Doç. Dr. Doğa GÜRKANLAR

Dr.Doğa Gürkanlar (1)  

 

 UZMANLIK: Guine – Piglerde Pentilentetrazol ile oluşturulan Epilepsi Modeli ve Melatoninin Antiepileptik Aktivitesi
Tekrarlayan Konküzyonların Kognitif Fonksiyon ve Nöronal Dejenerasyon Üzerine Etkileri
Doğum Yeri / Tarihi : Ankara / 1973
Ana Bilim Dalı: Beyin Ve Sinir Cerrahisi
Telefon:0392 675 1000
Faks:0392 675 1090
E-Posta:doga.gürkanlar@med.neu.edu.tr
ÖĞRENİM DURUMU
(Lise, Üni, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık)
Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi
Ankara SSK Eğitim Hastanesi
İŞ TECRÜBESİ
Dr.Ar.Gör. Ankara SSK Eğitim Hastanesi 1998-2004
Yar.Doç. Mustafa Kemal Üni. Tıp Fakültesi 2004-2005
Tbp.Astm. Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2004-2005
Uzm.Dr. Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi 2007-2010
Yar.Doç. Başkent Üni. Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı 2007-2010
Uzm.Dr. Özel Alanya Can Hastanesi 2010
Nöroşirurji Ulm Üni. Beyin ve Sinir Cerrahi,Ulm,Günzburg,Almanya 2004
ARAŞTIRMA, BİLDİRİ VE YAYINLARI
(Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayısı)
– Uluslar Arası Hekemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (23)
-Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler (2)
-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (17)
-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler (13)

Hekimler

© Copyright 2019 | Near East Technology