Yrd. Doç. Dr. Kalbim ARSLAN
Genel Cerrahi

 • 2012 -

  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2006 - 2012

  Bilgi Hastanesi – Ankara

 • 2004 - 2006

  İleri Tıp Teknolojileri Eğitim Merkezi - Ankara

 • 1999 - 2004

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • 2012 -

  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi (Kıbrıs)

 • 1999 - 2004

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara)

 • 1989 - 1995

  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi (Diyarbakır)

 • Prevention of intraabdominal adhesions produced by polypropylene mesh H Besim, Y Yalçın, O Hamamcı, Kalbim Arslan, M Sonışık, A Korkmaz. European surgical research 34 (3), 239-243 41 - 2002
 • Ceftriaxone associated acute cholecystitis H Besim, Kalbim Arslan Arch Balkan Med Union 51 (2), 258-260 2 - 2016
 • Evaluation of Breast Cancer Cases Diagnosed In the Breast Cancer Screening Program In the Near East University Hospital of North Cyprus MK Durdiyeva, H Besim, Kalbim Arslan, H Özkayalar, G Yılmaz, GK Mocan. The journal of breast health 11 (1), 22 1 - 2015
 • Protoscolocidal Effect of Oleuropein: An Invitro Study. Kalbim Arslan, Ali Özant, Necdet Özçay, İhsan Çalış, Hasan Besim Turk J Surg 35 (1), 30-34 2019
 • Two cases of intestinal injuries due to seat belt without seat belt sign N Özçay, I Brosova, M Ferkodic, A Özant, Kalbim Arslan, H Besim Journal of surgical case reports 2018 (11), rjy298 - 2018
 • Hydatid cyst: A 17 years experience in a tertiary center Oturum Başkanı: Kalbim Arslan, Konuşmacı: Emrah Ruh 2. International Hydatid Cyst Congress. November 2018 Near East Unıversity - KKTC - 2018
 • Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kalbim Arslan (Konuşmacı), Moderatör: Ömer Alabaz Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıklar Sempozyumu .Ekim 2018  KKTC - 2018
 • Laparoscopic Gastric By-Pass Certification in Bariatric Surgery Kalbim  Arslan International Rutledge Organisation MGB. Haziran 2018 Adana  - Türkiye - 2018
 • Adult multisentric burkitt lymphoma with bowel obstruction due to intussuception. Ali Özant, Kalbim Arslan, Necdet Özçay, Hasan Besim The Turkish Journal Of Gastroenterology 29 (3), 361-364 - 2018
 • Laparoskopik ve Açık Cerrahide Stapler Kullanımı ve Eğitimi Kalbim  Arslan Türk Cerrahi Derneği Çukurova Üniversitesi Kasım 2017 Adana  - Türkiye - 2017
 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikasyonu Kalbim Arslan NEU Eğitim Fakültesi - Eğitimde Mükemmeliyetçilik Birimi Sertifikasyon Programı - 2017
 • Yarada Kronikleşme Kalbim Arslan (Konuşmacı), Moderatör: A. Çınar Yastı Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıklara Güncel Bakış Sempozyumu . Ekim 2017 KKTC - 2017
 • Postsplenektomik Sepsis Sendromu Kalbim ARSLAN, Ali Özant, Necdet Özçay, Hasan Besim Akademik Gastroenteroloji Dergisi 16 (2), 82-85 - 2017
 • Analysis of plazma biomarkers as an indicatör for early diagnosis of acute mesenteric ischemia in rat Necdet Özçay, Ali Özant, Kalbim Arslan, Hasan Besim Archieves of the Balkan Medical Union 52 (2), 135-143 - 2017
 • Travmaya Genel Yaklaşım Kalbim Arslan ( Konuşmacı ), Moderatör: A. Kaan Erler 1. 153 Acil Servis Sempozyumu, YDÜ Kongre Merkezi KKTC - 2017
 • Nöropatik ve İskemik Ayağın Tanınması ve Riskli Noktalar Kalbim Arslan ( Konuşmacı ), Moderatör: A. Çınar Yastı Yara Bakım Sempozyumu. TC. Sağlık Bakanlığı 28 Ekim 2016 İskenderun -Türkiye - 2016
 • Endokrin Sistem Cerrahi Hastalıkları Kalbim Arslan ( Bölüm Yazarlığı ), Mehmet İnan ( Editör ) Ameliyathane Teknikerliği için Cerrahi Bilimler Ders Kitabı 1, 243-253 - 2016
 • Rektal dev kalsifiye fekalom ve megakolon olgusu Hadi Sasani, Kalbim Arslan, Murat Kocaoğlu, Hasan Besim 37. Ulusal Radyoloji Kongresi, - 2016
 • KKTC Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde Erken Tanı ve Tarama Programında Tanı Konulan Meme Kanser Olgularının Değerlendirilmesi. MK Durdiyeva, H Besim,
  Kalbim Arslan, H Özkayalar, G Yılmaz, GK Mocan. Meme Sagligi Dergisi/Journal of Breast Health 11 (1) - 2015
 • Yanık Yaralanmaları ve Tedavi Algoritması Kalbim Arslan ( Bölüm Yazarlığı ), Erkan Kaptanoğlu ( Editör ) Acil Hastaya Yaklaşım 1, 72-80, - 2014
 • Genel Cerrahi Aciller Kalbim Arslan, ( Bölüm Yazarlığı ), Erkan Kaptanoğlu ( Editör ) Acil Hastaya Yaklaşım 1, 63-72, - 2014v
 • Scolocidal Agents in Hydatid Disease: Justification of Their Usage Hasan Besim, Kalbim Arslan, Umut Faydacı Saptamana Medicala Balcanica. Bucharest 8-11 October - 2014
 • Seftriakson ilişkili akut Kolesisitit Kalbim Arslan, Umut Faydacı, HB 19. Ulusal Cerrahi Kongresi - 2014 ( PS-0199 )
 • Nadir Meme Tümörleri Kalbim Arslan, Umut Faydacı, Hanife Özkayalar, HB 19. Ulusal Cerrahi Kongresi - 2014 ( PS-0890 ) - 2014
 • Laparoskopik Cerrahide Yeni Teknikler
  Konuşmacı: Kalbim Arslan, Moderatör : Ali Çetin 1. Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu - KKTC - 2013
 • Deneysel kolon anastomozu modelinde oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine düşük molekül ağırlıklı heparinin etkisi Mehmet Karaman, Kalbim Arslan, Okan Hamamcı, Atila Korkmaz 14. Ulusal Cerrahi Kongresi - 2006
 • Hipertiroidili Hastalarda Cerrahi Tedavi Kalbim Arslan, Korhan Arslan, Hasan Besim, Atila Korkmaz 13. Ulusal Cerrahi Kongresi - 2004
 • Strangüle Femoral Herni Kesesinde Akut Apandisit: Olgu Sunumu Zülfikar Karabulut, Hasan Besim, Kalbim Arslan, Atila Korkmaz Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, İnsizyon 5 (1), 39-40 - 2002
 • Diyabetik Ayakta Amputasyon İçin Risk Faktörleri ve Skorlaması Zülfikar Karabulut, Kalbim Arslan, Settar Bostanoğlu, Atila Korkmaz 12. Ulusal Cerrahi Kongresi – 2002
 • Nadir Kronik Pelvik Ağrı Nedeni olarak Extralüminal Basıya bağlı Retroileal ve Retroçekal Apandisit olgusu.Kalbim Arslan ( Sözlü video sunumu ) 14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Nisan 2019, Kıbrıs.
 • Türk Tabibler Birliği
 • Kuzey Kıbrıs Türk Tabibler Birliği
 • Ankara Tabib Odası
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği
 • Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği