Prof. Dr. Fatma Suna KIRAÇ

Nükleer Tıp
 • Dergi Hakemlikleri ve Yardımcı Editörlük Görevleri
 • Anadolu Kardiyoloji Dergisi Baş Editör Danışmanı
 • 2004-2008 TSNM Radyasyon Güvenliği, Ekipman ve Kalite Kontrol Komite Sorumlusu
 • 2007-2010 PAU Tıp Fakültesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurul Başkanlığı, Denizli
 • 1996-2014 PAU Nükleer Tıp AD Başkanlığı, Denizli
 • 2014 İzmir Üniversitesi, Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı
 • 2014 Kardiyak Görüntüleme Merkezi, Budapeşte, Kardiyak BT (1 hafta)
 • 2011 Turku Üniversitesi, Finlandiya, Kardiyak, Pet/BT (2 ay)
 • 1998 Yale Üniversitesi, ABD, Nükleer Kardiyoloji
 • 2004-2014 PROFESÖR DR.: Pamukkale Üniversitesi, Nükleer Tıp
 • 1998-2004 DOÇENTLİK: Pamukkale Üniversitesi, Nükleer Tıp
 • 1996-1998 YRD. DOÇENTLİK: Pamukkale Üniversitesi, Nükleer Tıp
 • 1995 YAN DAL UZMANLIK: Ege Üniversitesi, Nükleer Tıp Uzmanlığı
 • 1992 UZMANLIK: Anadolu Osmangazi Üniversitesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı
 • 1985 ÜNİVERSİTE: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Birincilik

Son 5 yıl içerisindeki yayınları: 29
Son 5 yıl içerisinde sunulan bildiriler (Ulusal ve Uluslararası): 20
Kitap & Kitap Bölümü: 6
Tez Danışmanlığı: 4
Ödül: 1
Atıflar: 19