Doç. Dr. Doğa GÜRKANLAR
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doç. Dr. Doğa GÜRKANLAR
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doç. Dr. Doğa GÜRKANLAR ile ilgili haberler

Görev Yerlerim

 • 2004 - 2005; Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroşirürji Kliniği
 • 2004 - 2005; Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği
 • 2005 - 2007; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroşirürji Kliniği(Uzman)
 • 02.2007 - 09.2010; Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Uygulama Hastanesi Nöroşirürji Kliniği(Yrd. Doç.Dr, Başhekim Yrd.)
 • 09.2010 - 02.2012; Özel Alanya Can Hastanesi (Başhekim Yrd.)
 • 2012 - 2014; Özel Alanya Can Hastanesi
 • 2014-; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği

Yurtdışı Tecrübem

 • 04.2009 - 06.2009; Ulm Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği, Günzburg, Almanya
 • 2010; Utrecht Üniversitesi, Excimer Laser Assisted Non-oclusıve Anasthomosis (ELANA) Workshop

Grup I: YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

 1. Yilmaz C, Kabatas S, Gulsen S, Cansever T, Gürkanlar D, Caner H, Altinors N. Spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage: Does surgery benefit comatose patients? Ann Indian Acad Neurol. 13(3):184-7, 2010.
 2. Gürkanlar D, Çöven İ, Erdem R, Özen Ö, Kosdak Ş, Yılmaz C, Yücel E, Altınörs N: The Effect of Repetitious Concussions on Cognitive Functions in Rats. Turkish Neurosurgery. 20(4):442-8, 2010.
 3. Gürkanlar D, Lakadamyali H, Ergun T, Yilmaz C, Yücel E, Altinörs N: Predictive value of leucocytosis in head trauma. Turkish Neurosurg. 19(3):211-5, 2009.
 4. Solmaz İ, Gürkanlar D, Gökçil Z, Göksoy C, Özkan M, Erdoğan E: Antiepileptic activity of melatonin in guinea pigs with pentylenetetrazol-induced seizures. Neurological Research 2009 Ocak (basım aşamasında).
 5. Gürkanlar D, Gönül M, Solmaz İ, Gönül E: Cirsoid Aneurysms of the Scalp. Neurosurgical Review Jul;29(3):208-12,2006.
 6. Gürkanlar D, Keskil S, Er U, Yücel E: Spontaneous Regression of Cervical Disc Herniations. Minimally Invasive Neurosurgery Jun;49(3):179-83,2006.
 7. Gürkanlar D, Gönül E: Medial Microsurgical Approach to the orbit: An Anatomic Study. Minimally Invasive Neurosurgery Apr; 49(2):104-109,2006.
 8. Gürkanlar D, Er U, Şanlı M, Şekerci Z: Peritumoral Brain Edema in Intracranial Meningiomas. Journal of Cinical Neuroscience 12(7): 750-3,2005. (TEZ)

Grup 2: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

 1. Gürkanlar D: Spor Kazalarında Nörotravma. Türkiye Klinikleri Nörotravmalar Özel Sayısı 1(1):102-106, 2008 .
 2. Gürkanlar DKeskil S: Yoğun Bakımda Geri Dönüşümsüz Beyin Hasarı. Yoğun Bakım Dergisi 7(4):431-437, 2007.
 3. Kazan S, Gürkanlar D. Spinal Travma. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 3(1):74-79, 2007.
 4. Şanlı M, Gürkanlar D, Yıldız B, Şekerci Z: Lateral ve Üçüncü Ventrikül Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde 10 Yıllık Deneyimimiz. Türk Nöroşirürji Dergisi 13:12-17, Nisan 2003.

Grup 3: YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından  taranan dergilerde  yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar.

 1. Gürkanlar D, Akkaya H, Yücel E, Ergün T: Congenital Cavernous Hemangioma of the Skull. Turkish Neurosurgery. 21(4):645-647,2011.
 2. Açıkbaş C, Gürkanlar D: Post-Traumatic C7-T1 Spondyloptosis In a Patient Without Neurological Deficit: A Case Report. Turkish Neurosurgery 20(2):257-60, 2010.
 3. Gürkanlar D, Korkmaz E, Gurler IE, Gokhan G, Kazan S. Multilevel  Primary Intraspinal PNETS In an  Infant Associated with Hydrocephalus. Turkish Neurosurgery 20(1):82-5, 2010.
 4. Gürkanlar D,Yücel E, Altınörs N: Cervical Spine Injuries in Aquaparks. Clin J Sport Med 2008 Sep;18(5):464-6.
 5. Akyuz M, Arslan G, Gürkanlar D, Tuncer R: CSF Rhinorrhea from a Transclival Meningocele: A Case Report. J Neuroimaging 2008; 18(2):191-193.
 6. Gürkanlar D, Akyuz M, Acikbas C, Ermol C, Tuncer R: Difficulties in Treatment of CSF Leakage Associated with a Temporal Meningocele. Acta Neurochir (Wien). 2007 Oct 18(5):420-422.19. Şanlı M, Ergün R, Gürkanlar D, Uluoğlu Ö: Angiographically occult vascular malformation of the third ventricle. J Clin Neurosci. 2007; 14(12):1223-1225,
 1. Gürkanlar D, Gönül M: Cervical lipomyelomeningocele: Case Illustration. Neurocirugia (Astur) 2007;18(6):505-507.
 2. Göksu E, Akyüz M, Gürkanlar D, Tuncer R: Bilateral Abducens Nerve Palsy Following Ruptured Anterior Communicating Artery Aneurysm: Report of 2 Cases. Neurocirugia (Astur) 2007;18(5):420-422.
 3. Gürkanlar D,Açıkbaş C, Cengiz GK, Tuncer R: Lumbar Epidural Hematoma Following Lumbar Puncture: The Role of High Dose LMWH and late surgery. A Case Report. Neurochirugia (Astur) 2007 Jan; 18(1):52-55.
 4. İzci Y, Gürkanlar D, Timurkaynak E: An Unusual Type of Split Cord Malformation: Journal of Clinical Neuroscience 2007 Apr;14(4):383-386. Epub 2007 Jan 30.
 5. Gürkanlar D, Koçak H, Yücel E, Acıduman A, Ekinci Ö, Günaydın A, Keskil S: Ganglioglioma with Lytic Skull Lesions. Neurocirugia 2007 Apr;18(2):123-7.
 6. Gürkanlar D,Daneyemez M, Solmaz İ, Temiz Ç: Ochronosis and Lumbar Disc Herniation. Acta Neurochirurgica (Wien) Aug; 148(8): 891-4, 2006.
 7. Gürkanlar D, Koçak H, Yücel E, Acıduman A, Ekinci Ö: Primary Spinal Cord Oligodendroglioma. Case Illustration: Neurocirugia (Astur). 2006 Dec;17(6):542-3, Review.
 8. Gürkanlar D, Acıduman A, Günaydın A, Koçak H, Çelik N: The Solitary Intraspinal Lomber Vertebral Osteochondroma. Journal of Clinical Neuroscience. 11(8): 911-13, 2004.
 9. Gurkanlar D,Harman F,Mut S: A Conflicting Case of Childhood Oligodendroglioma Turkish Journal Of Neuurology Volume: 22 Issue: 3 Pages: 139-140 Published: SEP 2016
 10. Gürkanlar D, Harman F, Mut S: Giant Choroid Plexus Papilloma of Lateral    Ventricle In An Adult. Gazetta Medica Italiana, 2016 (basım aşamasında). Volume: 176   Issue: 11   Pages: 629-632   Published: NOV 2017
 11. Gürkanlar D, Fahrioğlu SL.: J Craniofac Surg. 2017 Nov;28(8):e769-e771. doi: 10.1097/SCS.0000000000003953
 12. Fahrioğlu SL Gürkanlar D., Er U.:Primary Femoral Nerve Entrapment: A Case Report. J Turk Spinal Surg 2017; 28: 119-122

Grup 4: Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili)

 1. Şanlı M, Gürkanlar D , Yıldız B: Dördüncü Ventrikül Epandimoması. Türk Nöroşirürji Dergisi 13(3):292-294, 2003.
 2. Gürkanlar D, Acıduman A, Koçak H, Günaydın A: Spontaneous regression of two lumbar disc herniations at different levels in one patient. Turkish Neurosurgery 15(1):18-22, 2005.
 3. İzci Y, Akay KM, Gürkanlar D, Deveci MS: Radiation Induced Glioblastoma Multiforme Following Surgery for Medullablastoma in a Child with Neurofibromatosis-1:Case Report. Turkish Neurosurgery 15(1):36-39,2005.
 4. İzci Y, Gürkanlar D, Timurkaynak E: Multicentric Gliomas: Still Remains A Controversial Issue. Turkish Neurosurgery 15(2): 71-75, 2005.
 5. İzci Y,Gürkanlar D, Öngürü Ö, Timurkaynak E: Choroid Plexus Carcinoma in an Adult Patient: Case Report . Turkish Neurosurgery 15(2):105-108, 2005.
 6. Gürkanlar D, Daneyemez M, Atabey C, Solmaz İ, Temiz Ç, Pusat S: Spinal Foraminal Arachnoid Cyst Associated with Lumbar Disc Herniation. Turkish Neurosurgery15(3):129-131,2005.
 7. İzci Y, Gönül E, Gürkanlar D, Bolu E: Brain Metastasis From Thyroid Follicular Carcinoma: Case report and Literature Review. Turkish Neurosurgery 15(3):132-135, 2005.
 8. Daneyemez M, Gürkanlar D, Solmaz İ, Temiz Ç: Iatrogenic Injury to the Spinal Accessory Nerve: Late Surgery. Turkish Neurosurgery 15(4):203-206,2005.
 9. Gürkanlar D,Daneyemez M, Solmaz İ: Coexistence of Spinal Cord Ependymoma with Chronic Subdural Hematoma. Turkish Neurosurgery 15(4):207-209,2005.
 10. Er U, Gürkanlar D, Kazancı A: Lipomatous Meningioma. Report of a Case and a Diagnostic Pitfall. Turkish Neurosurgery 16(1):40-43,2006.
 11. Avcı AY, Gürkanlar D, Ergun T, Benli S: Primer Spinal Epidural Abse. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 3(3): 2008 (basım aşamasında).

Grup 5: Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanmış bildiri

 1. Guinea-Piglerde Pentilentetrazol ile Oluşturulan Epilepsi Modeli ve Melatoninin Antiepileptik Aktivitesi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel       Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006,Antalya.
 2. Skalpin Sirsoid Anevrizmaları.Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2006,Antalya.
 3. Anevrizma Cerrahisinde Virtual Endoskopik Değerlendirme, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Kongresi, 2003, Antalya.

Grup 15. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiri

 1. Spinal Neurofibromas, 12. Dünya Nöroşirürji Kongresi,  Sydney, 2001.
 2. Atypical and Malignant Meningiomas, 12. Dünya Nöroşirürji Kongresi, Sydney,2001.
 1. Brain metastasis is an uncommon and morbid complication of thyroid carcinoma, Marrakesh, 2005.
 2. Aquaparks: An Important Risk Factor for Subaxial Cervical Spine Injuries. Antalya, 2008.
 3. Internuclear ophtalmoplegia due to head trauma, European Journal of Neurology 15 suppl 3: 217-217, 2008.
 4. Predictive value of leucocytosis in head trauma., 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Florence, Italy, September 12-15, 2009.

Grup 6: Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiri

 1. Servikal Spinal kord yerleşimli Santral Nörositom, Türk Nöroşirürji Derneği 21. Kongresi, 2007, Antalya.
 2. Nörolojik Defisiti Olmayan Posttravmatik C7-T1 Spondilopitozisli Hastanın Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Kongresi, 2006, Antalya.
 3. Lomber Ponksiyon Sonrası Gelişen Lomber Epidural Hematom. Yüksek Doz LMWH ve Geç Cerrahinin Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 20. Kongresi, 2006, Antalya.
 4. İntrakranial Meningiomlarda Peritümöral Beyin Ödemi, Türk Nöroşirürji Derneği 18. Kongresi, 2004, Antalya.
 5. Kitle Etkisi Yapan III. Ventrikül AVM’si, Türk Nöroşirürji Derneği 19. Kongresi, 2004, Antalya.
 6. Soliter İntraspinal Lomber Vertebral Osteokondrom ,Türk Nöroşirürji Derneği 18. Kongresi, 2004, Antalya.
 7. Laminoplasti olgu sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Kongresi, 2003, Antalya.
 8. Spinal Nörofibromlar, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Kongresi, 2001, Antalya.