Prof. Dr. Gülay EREN
Prof. Dr. Gülay EREN
Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi
İlgili Haberler
 • 1995; Lisans, Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi
 • 2012; Uzm.Dr., Yoğun Bakım Yan Dal, TC Sağlık Bakanlığı Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 2013; Doc.Dr. Anesteziyoloji ve Reanimasyon, TC Sağlık Bakanlığı Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2000; Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal EğitimAraştırma Hastanesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

Pediatrik Alt Batın Cerrahisinde Postoperatif Analjezi Amaçlı Kaudal Tramadol Kullanımı. Tez Danışmanı: Uz.Dr. Sibel Oba

 

 • 1989-1995; Öğrenci, Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi
 • 1996-2000; Dr. Ar. Gör., TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2000-2003; Uzm. Dr. TC Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi 2000-2003
 • 2003-2017; Başasistan, TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2013-2017; Doç. Dr. TC Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 2017-2019; Doç. Dr. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi 2017-2019Doç.Dr Yakın Doğu  Üniversitesi

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 1. Dr Ünsal Bilgin Uzmanlık Tezi: Transüretral rezeksiyon operasyonlarındaLabat’ın klasik tekniği ile yapılan obturator sinir blokajının obturator refleksoluşması riskine etkisi. Tez danışmanı: Uzm.Dr Gülay Aşık Eren
 2. Dr Abdül Celil Gezmiş Uzmanlık Tezi: Çekumun ligasyonu ve sonrasındaperforasyonuna bağlı meydana gelen sepsis ve multiorgan yetmezliğinde karaciğerorgan hasarı üzerine pyrolidium dithiocarbamate’ın koruyucu etkisinin araştırılması. Tez Danışmanı: Uzm. Dr Gülay A.Eren
 3. Dr Sinan Aşar Uzmanlık Tezi: Prone pozisyonunda uygulanan perkütannefrolitotomi cerrahisinde genel anestezi sırasında basınç kontrollü ventilasyonilevolüm kontrollü ventilasyon modlarının solunum mekaniği ve kangazı parametrelerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Uzm.Dr GülayAşık Eren
 4. Dr Derya Mandacı. Tıpta uzmanlık: "YOĞUN BAKIMDAKİ SEPSİS HASTALARINDAAPACHE II, SAPS II VE SOFA SKORLAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILARAKALBUMİN, CRP, TROMBOSİT, MPV’NİN MORTALİTE İLE KORELASYONUNUN ARAŞTIRILMASI", 2016. Tez Danışmanı: Doç.Dr Gülay Aşık Eren
 5. Dr Murat Aslan. Tıpta uzmanlık: "Kritik hastanın sıvı yönetiminde İnferior venakava kollapsibilite indeksi, pasif bacak kaldırma testi, santral venöz basınçvevenoarteriyel pCO2 farkı korelasyonu", 2017. Tez Danışmanı: Doç.Dr GülayAşık Eren, Doç.Dr. Abdülkadir Yektaş

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 2. Türk Yoğun Bakım Derneği
 3. Society of Critical Care Medicine
 4. Medikal Simulasyon Derneği (kurucu üye, ikinci dönem dernek başkanı)
 5. Ekstrakorporeal Yaşam Destek Sistemleri Derneği (kurucu üye)

Projelerde yaptığı görevler:

2008 yılından bu yana T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sağlık Mūdūrlūğū Simülasyon Merkezi

(SİMMERK)'de EUSIM sertifikalı eğitmen olarak görev yapmaktayım.

