Başhekimin Mesajı

Başhekimin Mesajı 2019-07-12T12:50:06+03:00

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Joint Commission International akreditasyon kriterleri dikkate alınarak oluşturulan uluslararası standartlarda alt yapısı, laboratuvarları, tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, çağdaş düzeyde her türlü konfora haiz yataklı servisleri, tam donanımlı ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı akademik hekim kadrosu ile bölgenin en büyük ve en donanımlı hastanesi olarak 2010 yılından beridir hizmet vermektedir.

Büyük çoğunluğu profesör ve doçent olmak üzere kendi alanlarında dünyada isim yapmış 144 doktorun 41 branşta hizmet verdiği Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 750 personel çalışmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi etik değerler ve ilkelerden ödün vermeden, saygılı, dürüst, güvenilir, teknolojiye açık, bilimsel ve akademik tıbbi kadrolarıyla, yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara en son teknoloji olanaklarla hizmet vermeyi ulvi bir görev bilinci ile gerçekleştirirken, dil, din, ırk renk farkı gözetmeden, uluslararası düzeyde aranan saygın bir merkez olmayı görev bilmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yurt dışından gelen hastalara, Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi çatısı altında hizmet vermekte ve bu hastaların kendilerini kendi ülkelerinde hizmet alır gibi hissetmeleri için her türlü olanağı sağlamaktadır.

Hastane bünyesinde yer alan, Kalp Nakil Merkezi, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi, Kalp Yetmezliği Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Meme Sağlığı Merkezi, Uyku Laboratuvarı Merkezi, Check Up Merkezi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Sigara Bıraktırma Merkezi, Hemodiyaliz Merkezi ve İnme Merkezi başarılı çalışmalarını devam ettirmektedir.

Organ nakilleri için uzun süredir hazır olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kalp nakli iznini almış, Türkiye dahil hiçbir ülkede kalp nakli şansı olmayan ülke insanımıza, kendi ülkesinde kalp nakli olabilme şansı sağlamıştır.

Sağlık hizmetlerine ülke insanımızın daha erken ve kolay ulaşmasını sağlamak amacı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı hizmet veren Güzelyurt ve Gazi Mağusa sağlık merkezlerinden sonra 2018 yılında açılan Bafra Sağlık Merkezi ile de bölge halkına ve turizm bölgesi olması nedeniyle bölgedeki otel çalışanları ve turistlere sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin varlığı gerek adamızda yaşayan gerekse yurt dışından gelen herkesin kendini güvende hissetmesini sağlamaktadır.

Dr. Sevim Erkmen
Başhekim

© Copyright 2019 | Near East Technology