Prof. Dr. Nedime SERAKINCI

Dr.Nedime Serakıncı (1) Prof. Dr. Nedime Serakıncı
 UZMANLIK: Tıbbi Genetik ve Genetik Danışmanlık
Yaşlanma ve mezenkimal kök hücre biyolojisi ve gen terapisindeki kullanımı ve ilaç araştırması için doku modeli geliştirilmesi
Telomer biyolojisi ve Kanser ( tanı ve prognostik genetik ve biyolojik testler)
Doğum Yeri / Tarihi : 18 Eylül 1970
Yabancı Diller: İngilizce, Danca, (Az) Almanca Ve İtalyanca
Ana Bilim Dalı: Tıbbı Genetik Anabilim Dalı
Telefon:0392 6751000
Faks:0392 6751090
E-Posta:nedimeserakinci@gmail.com
ÖĞRENİM DURUMU
(Lise, Üni, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık)
Lisans: BİYOLOJİ / GENETİK, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 1992
Y. LİSANS: TIBBİ GENETİK, ÇAPA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ, TIBBİ GENETİK VE PRENATAL DİAGNOSTİK VE GENETİK DANIŞMANLIK BİRİMİ, İSTANBUL UNİVERSİTESİ, 1993
DOKTORA/S.YETERLİK/ TIPTA UZMANLIK: TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, 1999 TELOMERE BİYOLOJİSİ VE KANSER, AARHUS ÜNİVERSİTESİ, DANİMARKA 1999
DOÇ. / PROF.: İNSAN GENETİĞİ VE TELOMER BİYOLOJİSİ, AARHUS ÜNİVERSİTESİ DANİMARKA, 2003 YAŞLANMA VE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ, GÜNEY DANİMARKA ÜNİVERSİTESİ DANİMARKA, 2007
TIBBİ GENETİK, YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, 2011
İŞ TECRÜBESİ
1992-1994, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, İSTANBUL ÜNİVESİTESİ TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIPBİLİMLERİ, TIBBİ GENETİK,  PRENATAL DİAGNOSTİK BÖLÜMÜ VE GENETİK DANIŞMANLIK BİRİMİ
1994-1999, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1997-1998, DANIMARKA KANSER DERNEĞI, DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMACI, SITOGENETIK BÖLÜMÜ, AARHUS, DANIMARKA
1999-2000, DANIMARKA KANSER DERNEĞI, SITOGENETIK BÖLÜMÜ, AARHUS, DANIMARKA
2001-2002, YRD DOÇ DR, ARAŞTIRMA YARDIMCI DOÇENTİ, AARHUS HASTANESİ, KANSER SİTOGENETİĞİ LABORATUVARI, AARHUS, DANİMARKA
2002-2005, İNSAN GENETİĞİ ENSTİTÜSÜ, AARHUS ÜNİVERSİTESİ
2005-2007, TIBBİ BİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM VE ANATOMİ BÖLÜMÜ, GÜNEY DANİMARKA ÜNİVERSİTESİ
2003-2007, AARHUS ÜNİVERSİTESİ DANİMARKA, DOÇ DR VE PROF DR.
2007-20011, GÜNEY DANİMARKA ÜNİVERSİTESİ DANİMARKA
2011-….. – YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA, BİLDİRİ VE YAYINLARI
(Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayısı)
Yurt İçi: 11
Yurt Dışı Bildiri ve yayınlar: 64

Hekimler

© Copyright 2019 | Near East Technology