 1. WOS ve SCOPUS dergilerde yayımlanan makaleler :
 2. SCI ve SCIE:
 3. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Necati Gürbüz, Gülay A.Eren, A.İhsanTaşçı. Percutaneous versus transurethral cystolithotripsy. J Endourol 2009; 23(2): 237-241.
 4. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Gülay A.Eren, A.İhsan Taşçı. Stoneformation from intravesical hem-0-lok clip migration after laparoscopic radicalprostatectomy. J Enourol 2009; 23(7): 1111-1113.
 5. Eren G, Cukurova Z, Hergunsel O, Demir G, Kucur M, Uslu E, Dalo E, Uhri M, Tugcu V. Protective effect of the nuclear factor kappa B inhibitor pyrrolidinedithiocarbamate in lung injury in rats with streptozotocin-induced diabetes. Respiration 2010;79(5):402-10. DOI: 10.1159/000264920
 6. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients. Pain Med 2010;11(4):518-23. DOI: 10.1111/j.1526-4637.2009.00794.x.
 7. Dogan Y, Soylu A, Kilickesmez O, Demirtas T, Kilickesmez KO, Dogan SN, ErenG, Sevindir I, Yasar N, Poturoglu S, Sonmez K. The value of hepatic diffusion- weighted MR imaging in demonstrating hepatic congestion secondary to pulmonaryhypertension. Cardiovasc Ultrasound 2010 ; 21(8):28.DOI:10.1186/1476-7120-8-28
 8. Gülay Eren, Zafer Çukurova, Evrim Kucur, Vedat Kendir, Celil Gezmiş, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Emire Bor. Yoğun bakım ünitemizde çeşitli endikasyonlarla uyguladığımız terapötik plazmaferez deneyimlerimiz. TurkiyeKlinikleri J Med Sci 2010;30(5):1683-9. DOI: 10.5336/medsci.2009-13178
 9. Dogan Y, Soylu A, Eren GA, Poturoglu S, Dolapcioglu C, Sonmez K, DumanH, Sevindir I. Evaluation of QT and P wave dispersion and mean platelet volumeamong 4inflammatory bowel disease patients. Int J Med Sci. 2011;8(7):540-6. DOI:10.7150/ijms.8.540
 10. Zafer Çukurova, Bülent Durdu, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Yasemin Tekdöş, Yasemin Durdu. Yoğun bakım kliniğinde invazif araç ilişkili hastane enfeksiyonlarısurveyansı. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):438-43. DOI:10.5336/medsci.2011-24387
 11. Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel, Dilek Altun, Ayşegül Kuşku, Halil Çetingök, Yücel Polat, Ayten Zeydan, Bülent Durdu, Ahmet Akgül. A NewSupportiveTherapy for Adult Respiratory Distress Syndrome: Interventional Lung Assist Device. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):294-300. DOI: 10.5336/medsci.2011-24584
 12. Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Asuman Gedikbaşi, Mehmet Uhri, Güray Demir, Yasemin Tekdöş. The Effect of Pomegranate Juice on Diabetes- Related Oxidative Stress in Rat Lung. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(2):444-52. DOI: 10.5336/medsci.2011-24472
 13. Oya Hergünsel, Dilek Altun, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Vildan Yayla. Therapeutic plasma exchange in an uncommon disease: Stiff-person syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(6):1762-5. DOİ: 10.5336/medsci.2011-24476
 14. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Tekdos Y, Hergunsel O. The effect of "multiphasesedation" in the course of computed tomography and magnetic resonance imagingon children, parents and anesthesiologists. Rev Bras Anestesiol. 2012; 62(4):511-9. DOI: 10.1016/S0034-7094(12)70149-6
 15. Abut YC, Kitapcioglu D, Erkalp K, Toprak N, Boztepe A, Sivrikaya U, PaksoyI, Gur EK, Eren G, Bilen A. Job burnout in 159 anesthesiology trainees. Saudi JAnaesth. 2012;6(1):46-51. DOI: 10.4103/1658-354X.93059
 16. Tugcu B, Araz-Ersan B, Eren G, Selçuk H, Yigit U. Transient cortical blindnessafter spinal surgery as initial presenting sign of hereditary thrombophilia. IndianJOphthalmol. 2013;61(3):139-40. doi: 10.4103/0301-4738.97565.
 17. Kusku A, Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Monitorization of theeffects of spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation in elder patients usingnear-infrared spectroscopy. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(4):241-6. doi: 10.1016/j.bjane.2013.06.012.
 18. Eren G, Altun E, Pektas Y, Polat Y, Cetingok H, Demir G, Bilgi D, TekdosY, Dogan M. To what extent can local anesthetics be reduced for infraclavicular blockwith ultrasound guidance? Anaesthesist. 2014;63(10):760-5. doi: 10.1007/s00101- 014-2361-4.
 19. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Comparison of the effects of on- pump and off-pump coronary artery bypass surgery on cerebral oxygen saturationusing near-infrared spectroscopy. Korean J Anesthesiol. 2014; 67(6): 391-7
 20. Dogan Y, Eren GA, Tulubas E, Oduncu V, Sahin A, Ciftci S. The effect of sedation during transesophageal echocardiography on heart rate variability: acomparison of hypnotic sedation with medical sedation. Kardiol Pol. 2015;1. doi: 10.5603/KP.a2015.0237.
 21. Sahin S, Bicer M, Eren GA, Tas S, Tugcu V, Tasci AI, Cek M. Acupuncturerelieves symptoms in chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, sham-controlled trial. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015;18(3):249-54. doi: 10.1038/pcan.2015.13.
 22. Eren G, Dogan Y, Demir G, Tulubas E, Hergunsel O, Tekdos Y, DoganM, Bilgi D, Abut Y. Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparison with midazolam. Ann Saudi Med. 2015;35(1):58-63. doi: 10.5144/0256-4947.2015.58.
 23. Ferhat Arslan, Hülya Caskurlu, Sema Sarı, Hayriye C.Dal, Sema Turan, Buket E.Sengel, Fethi Gul, Zuhal Yesilbag, Gulay Eren, Sahin Temel, Emine Alp, BasakG.Serin, Sukran Kose, Sebnem Calık, Zeki T.Tuncel, Seniha Senbayrak, Ahmet Sarı, Gul Karagoz, Senay G.Tomruk, Betul Sen, Burcu Hizarci, Haluk Vahapoglu. Risk 6factors for noncatheter-related Candida bloodstream infections in intensivecareunits: A multicenter case-control study. Med Mycol, 2019; 57:668-674. doi: 10.1093/mmy/myy127.
 24. Umut Kocabas, Hakan Altay, Gulay Eren, Vedat Bakuy, Deniz S.Kucukaksu. Successful management of acute pulmonary embolism complicated with cardiopulmonary shock by implementing point-of-care ultrasonography andextracorporeal membrane oxygenation. Turk J Thoracic Cardiovasc Surg2020; 28(1):215-216. doi:10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18620.
 25. Gokhan Sertcakacılar, Halil Çetingök, M.Süleyman Sabaz, Y.Ziya Yener, Erdal Atıç, Gülay Eren, G.Oya Hergünsel. Evaluation of block success in patientsaundergoing ultrasound-guided infraclavicular brachial plexus block with bilateral upper extremity perfusion index. Ind J Surg 2022; 84(3): 510-516.

