Prof. Dr. Çiğdem ARIKAN

Çiğdem Arıkan (4)
 UZMANLIK: Sublingual immunoterapi ve ek olarak yapılan BCG aşısının astımlı çocuklarda klinik ve laboratuvar paremetreleri üzerine etkisi
Karaciğer nakli
Doğum Yeri / Tarihi : 03/02/1971, Adana
Ana Bilim Dalı: Pediatri Abd
Telefon:0392 6751000
Faks:0392 6751090
ÖĞRENİM DURUMU
(Lise, Üni, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık)
1988- ERENKÖY HIGH SCHOOL, İSTANBUL,
1995- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, TIP LİSANS
1994-1995, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, STAJ
1995-2001, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI,
2001-2005, EGE ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME, YAN DAL UZMANLIĞI
2006-2007, EGE ÜNİVERSİTESİ, PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME
İŞ TECRÜBESİ
1995-1996, DR.AR. GÖR., ŞSTANBUL GÖZTEPE SSK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ
1996-2001, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD, UZM.DR,
2001-2005, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD, GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME BİLİM DALI, UZM. DR.
2005-2006, BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE, TEXAS CHILDREN HOSPITAL PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY/HEPATOLOGY AND NUTRITION, LIVER CENTER, POSTDOC ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2006, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD, UZM. DR. PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ, HEPATOLOJİ VE BESLENME
2007, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD, DOÇENT DOKTOR
İZMİR ÖZEL KENT HASTENESİNDE PEDİATRİK GASTROENTEROLOG
2011- YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
ARAŞTIRMA, BİLDİRİ VE YAYINLARI
(Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayısı)
Yurt İçi: 21
Yurt Dışı: 62

Hekimler

© Copyright 2019 | Near East Technology