Uzm. Dr. Songül USALP

Kardiyoloji
 • 2016-2018 Tokat Turhal Devlet Hastanesi
 • 2013-2016 İstanbul Bilim Üniversitesi
 • 2012-2013 Batman Devlet Hastanesi
 • 2010-2012 Van İpekyolu Devlet Hastanesi
 • 2005-2010 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • 1999-2005 Dicle Üniversitesi
 • 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi
 • 2010 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - İzmir
 • 2005 Dicle Üniversitesi - Diyarbakır
 • Usalp S., Demircan S., Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu N. “VDD ve DDD Pacemaker İmplante Edilen Hastaların Uzun Dönem Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Ekokardiyografik ve Elektrokardiyografik Parametrelerinin  Karşılaştırılması”. Tez Danışmanı : Sabri Demircan, İstanbul 2015.
 • Gul İ.,Cerit L.,Sentürk B., Sungur M., Alkan M.B.,Kemal H.,Cerit Z., Yaman B.,Usalp S.,Duygu H. “The Negative Effect ofMean Perfusion Pressure on the Development of Acute Kidney Injury after Transcatheter Aortic Valve Implantation” Braz J Cardiovasc Surg 2018;33 (6):559-566.
 • Gul İ.,Cerit L.,Sentürk B., Sungur M., Alkan M.B.,Kemal H.,Cerit Z., Yaman B.,Usalp S.,Duygu H. ‘The Importance of Intra-aortic Pulse Pressure After Anterior ST-segment Elevation Myocardial Infarction’ Braz J Cardiovasc Surg 2018;33 (6):579-587.
 • Altuntaş E.,Usalp S.,Durak Y., Sağbaş E.,Onat L., Arat N. “ Ascending Aorta Aneursym with Chronic Type a Dissection”. Journal of Cariology &Current Research 2017;8 (6):00303.
 • Açıksarı G., Zoghi M.,Usalp S.,on behalf of the CAS-TR group.“Professional , scientific, and social life of cardiology specialists” International Journal of the Cardiovascular Academy, 2017 ;(3):75-78.
 • Usalp S., Bulut S.S.D.,Altuntaş E.,Arat N., “Perikardial Tamponadı Taklit Eden Mediastinal Kitle” MN Kardioloji, Aralık 2016;23 (4) :194.
 • Taşçanov M., Usalp S., “Sağ Kolda Uyuşma ile Gelen Nadir bir Olgu: Subklavyen Çalma Sendromu”İstanbul Med J 2017;(18):186-188.
 • Altuntaş E., Bengü A.Ş., Kiraz Z.K., Mertoğlu  C., Dalar L., Usalp S., Çiftçi Ç.,“Yeni Tespit Edilen  Hipertansiyon ile Sigara, Asimetrik Dimetil Arjinin ve İskmeik Modifiye Albumin Arasındaki İlişki” İstanbul Med J 2017;(18):186-190
 • Usalp S., Karacı A.R., Balcı K.G., Yazıcıoğlu V., Başkurt M., Arat N.,“Right Superior Vena Cava Draining into Left Atrium”. Clin Med Rev Case Rep 2016; (3):134.

Oral Posters:

 • Altuntaş E., Usalp S., Durak Y., Sağbaş E.,Onat L., Arat N.,“Kronik Tip A diseksiyon ile Beraber Dev Çıkan Aorta Anevrizması” Kardiyobahar , Kardiyoloji Güncellemesi, 8-11 Mayıs 2014,İzmir.
 • Usalp S., Demircan S., Yıldız Ö.,  Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu N. “Results of Long Term Follow-up Patients Who had been Received DDD pacemaker Implantation “32. Uluslararası katılımlı kardiyoloji kongresi  ,21 Ekim 2016, Antalya.
 • Yaman B., Kemal H., Cerit L., Usalp S., Duygu H. “Unusual Cardiac involvement of Rosai-Dorfman Disease”  EuroEcho-Imaging 5-9  December 2018, Milano, Italy.

Poster Presentation:

 • Usalp S., Demircan S., Yıldız Ö.,  Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu N. “Clinical Course of Patients Who has been Implanted VDD Pacemaker due to Atrioventricular  block”.Venice 2015 Arrhythmias, Venice , Italy, October 16-18 2015.
 • Usalp S., Arat N., Çiftçi Ç.,Arat M.,“ A Rare Cause of Pulmonary Arterial Hypertension:Atypical POEMS Syndrome”, 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya.
 • Usalp S., Arat N., Özenç E., Yıldız Ö., Demiröz Ö., Çiftçi Ç.,“Impact of Right Ventricular Stroke Work Index on the Echocardiographic and Clinical Response to Crdiac Resynchronization Therapy”, 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya.
 • Usalp S., Demircan S., Yıldız Ö., Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu. “Results of Long Term Follow-up Patients  Who had Received  DDD  Pacemaker Implantation”. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2016, Antalya.
 • Usalp S., Bulut S.S.D.,Altuntaş E.,Arat N., “Perikardial Tamponadı Taklit Eden Mediastinal Kitle”. 32. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2016, Antalya.
 • Usalp S., Demircan S., Yıldız Ö., Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu. “Comparison of Long Term Follow-up in Patients with Complete AV block Who had Implantation of Either Single or Dual Chamber Pacemaker”. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2017, Antalya.
 • Asarcıklı L.D.,Kış M., Koza Y., Oğuz D., Tosun T., Açar B., Keleş F., Usalp S., Demir F.A., Aslantürk Ö.F., Uygun T., Karamanlıoğlu M.,Tosun E,İnci S.,Er F., Kanat F, Şahin K.E., Emren S.D., Altuntaş A, Korucuk N,Sabanoğlu C,Kafes H, Taşcanov M.B., Koçyiğit D., Tülüce K., Erseçgin A, Gök G.,Sinan Ü.Y., Özgeyik M., Ünal S.,Çağdaş M., Rençüzoğulları İ, Çelebi A.S., Çıralı i, Çelik G,Bekar L, Durakoğlugil M.E.,Oğuz İ,Erdoğan T., Yayla Ç, Sönmez G, Kılıç O,Dursunoğlu  D, Ertem A.G., Yontar O.C.,  Şen T., Ede H,Örsçelik Ö, I. Özcan T, Özkan B., Demir Y., Güvenç T.S., Zoghi M. “Kardiyoloji Polikliniklerine Başvuran Hastalarin Yaş Gruplarina Göre Kardiyovasküler Risk Algisi: CV SCORE-TR çalişmasinin alt grup analizi” Kardiyovasküler Akademi Kongresi ,21-24 Eylül 2017, Kıbrıs.
 • Usalp S., Taşin B., Günsel H.K., Yaman B., Akpınar O., Cerit L.,Gül İ., Günsel A., Duygu H. “Variability oh Heart Rate or Cerebrovascular Events? ”. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018, Antalya.
 • Usalp S., Demircan S., Yıldız Ö., Kaplan Ö., Polat İ.P., Başkurt M., Çiftçi Ç., Yazıcıoğlu. “Comparison of Echocardiographic and electrocardiographic Parameters of Long Term Follow-up in Patients with Complete AV block Who had Implantation of Either Single or Dual Chamber Pacemaker”. 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018, Antalya.
 • Yaman B., Cerit L., Kemal H., Usalp S., Duygu H.”A Journay From Anterior to Inferior: Wrapped Left Anterior Descending Artery” 34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 20-23 Ekim 2018, Antalya.

Panelist:

 • Panel: Kardiyovasküler Akademi Kongresi , Tamam mı? Devam mı? (DAPT Süresini Hala Öğrenemedik, Sol atrial  Apendiksi Hala Kapatmaya Devam Edelim mi?, Geniş QRS’li Taşikardide Amiodorana Tamam mı? Devam mı? Alkol Septal Ablasyonu Yapmaya Devam Edelim mi?) , Kardiyovasküler Akademi Kongresi ,21-24 Eylül 2018 , Kıbrıs.
 • Türk Tabipler Birliği
 • KKTC Tabipler Birliği
 • Turkish Society Of Cardiology
 • Europan Society of Cardiology