 

 1. ESCI
 2. Zafer Çukurova, Gülay Aşık Eren, Halide Fulya Uludağ,Oya Hergünsel, HülyaLeblebici, Metin Aslantay. Günübirlik alt batın ve ekstremite cerrahisinde intratekal bupivakain, mepivakain ve lidokainin etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anest ReanDer Dergisi 2007, 35(2): 90-95
 3. Güray Demir, Gülay A.Eren, Özlem Açıkgöz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Çok kullanımlık solunum devresinde tek kullanımlık filtrenin trakeal tüp ve laringeal maske ile birlikte kullanılmasının bakteriyel kontaminasyon yönünden güvenilirliği. Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, 37(2): 96-102.
 4. Eren G, Cukurova Z, Demir G, Hergunsel O, Kozanhan B, Emir NS. Comparisonof dexmedetomidine and three different doses of midazolam in preoperativesedation. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2011;27(3):367-72. DOI:10.4103/0970- 9185.83684
 5. Altun D, Eren G, Cukurova Z, Hergünsel O, Yasar L. An alternative treatment inhypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis in pregnancy: Plasmapheresis. JAnaesthesiol Clin Pharmacol. 2012;28(2):252-4. DOI: 10.4103/0970-9185.94913.
 6. Durdu B, Durdu Y, Eren G, Hakyemez İN, Güleç N, Kart Yaşar HK. Comparisonbetween Risk Factors for Candidemia and Bacteremia in a Tertiary IntensiveCareUnit. Bezmialem Science 2018; 6: 9-14.
 7. Dilek Altun, Gülay Eren, Halil Çetingök, G.Oya Hergünsel, Zafer Çukurova. Canwe use magnesium for sedation in the intensive care unit for critically ill patients: Isit as effective as other sedatives? Agri 2019; 31(2): 86-92. doi: 10.14744/agri.2019.59244.
 8. Büşra T.Çekmecelioğlu, Betül Kozanhan, Gülay Eren. Publication rate of abstractsorally presented at the Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation National Congress. Turk J Anaesth Rean 2019; 47(2): 151-157.
 9. Betul Kozanhan, Ayse I.Egilmez, Busra T.Cekmecelioglu, Mahmut S.Tutar, GulayEren, Deniz O.Bilgi, Cigdem D.Deniz, Salim Neselioglu, Ozcan Erel. The novel oxidative stress biomarker in sepsis, dynamic thiol-disulfide homeostasis. CukurovaMed J 2020; 45(1):63-70. doi:10.17826/cumj.637127
 10. Sinan Aşar, Furkan Tontu, Gülay Aşık Eren. The Comparison of IntraoperativePressure Control and Volume Control Ventilation in Supine and Prone Positions: TheEndless Debate. Med J Bakirkoy 2021;17:412-419 DOI: 10.4274/BMJ.galenos.2021.2021.10-9

 

 1. SCOPUS
 2. Nevşin B.Arda, Hale Dobrucalı, Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Gülay Aşık. Pediatrik olgularda laringeal maske yerleştirilmesinde sevofluran ve halotanindüksiyonlarının karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 2001;9(1):19-22
 3. Aksoy M, Kitapcioglu D, Eren G, Yumru C. Does management of cardiac arrest scenarios differ between residents of different disciplines? Middle East J Anesthesiol 2012; 21(5): 693-8
 4. Zafer Çukurova, Beyhan Güner, Gülay Eren, Güray Demir, Oya Hergünsel. Kardiyovaskuler Cerrahide Temel Anestezik Yaklaşım (Derleme). TurkiyeKlinikleri J Cardiovasc Surg 2012; 4(3): 70-5
 5. Erkalp K, Cokay FY, Kitapçioğlu D, Eren G, Aksoy ME, Yumru C, SivrikayaU, GurKoçer E, Toprak N, Paksoy I. Where are we in simulation training? SIMMERKTurkey experiences. Middle East J Anesthesiol. 2013;22(1):127-8.
 6. Kerem Erkalp, Fatma Yeşim Çokay Abut, Dilek Kitapçıoğlu, Gülay Aşık Eren, Mehmet Emin Aksoy, Cengiz Yumru, Ulufer Sivrikaya, Emel Koçer Gür, NaileToprak, İnci Paksoy, Ayşenur Boztepe. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencilerinin Simülasyon Eğitimleri: Dört Yıllık Simmerk Deneyimi. GKDADerg2013;19(1):23-30 doi:10.5222/GKDAD.2013.023
 7. Diğer Makale ve Yayınlar
 8. Diğer Uluslararası İndekslerde Taranan Makaleler
 9. Yasemin Tekdöş Şeker, Gülay Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova. ContinuousSpinal Block in Geriatric Total Hip Prosthesis Operations: Old Friend Spinal Catheter. Int J Innov Studies Med Sci. 2018; 2(4)
 10. Bedih Balkan, Neziha Ateş, Döndü G.Moralar, Gulay Eren, G.Oya Hergünsel, Yasemin T.Şeker. A retrospective evaluation of obstetric patients admitted totheintensive care unit: Has anything changed in the new era of technology? International Annals Medicine 2018; 2(8). doi.org/10.24087/IAM.2018.2.8.576
 11. ULAKBIM’de Taranan Makaleler
 12. İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Ö.Çınar, Gülay A.Eren, Oya Hergünsel. Total intravenöz anestezide propofol ve etomidatın hemodinamik parametreler vederlenme kriterleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması. ŞEH Tıp Bülteni 2000; 34(3):37-42.
 13. Sibel Oba, Surhan Çınar, İnci Paksoy, Gülay Aşık, Özgür Özbağrıaçık. Midazolam,morfin, meperidin ve fentanil ile premedikasyonun sedasyon düzeyi vearter kan gazı üzerine etkileri. ŞEH Tıp Bülteni 2001;35(4):15-18.
 14. Gülay A.Eren, Surhan Ö.Çınar, Sibel Oba, Gülnur Zoylan. Pediatrik alt batıncerrahisinde postoperatif analjezi amaçlı kaudal tramadol kullanımı. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2001; 29:39-43
 15. Zafer Çukurova, G. Oya Hergünsel, Nalan Saygı Emir, Gülay Aşık Eren, ŞaziyeÖz Aytekin. Postoperatif Analjezide Epidural Hasta Kontrollü Analjezi ile Sürekli İnfüzyon Uygulamasının Karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1:7-11
 16. Gülay Eren, Zafer Çukurova, Yasemin Tekdöş, Nalan Saygı Emir, NilgünSağnak, Oya Hergünsel. Propofolle indüksiyonda oluşan hipotansiyon ve enjeksiyonağrısı ivefedrin ile önlenebilir mi? Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1:48-51
 17. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, YaseminKızanlık. Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenmeolgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4: 139-143
 18. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Anestezi İndüksiyonda Deksmedetomidin’in Propofol Dozuna ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2009;5:49-53
 19. Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel, Ali İhsan Taşçı. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Operasyonlarında İntratekal Bupivakain, Levobupivakain ve Levobupivakain-Fentanil Kombinasyonunun EtkinliklerininKarşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2009;5:143-48.
 20. Gülay Eren, Nalan Emir, Zafer Çukurova, Hülya Leblebici, Fulya Uludağ, NilgünSağnak, Oya Hergünsel. Epidural doğum nalajezisinde hasta kontrollü bupivakainfentanil ile ropivakain-fentanil karışımlarının etkileri. Turkiye Klin J Anest Rean2009; 7(1):1-10
 21. Gülay Eren, Betül Kozanhan, G.Oya Hergünsel, Ünsal Bilgin, Güray Demir, Zafer Çukurova. Pregabalin blunts cardiovascular response to laryngoscopy andtracheal intubation. Turkiye Klin J Anest Rean 2009; 7(2):82-87
 22. Dilek Altun, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Evrim Kücür, Halil Çetingök, Güray Demir, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Sezaryen operasyonlarındaperioperatif uygulanan intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ihtiyacınavekaraciğer transaminaz düzeyleri üzerine etkileri. Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:153- 157
 23. Bekir Aras, Volkan Tuğcu, Gülay Eren, Bircan Mutlu, Mehmet Uhri, EminÖzbek, A.İhsan Taşçı. Protective effect of pyrrolidine dithiocarbamate on kidney tissueinstreptozotocin-induced diabetic rats. Turk J Urol 2010; 36(2):167-175.
 24. Gulay Eren, Oya Hergunsel, Zafer Cukurova, Yuksel Doğan, Osman Karakaya. Yoğun Bakımda Kardiyopulmoner Monitorizasyonda Gunluk Pratiğimizde “Yeni” Bir Arac: Transtorasik Ekokardiyografi ve Akciğer Ultrasonu. Türk Yoğun BakımDerneği Dergisi 2012;10: 13-19

 

3.SUNUM

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler :

C1. Eren GA, Çınar SO, Oba S, Zoylan G. Evaluation of postoperative analgesiaof caudally administered tramadol in paediatric lower abdominal surgery. 19th Annual ESRA Congress Rome, Italy 2000; The international Monitor Regional Anaesthesiaand Pain Therapy vol 12 no:3,275

C2. Çukurova Z, Eren GA, Hergunsel O, Leblebici H, Uludağ F, Bedirhan B. Howdothe adjuvants to intrathechal bupivacaine change the outcome during C-section?23rd Annual ESRA Congress Athens, Greece 2004; P-84, Reg Anest Pain Med2004, 29(5), Supplement 2.

C3. Emir N, Eren G, Cukurova Z, Hergunsel O, Ozbek M, Sagnak N, Tekdos Y. Comparison of single-shot epidural with ropivacaine-sufentanil and ropivacaine- neostigmine. Annual meeting of ESA Madrid, Spain 2006; Eur J Anaesth 2006; 23(37)Suppl: 114

C4. Demir G, Eren GA, Cukurova Z, Hergunsel O. The effect of dexmedetomidineonpropofol amount and hemodynamic parameters at anesthesia induction. Euroanaestheisa 2009, Milan, Italy, 4AP6-1. Eur J Anaesth Vol:26 (Supplement 45) 2009,p:57.

C5. Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Eren G, Hergunsel O. Is infrared spectroscopy effective for determination of time for baloon inflation during cerebral vascular embolization? Euroanaesthesia 2014, Stockholm,Sweden, 7AP3-5. Eur JAnaesth Vol:31 (Supplement 52), p: 115

C6. Demir G, Cukurova Z, Cetingok H, Balkan B, Eren G, Hergunsel O. RoutineUSGdisposal during central venous catheterization: is it really applicable? Or mandatory?Euroanaesthesia 2014, Stockholm,Sweden, 3AP 6-4. Eur J Anaesth Vol:31(Supplement 52), p: 47

C7. G. Eren, Y. Tekdos, M. Dogan, O. Acicbe, E. Kaya, O. Hergunsel. Septicshockalert over SIRS criteria has an impact on outcome, but needs to be revised. Critical Care 2016, 20 (Suppl 2) : P041

C8. E. Kaya, O. Acicbe, I. Kayaalp, S. Asar, M. Dogan, G. Eren, O. Hergunsel. Correlation of horowitz ratio with oxygen saturation index in ARDS. Critical Care2017, 21(Suppl 1):57, P5

C9. D Mandaci, G Eren, F Ozturk, N Emir, O Hergunsel. Impact of crp, procalcitoninand mpv on mortality related with sepsis in icu. Critical Care 2017, 21(Suppl 1):57, P380

C10. Çukurova Z, Aslantay M, Eren GA, Leblebici H, Uludağ F, Hergünsel O. Yüksekriskli major gerrahi girişim uygulanacak hastalarda desfluran, sevofluran ve TİVA’nınhemodinamik parametreler ve  derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması. TARK2004 Antalya, P-47, Türk Anest Rean Der Dergisi 2004, 32(Supplement):1.

C11. Emir NS, Sağnak N, Çukurova Z, Özbek M, Eren GA, Hergünsel O, Leblebici H. Adenotosillektomi olgularında preemptif lornoksikam, ibuprofen, oramorfin, tramadol kullanmının postoperatif ağrı, bulantı ve kusma üzerine etkileri. TARK 2004Antalya, P-97, Türk Anest Rean Der Dergisi 2004, 32(Supplement):1.

C12. Ayanoğlu BT, Eren GA, Leblebici H, Çukurova Z, Uludağ F, Hergünsel O. Postoperatuar bulantı-kusmanın önlenmesinde deksametazon, dehidrobenzperidol, ondansetronun etkilerinin karşılaştırılması. TARK 2004 Antalya, P-207, Türk Anest Rean Der Dergisi 2004, 32 (Supplement):1.

C13. Eren GA, Çukurova Z, Hergünsel O, Leblebici H, Uludağ F, Aslantay M. Kroniklityum intoksikasyonu ve ARDS. 12.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2004, Kuşadası, P-78, Yoğun Bakım Dern Dergisi 2004, 2(özel sayı).

C14. Eren GA, Leblebici H, Çukurova Z, Hergünsel O, Aslantay M, AyanoğluBT, Akdemir B. Dekstrometorfan ve preemptif analjezi. TARK 2005, Antalya, P-168, TürkAnest Rean Der Dergisi 2005, 33 (Supplement):1.

C15. Eren GA, Çukurova Z, Emir NS, Leblebici H, Tekdöş Y, Hergünsel O. Genel anesteziye kombine alt torakal epidural anestezide ropivakain ve bupivakaininkarşılaştırılması. TARK 2005, Antalya, P-340, Türk Anest Rean Der Dergisi 2005, 33(Supplement):1.

C16. Eren G, Hergunsel O, Polat B, Çukurova Z, Aslantay M, Tekdöş Y. ALSveeksternal anal sfinkter tutulumu. 13.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2006, Antalya, Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2006; Cilt:4, Ek:2, p:82, PS-114.

C17. Kızıltepe FU, Emir NS, Eren GA, Hergünsel O, Çukurova Z, Leblebici H, Gezmiş C, Altun D. Düşük akım anestezisinde sevofluran ve desfluran nefrotoksisitelerinin karşılaştırılması. TARK 2006, Antalya, P-111, Türk Anest ReanDer Dergisi 2006, 34 (Supplement):1.

 

C18. Taş BA, Kozanhan B, Eren GA, Özbek M, Ericek M, Hergünsel O. Nöromuskuler monitorizasyon altında remifentanilin rokuronyumla sağlanankasgevşemesi üzerine olan etkisinin araştırılması. TARK Antalya 2007, P-149, TürkAnest Rean Der Dergisi 2007, 35 (Supplement):1.

C19. Kozanhan B, Bilgin Ü, Eren GA, Emir NS, Hergünsel O. Lumbal disk herni cerrahisinde preemptif pregabalinin intraoperatif anestezik madde tüketiminevepostoperatif analjeziye katkısı. TARK Antalya 2007, P-239, Türk Anest ReanDer Dergisi 2007, 35(Supplement):1.

C20. Sağnak N, Hergünsel O, Eren GA, Emir NS, Kızanlık Y, Çukurova Z, ÖzbekM, Demir G, Gedikbaşı A. Preoperatif oral karbonhidrat solüsyonu kullanımının cerrahi strese bağlı nöroendokrin yanıta etkisi. TARK Antalya 2007, P-272, Türk Anest ReanDer Dergisi 2007, 35 (Supplement):1.

C21. Özbek M, Sağnak N, Kızanlık Y, Emir NS, Eren GA, Çukurova Z, Hergünsel O. Alt eksremite cerrahisinde epidural bupivacain ve levobupivacain kullanımınınhemodinamik ve analjezik etkilerinin karşılaştırılması. TARK Antalya 2007, P-287, Türk Anest Rean Der Dergisi 2007, 35 (Supplement):1.

C22. Demir G, Hergünsel O, Eren GA, Çukurova Z, Kızanlık Y. Yoğun bakımünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriyedönük analizi. 14. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Ankara 2008, P-8, Türk YoğunBakım Der Dergisi 2008, Ek sayı, pp:11.

C23. Demir G, Eren GA, Kızanlık Y, Yavuz E, Çukurova Z, Hergünsel O. Fenitoinalan bir hastada gelişen toksik epidermal nekroliz: olgu sunumu. 14. Ulusal YoğunBakım Kongresi Ankara 2008, P-10, Türk Yoğun Bakım Der Dergisi 2008, Ek sayı, pp:12.

C24. Altun D, Eren GA, Pektaş Y, Çukurova Z, Hergünsel GO. Postoperatif analjezide iv parasetamolün hasta kontrollü analjezi yöntemi ile uygulanan tramadol dozuna etkisi. TARK 2008 Antalya, P-GA-118, Türk Anest Rean Der Dergisi 2008, 36(Supplement):1.

C25. Demir G, Eren GA, Açıkgöz Ö, Çukurova Z, Hergünsel GO. Reusablesolunumdevresi kullanımının bakteriyel kontaminasyon yönünden güvenirliği. TARK2008Antalya, Sözlü sunu, YK-6, Türk Anest Rean Der Dergisi 2008, 36 (Supplement):1.

C26. Akdemir B, Eren GA, Kendir V, Kucur E, Kozanhan B, Çetingök H, Hergünsel O. Retroperitoneal laparoskopik ürolojik cerrahide CO2 insuflasyonunun hemodinami,kan gazı ve solunum mekaniğine etkisi. TARK 2008 Antalya, P-GA-100, Türk Anest Rean Der Dergisi 2008, 36 (Supplement):1.

C27. Kucur E, SaygıEmir N, Eren GA, Demir G, Altun D, Pektaş Y, ÇukurovaZ, Hergünsel GO. Spinal anestezi sonrası gelişen intrakranial subdural hematom: olgusunumu. TARK 2008 Antalya, P-RA-95, Türk Anest Rean Der Dergisi 2008, 36(Supplement):1.

