Uzm. Dr. Koray KADAM

Acil Tıp
 • 2008 – 2009 Zonguldak Merkez Çatalağzı Sağlık Ocağı – Pratisyen Hekim
 • 2014 – 2014 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp ABD – Acil Tıp Uzmanı
 • 2014 – 2016 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Acil Tıp Uzmanı
 • 2016 – 2018 Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi – Acil Tıp Uzmanı
 • 2018 - Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp ABD – Acil Tıp Uzmanı
 • 1999 – 2002 Zonguldak Fen Lisesi (Zonguldak)
 • 2002 – 2008 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir
 • 2009 – 2014 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi, İzmir

“Deneysel Temas Tipi Yanıklarda Acil Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin, Alpinia officinarum (Havlıcan) Topikal Tedavisi ile Karşılaştırılması”, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, 2014

 • Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)
 • Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)
 • Türk Tabipler Birliği (TTB) İzmir Tabip Odası
 • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB)