Dr. Gaukhar BAKHTİYAROVA

İç Hastalıkları
 • 2015 - Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, İç Hastalıkları Doktoru
 • 2014 - 2015 Ahmet Yesewi Üniversitesi Klinik-Diagnostik Merkezi, Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Doktoru, Nefrolog
 • 2012-2015 Ahmet Yesewi Üniversitesi Klinik-Diagnostik Merkezi, Nefrolog Uzman Doktoru
 • 2011-2015 Ahmet Yesewi Üniversitesi Klinik-Diagnostik Merkezi Dahiliye Uzman Doktoru ve Dahiliye Bölüm Sorumlusu
 • 2010 - 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • 2005 - 2007 Ahmet Yesewi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
 • 2002-2015 Ahmet Öğretim görevlisi Yesewi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 2012 Almatı Devlet Tıp Yüksek Lisans Enstitüsü - Kazakistan
 • 2011-2015 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi - Kazakistan
 • 2010 - 2011 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi - Ankara
 • 2007 GATA/ANKARA - Biyokimya ve Klinik Laboratuvar - Ankara
 • 2001 - 2002 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi - Kazakistan
 • 1995 - 2001 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi - Kazakistan
 1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler - 21
 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri kitabında (Proceedings) basılan Çalışmalar - 2
 3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler - 14
 4. Yurtdışındaki tıbbi konferans ve seminerlere katılım - 22
 5. Scopus”ta taranan dergilerde - 1 makale
 6. Web of Scince”ta – 1 makale
 7. Yürütülmek olduğu araştırma sayısı – 3
 8. Bilimsel patent – 1
 9. Uluslararası dergilerde hakemlik yapılan makale sayısı - 4
 • Kalp yetmezliği uzmanların Derneği, Üye (Rusya)
 • Türk dünyası transplantasyon derneği, Üye
 • Kazakistan Nefroloji Derneği, Üye
 • TİHUDUM, Üye
 • Türk Nefroloji, Hipertansiyon, Hemodiyaliz ve Transplantasyon Derneği, Üye