Yrd. Doç. Dr. Kuzeymen BALIKÇI

Erişkin Psikiyatrisi
 • 2017- Yakın Doğu Üniversitesi
 • 2016-2017 Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
 • 2011-2016 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
 • 2009-2010 Ağrı Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 2011-2016 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı (Manisa)
 • 2002-2009 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1995-2002 Yüksel Acun Anadolu Lisesi

Tez Çalışması:

“ŞİZOFRENİDE SOSYAL BİLİŞİN OKSİTOSİN VE VAZOPRESSİN DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Manisa, 2016

Araştırmalar ve Yayınlar:

 1. Kisabay, A., Balikci, K., Sari, S., ve Selcuki, D. Manifestation of Hashimoto's Encephalopathy with Psychotic Signs: a Case Presentation. Dusunen Adam, 29(1),85.
 2. Aydin, O., Balikci, K., Tas, C., Aydin, P. U., Danaci, A. E., Brüne, M., Lysaker, P. H. (2016) The developmental origins of metacognitive deficits in schizophrenia. Psychiatry Research, 245, 15-21. (SCI)
 3. Esen Danacı A, Balıkçı K, Aydın O, Cengisiz C, Uykur AB. (2016) The Effect of Medical Education on Attitudes Towards Schizophrenia: A Five-Year follow-Up Study. Turk Psikiyatri Derg. 27(3):176-184. (SSCI)
 4. Orkun Aydın, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Ömer Aydemir, Validity and reliability of the Turkish Version of the Clinician Rated Severity of Autism Spectrum and Social Communication Disorders Scale. Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 92-98. (SCI-E)
 5. Orkun Aydın, Emine Özgü Çöldür, Kuzeymen Balıkçı Ömer Aydemir, Reliability and validity of Turkish Form of Agoraphobia Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 24-30. (SCI-E)
 6. Siğnem Öztekin, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı Ömer Aydemir, Reliability and validity of Turkish Form of DSM-5 Severity Measure for Specific Phobia Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 31-37. (SCI-E)
 7. Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group. Reliability and validity of Turkish Form of DSM-5 Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Scale-Adult Version Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 5-12. (SCI-E)
 8. Kadir Aşçıbaşı, Fikret Poyraz Çökmüş, Ömer Aydemir,DSM-5 Scales Working Group. Reliability and validity of Turkish Form of Severity of Acute Stress Symptoms Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 38-(SCI-E)
 9. Kadir Aşçıbaşı, Siğnem Öztekin, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group. Reliability and validity of Turkish Form of Repetitive Thoughts and Behaviors Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200,18-(SCI-E)
 10. Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Version of DSM-5 Depression Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 51-56. (SCI-E)
 11. Ecenur Aydın Aşık, Emine Özge Çöldür, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish version of DSM-5 Level 2 Depression Adult Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 57-62. (SCI-E)
 12. Ecenur Aydın Aşık, Fikret Poyraz Çökmüş, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Form of Level 2 Anxiety Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 45-50. (SCI-E)
 13. Siğnem Öztekin, Deniz Alçı, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group. Reliability and validity of Turkish Form of DSM-5 Mania Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 73-78. (SCI-E)
 14. Emine Özge Çöldür, Siğnem Öztekin, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of the Turkish Version of DSM-5 Level 2 Anger Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 85-91. (SCI-E)
 15. Serra Yüzeren, Ahmet Herdem, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Form of Sleep Disorder Scale Anatolian
  Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 79-84. (SCI-E)
 16. Kuzeymen Balıkçı, Ahmet Herdem, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Form of Panic Disorder Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 13-17. (SCI-E)
 17. Ahmet Herdem, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Version of DSM-5 Psychosis Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 68-72. (SCI-E) 18.Talat Sarıkavak, Kuzeymen Balıkçı, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group. Reliability and validity of Turkish Form of Somatic Symptom Scale and Level 2 Somatic Symptom Scale Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, Volume:18, Issue:0.200, 63-67. (SCI-E)
 18. Ahmet Herdem, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Ömer Aydemir, DSM-5 Scales Working Group.Reliability and validity of Turkish Version of DSM-5 Psychosis
 19. Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Cumhur Taş, Pınar Ünal Aydın, Fikret Poyraz Çökmüş, Ayşen Esen Danacı. (2017) The comparison of executive functions, social cognition and plasma oxytocin level between mothers' of schizophrenia patients and healthy control: Searching for a new endophenotype [Turkish] Anatolian Journal of Psychiatry, 2017, doi: 10.5455/apd.248170 (SCI-E)
 20. Balıkçı K., Aydın O., Taş C., Esen-Danacı A. The relationship between theory of mind capacity of schizophrenia patients’ mothers and disease severity.
  (2017) Turkish Journal of Psychiatry. (In press) (SCI-E)
 21. Balikci K, Aydin O, Tas C, Esen Danaci A. Oxytocin and social cognition in patients with schizophrenia: comparison with healthy siblings and healthy controls.
  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2017 Oct 31:1-8.
 22. Aydın, O., Lysaker, P. H., Balıkçı, K., Ünal-Aydın, P., & Esen-Danacı, A. (2018). Associations of oxytocin and vasopressin plasma levels with neurocognitive,
  social cognitive and meta cognitive function in schizophrenia. Psychiatry research.
 23. Aydın, O., Çökmüş, F. P., Balıkçı, K., Aydın, P. Ü., & Danacı, A. E. Şizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi.

BİLDİRİLER

YURTİÇİ BİLDİRİLER

Yurtiçi Sözel Bildiriler:

 1. Major Depresyon ile Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Tipleri Ve Cloninger’in Mizaç Ve Karakter Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Mehmet Fatih Üstündağ, Alp Örek, Ömer Aydemir, Kerim Uğur, Ziya Selçuk, Orkun Aydın, Ahmet Herdem, Ecenur Aydın Aşık, Deniz Alçı, Kadir Aşçıbaşı, Kuzeymen Balıkçı, Fikret Poyraz Çökmüş,  Siğnem Öztekin, Didem Sücüllüoğlu Dikici,  Serra Yüzeren Başsivri, Fatma Akdeniz, Talat Sarıkavak, Emine Özge Çöldür. TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015, Antalya
 2. Remisyonda Major Depresyonlu Bireylerde Depresyon Alt Tiplerinin Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Tipleriyle İlişkisi. Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Mehmet Fatih Üstündağ, Alp Örek, Ömer Aydemir, Kerim Uğur, Ziya Selçuk, Orkun Aydın, Ahmet Herdem, Ecenur Aydın Aşık, Deniz Alçı, Kadir Aşçıbaşı, Kuzeymen Balıkçı, Fikret Poyraz Çökmüş,  Siğnem Öztekin, Didem Sücüllüoğlu Dikici,  Serra Yüzeren Başsivri, Fatma Akdeniz, Talat Sarıkavak, Emine Özge Çöldür. TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2015, Antalya
 3. Şizofreni Hastaları ve 1. Derece Akrabalarında Plazma Oksitosin ve Vazopressin Düzeylerinin İncelenmesi. Kuzeymen Balıkçı, Orkun Aydın, Cumhur Taş, Ayşen Esen Danacı. Araştırma Teşvik Ödülü Başvurusu, Sözel Bildiri. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 4. Şizofreni Hastaları ve 1. Derece Akrabalarında Agmatinaz, Arjinin Dekarboksilaz ve Nestin mRNA Ekspresyonlarının İncelenmesi. Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Cumhur Taş, Ayşen Esen Danacı. Araştırma Teşvik Ödülü Başvurusu, Sözel Bildiri. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir

Yurtiçi Poster Bildiriler:

 1. DSM-5 Agorafobi Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Orkun Aydın, Emine Özge Çöldür, Kuzeymen Balıkçı, Fikret Poyraz Çökmüş, Siğnem Öztekin, Ahmet Herdem, Kadir Aşçıbaşı, Talat Sarıkavak, Fatma Akdeniz, Deniz Alçı, Serra Yüzeren Başsivri, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir.TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 2. DSM-5 Otizm Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Orkun Aydın, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Ahmet Herdem, Siğnem Öztekin, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Talat Sarıkavak, Fatma Akdeniz, Deniz Alçı, E. Özge Çöldür, Serra Yüzeren Başsivri, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sepozyumu 2015, Aydın
 3. DSM-5 Özgül Fobi Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Siğnem Öztekin, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Ahmet Herdem, Fikret Poyraz Çökmüş, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Talat Sarıkavak, Fatma Akdeniz, Deniz Alçı, E. Özge Çöldür, Serra Yüzeren Başsivri, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 4. DSM-5 Psikoz Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Ahmet Herdem, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Ecenur Aydın Aşık, Talat Sarıkavak, Orkun Aydın, Emine Özge Çöldür, Deniz Alçı, Serra Yüzeren Başsivri, Kuzeymen Balıkçı, Fikret Poyraz Çökmüş, Siğnem Öztekin, Fatma Akdeniz, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 5. DSM-5 1. Düzey Kesitsel Semptom Ölçeği Türkçe Formunun Geçerliliği ve Güvenilirliği. Fatma Akdeniz, Kuzeymen Balıkçı, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Serra Yüzeren, Deniz Alçı, Siğnem Öztekin, Fikret Poyraz Çökmüş, Emine Özge Çöldür, Orkun Aydın, Talat Sarıkavak, Kadir Aşçıbaşı, Ahmet Herdem, Ecenur Aydın Aşık, Ömer Aydemir, Ertuğrul Köroğlu. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 6. DSM-5 Yineleyici Düşünceler ve Davranışlar Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Kadir Aşçıbaşı, Siğnem Öztekin, Ecenur Aydın Aşık, Fikret Poyraz Çökmüş, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Talat Sarıkavak, Deniz Alçı, Emine Özge Çöldür, Serra Yüzeren Başsivri, Fatma Akdeniz, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 7. DSM-5 Panik Bozukluğu Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Kuzeymen Balıkçı, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Siğnem Öztekin, Fikret Poyraz Çökmüş, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Talat Sarıkavak, Fatma Akdeniz, Deniz Alçı, E. Özge Çöldür, Serra Yüzeren Başsivri, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın
 8. DSM-5 Seviye 2 Kaygı Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği. Ecenur Aydın Aşık, Fikret Poyraz Çökmüş, Kadir Aşçıbaşı, Ahmet Herdem, Emine Özge Çöldür, Talat Sarıkavak, Deniz Alçı, Siğnem Özteki̇n, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Serra Yüzeren Başsi̇vri̇, Fatma Akdeni̇z, Didem Sücüllüoğlu Di̇ki̇ci̇, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemi̇r. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sepozyumu 2015, Aydın
 9. DSM-5 Akut Stres Belirti Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Kadir Aşçıbaşı, Fikret Poyraz Çökmüş, Ecenur Aydın Aşık, Ahmet Herdem, Deniz Alçı, Siğnem Öztekin, Talat Sarıkavak, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Emine Özge Çöldür, Serra Yüzeren, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Fatma Akdeniz,  Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2015 Antalya
 10. DSM-5 Düzey 2 Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Ecenur Aydın Aşık, Emine Özge Çöldür, Kadir Aşçıbaşı, Ahmet Herdem, Deniz Alçı, Talat Sarıkavak, Fikret Poyraz Çökmüş, Siğnem Öztekin, Kuzeymen Balıkçı, Serra Yüzeren Başsivri, Orkun Aydın, Fatma Akdeniz, Didem Sücüllüoğlu Dikici,  Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2015 Antalya
 11. DSM-5 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Deniz Alçı, Orkun Aydın, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Kadir Aşçıbaşı, Fikret Poyraz Çökmüş, Talat Sarıkavak, Ahmet Herdem, Emine Özge Çöldür, Fatma Akdeniz, Serra Yüzeren, Kuzeymen Balıkçı, Siğnem Öztekin, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2015 Antalya
 12. DSM-5 Yetişkinler için Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Fikret Poyraz Çökmüş, Özge Çöldür, Kuzeymen Balıkçı, Talat Sarıkavak, Ahmet Herdem, Kadir Aşçıbaşı, Fatma Akdeniz, Didem Sücüllüoğlu Dikici2 Deniz Alçı, Serra Yüzeren, Siğnem Öztekin, Ecenur Aydın Aşık, Orkun Aydın, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir
 13. DSM-5 Mani Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Fikret Poyraz Çökmüş, Özge Çöldür, Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Talat Sarıkavak, Ahmet Herdem, Kadir Aşçıbaşı, Fatma Akdeniz, Didem Sücüllüoğlu Dikici2 Deniz Alçı, Serra Yüzeren, Siğnem Öztekin, Ecenur Aydın Aşık, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir
 14. DSM-5 Depresyon Şiddeti Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Talat Sarıkavak, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Fatma Akdeniz, Kadir Aşçıbaşı, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Siğnem Öztekin, Serra Yüzeren, Özge Çöldür, Deniz Alçı, Orkun Aydın, Ecenur Aydın Aşık, Ahmet Herdem, Ertuğrul Köroğlu, Ömer Aydemir. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir
 15. DSM-5 Madde Kullanımı Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği Ve Geçerliliği. Talat Sarıkavak, Didem Sücüllüoğlu Dikici, Fatma Akdeniz, Kadir Aşçıbaşı, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Siğnem Öztekin, Serra Yüzeren, Özge Çöldür, Deniz Alçı, Orkun Aydın, Ecenur Aydın Aşık, Ahmet Herdem, Ertuğrul Köroğlu, Cüneyt Evren, Ömer Aydemir. TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir

KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. TPD Uyku Bozuklukları Tanı ve Tedavi Kitabı, Psikotik Bozukluklar ve Uyku Bölümü, (Turkish Psychiatric Association – Diagnose and Management of the Sleep Disorders Book, Psychotic Disorders and Sleep Section)Orkun Aydın, Kuzeymen Balıkçı, Ayşen Esen Danacı, İstanbul, 2016.
 1. Şizofrenide aileye yönelik bilgilendirmeler kitapçığı- Türkiye Psikiyatri Derneği, Basımda
 1. Şizofrenide hekimlere yönelik bilgilendirmeler kitapçığı- Türkiye Psikiyatri
  Derneği, Basımda
 1. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar- Tedaviye dirençli şizofreni ve şizoaffektif bozukluklar bölümleri- Türkiye Psikiyatri Derneği, düzenleme aşamasında

KAZANMIŞ OLDUĞU ÖDÜLLER:

 1. TPD Araştırma Teşvik Ödülü: Şizofreni Hastaları ve 1. Derece Akrabalarında Plazma Oksitosin ve Vazopressin Düzeylerinin İncelenmesi Kuzeymen Balıkçı, Orkun Aydın, Cumhur Taş, Ayşen Esen Danacı. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2015, Aydın

PANEL KONUŞMALARI:

 1. Şizofrenide Zihin İyileşir Mi? Şizofreni ve Üstbiliş, TPD 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2016, Antalya

KATILMIŞ OLDUĞU İLAÇ ARAŞTIRMALARI:

 1. A Phase III, multi-center, randomized, 24 week, double-blind, parallel-group, placebo-controlled study to evaluate efficacy and safety of RO4917838 in stable patients with persistent, predominan at negative symptoms of schizophrenia treated with antipsychotics followed by a 28 week double-blind treatment period. Ayşen ESEN DANACI, Artuner DEVECİ, Uzm. Dr. Kuzeymen BALIKÇI,  Uzm. Dr. Orkun AYDIN, Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2014-15, Manisa
 2. A Phase III, multi-center, randomized, 12 week, double-blind, parallel-controlled study to evaluate efficacy and safety of RO4917838 in stable patients with sub-optimally controlled symptoms of schizophrenia treated with antipsychotics followed by a 40-week double-blind, parallel-group, placebo-controlled treatment period. Ayşen ESEN DANACI, Artuner DEVECİ, Uzm. Dr. Kuzeymen BALIKÇI,  Uzm. Dr. Orkun AYDIN, Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2014-15, Manisa
 3. Şizofreni Hastalarında Uzun Etkili Enjektabl Aripiprazol Faz-4 Çalışması, 26 hafta, randomize kontrollü bir çalışma. Uzm. Dr Kuzeymen BALIKÇI.  Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, 2016-2017, MANİSA

KONGRE KATILIMLARI:

 • Lundbeck Depresyon Ensititüsü 2012, İstanbul
 • TPD 16. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sepozyumu 2012, Antalya
 • 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu  2013,Antalya
 • Lundbeck Anksiyete Ensititüsü 2013, Antalya
 • 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi 2014, Antalya
 • TPD 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2015, Antalya
 • TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 2016, İzmir
 • TPD 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2016, Antalya

KURS KATILIMLARI:

 • TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitim Programı 2014, İstanbul
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2015, Manisa
 • Albert Ellis Enstitüsü Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler (REBT) Birinci Aşama 2015, Ankara

SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİMLERİ (Sertifikasyon):

 • Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) Eğitimi 2016, İzmir
 • Tanı ile ilişkili Gruplandırma (TİG) Eğitimi 2016, Manisa
 • İlk yardım ve Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Eğitimi 2015-16, Manisa
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği