAPICI, A. DERVENT, C.YALCINKAYA, G. S. DIRESKENELI, S. YENTUR, E. ONAL & G. YILMAZ, A Close Lookat EEG in Subacute Sclerosing Panencephalitis, JOURNAL OF CLINICALNEUROPHYSIOLOGY, 2013, 0736-0258, 30, 4, 348-356.
 8. D. H. ERTEM, N. DEMIR, Y. ALTUNKAYNAK, D. S. YILDIZ & S. BAYBAS, IzoleBeyinsapı Tüberkülomu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi,Düsünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi , 2010,10.5350/DAJPN2010230410, 23, 4, 288-292.
 9. S. SAIP, B. DORA, A. OZGE, C. OZTURK, L. INAN, H. SIRIN, N. YILMAZ, M. OZTURK, E.N. VANLI, F. GOKCAY, A. GULER, A. SIVA, F. TASMERTEK, G. OZER, V. OZTURK, T.POYRAZ, H. DONER, A. K. ERDEMOGLU, N. DEMIR & B. BAYKAN, Is there anassociation between migraine and atopic disorders? The results of multicentermigraine attack study, JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 2008,1302-1664, 25, 3, 136-U5.
 10. N. DEMIR, B. MUTLUAY, M. ÖZTÜRK, Y. ALTUNKAYNAK, V. SÖZMEN, H.KÜÇÜKOGLU, A. C. DIRICAN & S. BAYBAS, Sporadic Creutzfeldt-Jacob Hastalıgı: 5Olgu Sunumu , Cerrahpas Tıp Deri, 2006, 1300-5227, 37, 2, 58-63.

Bildiriler:

 1. B. ISAK, N. DEMIR & M. A. ÇAKMAK, Polinöropatili bir ICM olgusunda tanısalyaklasım, Poster Sunumu, 33 Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 12Nisan 2017, 12 Nisan 2017, 87 - 87.
 2. D. ARSLAN, N. DEMIR, Z. MEHDIYEV & B. ÇOLAKOGLU, Nöromiyotoni, PosterSunumu, 11 Ulusal Parkinson Hastalıgı ve Haeket Bozuklukları Kongresi, 15-19 Nisan 2015, 1301-9996, 18, 1, 24 - 24.
 3. N. DEMIR, Z. MEHDIYEV & I. ÖZTURA, Brakiyal Pleksus Kök Avülsiyonu: OlguSunumu, Poster Sunumu, 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi , 08 -12 Nisan 2015.