Uzm. Dr. Ümit YÜKSEK

Kardiyoloji
 • 2018-..... Yakın Doğu Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği
 • 2014-2018 İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu
 • 2010-2014 Kastamonu Münif İslamoglu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği
 • 2010 Kardiyoloji Uzmanlığı
 • 2005-2010 İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Kardiyoloji Kliniği, İzmir
 • 1997-2003 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • 1994-1997 Ankara Fen Lisesi, Ankara
 • 1990-1994 Trabzon Anadolu Lisesi, Trabzon
 • 1986-1990 Hüseyin Hüsnü Aker İlkokulu, Trabzon

Yayınlar:

 1. Duygu H, Zoghi M, Nalbantgil S, Ozerkan F, Cakir C, Ertas F, Yuksek U, Akilli A, Akin M, Ergene O “High-sensitivity C-reactive protein may be an indicator of the development of atherosclerosis in myocardial bridging” Int J Cardiol, 2008 Feb 29;124(2):267-70.
 2. Eren Kahya N, Ertas F, Yuksek U, Cakir C, Nazli C, Koseoglu M, Ergene O. “Additive prognostic value of NT-proBNP over TIMI risk score in intermediate-risk patients with acute coronary syndrome” Turk Kardiyol Dern Ars. 2009 Jan;37(1):1-8.
 3. Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer D, Pyorala K, Keil U; EUROASPIRE Study Group.    “EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European Countries” European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2009     Apr;16(2):121-37.
 4. Giugliano RP, White JA, Bode C, Armstrong PW, Montalescot G, Lewis BS, van’t Hof A, Berdan LG, Lee KL, Strony JT, Hildemann S, Veltri E, Van de Werf F, Braunwald E, Harrington RA, Califf RM, Newby LK, EARLY ACS Investigators. “Early Versus Delayed, provisional eptifibatide in acute coronary syndromes”     New England Journal of Medicine. 2009 May 21;360(21):2176-90.
 5. Olgu sunumu: Yüksek Ü, Akyıldız ZİS, Nazlı C, Ergene O “ST Yükselmesiz Miyokard Enfarktüsü Hastasında Export Aspirasyon Kateteri İle Trombüs Aspirasyonu” MN Kardiyoloji Dergisi 2011;18(2):115-117
 6. Olgu sunumu: Yüksek Ü, Erden M “A case of Kounis syndrome with anaphylactic shock secondary to penicillin G injection in a 32-year old woman” International Journal of Cardiovascular Academy Sep-Oct 2015,1(2-3),43-44.
 7. Yüksek Ü, Cerit L, Eren NK, Ergene O “The effect of perindopril on echocardiographic parameters, NYHA functional class and serum NT-proBNP values in patients with diastolic heart failure” Cardiovasc J Afr 2019;30:online publication.DOI:10.5830/CVJA-2019-022

 

Sözlü Bildiriler Ve Posterler:

 1. Eren NK, Ergene O, Nazlı C, Kinay O, Akça F, Yuksek U, Gömceli U “A Rare Case of reversible hypocalcemic cardiomyopathy in a patient with Fahr’s disease” The second annual congress on update in cardiology and cardiovascular surgery Sep.20-24,2006 Bodrum, Turkey
 2. B.Kılıçaslan, F.Vatansever, E.İyidogan, C.Nazlı, O.Kınay, Ü.Yüksek, O.Ergene “Does Mode of the pacemaker affect exercise capacity and health status in AV block?” These condannual congress on update in cardiology and cardiovascular surgery Sep.20-24,2006 Bodrum, Turkey
 3. Kılıçaslan B, Vatansever F, Kılıçaslan EE, Kınay O, Nazlı C, Yuksek U, Çakır Ç, Ergene O “Kalıcı kalp pili modunun egzersiz kapasitesine ve yaşam kalitesine etkisi” 23.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-28 Kasım 2006, Antalya
 4. Ertas F, Yuksek U, Cakır C, Acet H, Eren NK, Nazlı C, Ergene O “The Prevalence And Importance of Coronary Artery Anomalies” The third annual congress on update in cardiology and cardiovascular surgery Nov.28-Dec.02, 2007, Antalya,Turkey
 5. Eren Kahya N, Yuksek U. “Pulmoner Atrezi, koroner-pulmoner arteriyel kollateral dolaşımı ve konjenital aort darlığı bulunan fallot tetraloji olgusu” Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu 11.Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı  7-11 Mayıs 2008, Bursa
 6. Ertaş F, Yuksek U. “Asemptomatik çok sayıda izole perikardiyal kist hidatik saptanan olgu” Türk Kardiyoloji Derneği Ekokardiyografi Çalışma Grubu 11.Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı  7-11 Mayıs 2008, Bursa
 7. Ertas F, Cakir C, Can O, Yuksek U, Acet H, Akyildiz ZI, Eren NK, Nazli C, Ergene AO “Akut miyokard infarktüslü hastalarda antikardiyolipin antikoru düzeyleri ve klinik önemi” Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul.
 8. Acet H, Ertas F, Akyildiz ZI, Eren NK, Yuksek U, Nazli C, Ergene O “Amiodaronun Tiroid fonksiyonları üzerine kısa dönem etkileri” 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul.
 9. Ertas F, Acet H, Cakir C, Yuksek U, Akyildiz ZI, Eren NK, Nazli C, Ergene A   “İskemik inme için yüksek riske sahip atriyal fibrilasyonlu hastalar yeterli oral Antikoagülan tedavi almamaktadır.” 24.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul.
 10. Gömceli U, Duygu H, Akyildiz ZI, Yuksek U, Toptancı MF, Nazli C, Ergene AO “Perkütan transkateter ventriküler septal defekt kapatma işlemi yapılan erişkin hastaların kısa ve orta dönem takip sonuçları” 25.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 22-25 Ekim 2009,İstanbul
 11. Yüksek Ü, Duygu H, Akyildiz ZI, Kocabaş U, Eren NK, Berilgen R, Nazlı C, Ergene O  “Perindoprilin normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında klinik sonlanımlar, diyastolik fonksiyonlar ve NT-proBNP ye etkisi” 27.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Ekim 2011, İstanbul
 12. Yüksek Ü, Duygu H, Akyildiz ZI, Kocabaş U, Eren NK, Berilgen R, Nazlı C, Ergene O “The effect of perindopril treatment on echocardiography diastolic and systolic functional parameters and serum NT-proBNP values in diastolic heart failure patients” ESC Hear Failure Congress 19-22 May 2012, Belgrade
 13. Yüksek Ü, Duygu H, Akyildiz ZI, Kocabaş U, Eren NK, Berilgen R, Nazlı C, Ergene O “Left Atrial volume index and tissue doppler echocardiography mitral annular septal systolic myocardial velocity correlates with NT-proBNP values in diastolic heart failure patients”ESC Heart Failure Congress 25-28 May 2013, Lisbon
 14. Yüksek Ü, Duygu H, Akyildiz ZI, Kocabaş U, Eren NK, Berilgen R, Nazlı C, Ergene O “Diastolic Dysfunction is associated with tissue Doppler longitudinal systolic dysfunction in patients with diastolic heart failure” ESC Heart Failure Congress 25-28 May 2013, Lisbon
 15. Yüksek Ü “Kounis Syndrome-From Diagnosis to Treatment a Real Challenge” BIT’s 8th Annual International Congress of Cardiology 28-30 May 2016, Barcelona
 16. Sinan ÜY, Ertürk M, Yıldırım E, Koçyiğit D, Karaca I, Ertaş F, Çelik A, Aksoy F,    Gümrükçüoğlu HA, Yüksek Ü, Cengiz M, Zoghi M “Kalp yetersizliği hastalarında uzun süreli hastane yatışının öngördürücüleri” 3.Kardiyovasküler Akademi Kongresi 21-24 Eylül 2017, Kıbrıs
 • Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Üyeliği
 • ESC Kalp Yetmezliği Kolu Üyeliği
 • ESC Kardiyovasküler Görüntüleme Kolu Üyeliği
 • Kardiyovasküler Akademi Derneği Üyeliği