Uzm. Dr. Deniz GRANİT
İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Deniz GRANİT
İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Deniz GRANİT ile ilgili haberler
 • 1995 - 2002; Lisans - Tıp Fakültesi - Gazi Üniversitesi
 • 2003 - 2005; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları - Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi
 • 2006 - 2008; Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - İç Hastalıkları - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • 2010 - 2012; Devlet Yükümlülüğü Hizmeti/Uzman Doktor - Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi
 • 2012 - 2018; Öğretim Görelisi/Uzman Doktor - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
 • 2018 - 2020; Uzman Doktor - Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi
 • 2018-; Yardımcı Doçent - İç Hastalıkları - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
 • 2020-; Yrd. Doç. Doktor - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

ESERLER:

 1. Amber Eker, Nedime Serakıncı, Kaya Suer, Deniz Granit, Özgür Tosun. Kronik Lenfositik Lösemide Progresif Multifokal Lökoensefalopati: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi; Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015; 23(2):136-40
 2. Mehmet Ergin, Ümran Dal, Deniz Granit, Semra Aslay, Mehmet Selhanoğlu. Management of Renal Transplant Patients in the Emergency Department, JAEM 2015;14:83-7
 3. Mehtap Tınazlı, UfukGencalp, Deniz Granite, Tymay Sozen, Gaukhar Bakhtıyarova. Epidermoid Skin Cancer in a Patient with Scleroderma, J Clin Med Kaz 2015; 2(36):44-46
 4. Deniz Granit. Karaciğer Anatomi ve Fizyolojisi; Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2015;8(1):1-6
 5. Mehtap Tınazlı, Deniz Granit, Hanife Özkayalar, Füsun Baba, Servet Akar. Two very young Wegener cases from Northern Cyprus; RAED Dergisi 2015; 7(2): 53-58
 6. Gaukhar Bakhtıyarova, Mehtap Tınazlı, Deniz Granit, Sabiha Gökcen Asvaroğlu Black Hairy Tongue in a Patient with Chronic Alcholism (lingua villosa nigra); J Clin Med Kaz 2015; 4(38):83-85
 7. Nuriye Sancar, Meltem Nalça Andrieu, Evren Hınçal, Deniz Granit. Cancer Incidence 2010-2014 Among North Cyprus Population of Adults Aged 15 and Over; Turk J Oncol 2017; 32(2):43-54 DOI:10.5505/tjo.2017.1583
 8. Mehtap Tınazlı, Eda Becer, Deniz Granit, Deniz Aydın, Servet Akar, Levent Cerit. Prevelance of Inflammatory Back Pain Among Heallth Professionals in Cyprus; Gazz Med Ital-Arch Sci Med-3718

Poster ve Bildiriler:

 1. Dilek Soydan Öztürk, Dilek Tüzün, Gökhan Kabaçam, Tevfik Tanju Yılmazer, Özlem Barak Serkant, Deniz Granit, Murat Suher. Renal Functions and Homocysteine in Postmenopausal Women with Metabolic Syndrome. Obesity Reviews 2008.
 2. Dilek Soydan Öztürk, Dilek Tüzün, Gökhan Kabaçam, Tevfik Tanju Yılmazer, Özlem Barak Serkant, Deniz Granit, Murat Suher. Obesity and Homocysteine relationship in Postmenopausal Women with Metabolic Syndrome. Obesity Reviews 2008.
 3. Dilek Soydan Öztürk, Dilek Tüzün, Gökhan Kabaçam, Tevfik Tanju Yılmazer, Özlem Barak Serkant, Deniz Granit, Murat Suher. Bone Mineral Density and Homocystein in Postmenopausal Women with Metabolic Syndrome. Obesity Reviews 2008.
 4. Özlem Yelda Barak Serkant, Deniz Granit, Dilek Tüzün, Tevfik Tanju Yılmazer, Gökhan Kabaçam, Murat Suher. Metabolik Sendrom Ve Osteoporoz.10. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 21-25 Mayıs 2008
 5. Deniz Granit, Tevfik Tanju Yılmazer, Oğuzhan Deniz Aydın, Murat Suher. Kadın Hastalarda Akut İnflamasyon Belirteçleri ile Antropometrik Parametreler ve İnsülin Direnci Arasındaki İlişki. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 2009, Antalya.