C28. Bilgin Ü, Eren G, Ericek M, Yalçın N, Güner B, Demir G, Hergünsel O. Transüretral rezeksiyon operasyonlarında Labat’ın klasik tekniği ile yapılan obturator sinir blokajının obturator refleks oluşması riskine etkisi. 10.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 2009, İstanbul, Sözlü sunu, SS-56.

C29. Altun D, Eren G, Çukurova Z, Ericek M, Demir G, Çetingök H, Hergünsel O. Yoğun bakımda sedasyon uygulamasında midazolam ile magnezyum+midazolamınetkinliklerinin karşılaştırılması. TARK 2009, Antalya, P-394, Türk Anest ReanDer Dergisi 2009, 37 (Supplement):1.

C30. Kuşku A, Eren G, Çukurova Z, Demir G, Ericek M, Hergünsel O. Robotikürolojik cerrahide serebral oksijenasyonun transkranial serebral oksimetri tekniği iletakibi: 4 Olgu sunumu. TARK 2009, Antalya, P-354, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, 37 (Supplement):1.

C31. Kendir V, Eren G, Çetingök H, Altun D, Demir G, Çukurova Z, Hergünsel O. Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında intraperitoneal verilen CO2 insuflasyonunun hemodinamik parametreler üzerine etkisinin non-invazif ultrasonografik kardiyak output monitorü ile değerlendirilmesi. TARK 2009,Antalya, P-254, Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, 37 (Supplement):1.

C32. Demir G, Çukurova Z, Eren G, Güner B, Hergünsel O. On-pump ve off-pumpkoroner arter bypass cerrahisinin serebral oksijen saturasyonu üzerine etkilerininnear-infrared spectroscopy ile karşılaştırılması. TARK 2010 Antalya, Sözlü Sunu51, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010, 38 (Supplement):1.

C33. Günerekici A, Eren G, Hergünsel GO. Gilbert sendromu ve mitral prolapsuslugebede genel anestezi ile sezeryan seksio. TARK 2010 Antalya, P-184, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010, 38 (Supplement):1.

C34. Sivrikaya GU, Aksoy ME, Yumru C, Abut Y, Erkalp K, Paksoy İ, Eren GA, Gür EK, Toprak N, Boztepe A. Anestezi asistanlarına yönelik medikal simülasyonprogramı ve "kriz yönetimi" eğitiminin değerlendirilmesi. TARK 2010 Antalya, P-42, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010, 38 (Supplement):1.

C35. Erkalp K, Abut Y, Kitapçıoğlu D, Eren GA, Sivrikaya U, Boztepe A, Gür EK, Paksoy İ, Toprak N, Uzman S, Aksoy ME, Yumru C. İstanbul eğitimhastanelerindeki Anestezi ve Reanimasyon asistanlarının simülator ile eğitimleri: İlk iki yılın katılımcı anket sonuçlarına göre değerlendirilmesi. TARK 2010 Antalya, P-101, Türk Anest Rean Der Dergisi 2010, 38(Supplement):1.

C36. G.Demir, Z.Çukurova, H.Çetingök, B.Balkan, G.Eren, O.Hergünsel. Santral Venöz Katater Yerleştirilmesinde Rutin Usg Kullanımı; Uygulanabilir Mi ? Yararlı Mı ?Gerekli Mi? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK2013"(YK-8) Sözlü Sunu

C37. Kaya E, Acicbe Ö, Kayaalp İ, Aşar S, Doğan M, Eren GA, Hergünsel GO. Erişkin hastalarda Horowitz Oranı ile Oksijen Saturasyon İndeksi arasındaki ilişkininaraştırılması. 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2016, Sözlü sunu oturumu, (S-16).

C38. Betül Kozanhan, Büşra Tok, Gülay Aşık Eren. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongreleri'nde Sunulan Sözlü Bildirilerin YayımlanmaOranı: Sözlü Sunu, TARK 2017 (S-51)

4.ATIFLAR

WOS’ta toplam atıf sayısı: 214

 1. Kocabaş U, Altay H, Eren G, Bakuy V, Küçükaksu DS. Successful management of acute pulmonary embolism complicated with cardiopulmonary shock by implementingpoint-of-care ultrasonography and extracorporeal membrane oxygenation. TurkishJournal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020;28(1):215-216 http://dx.doi.org/doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18620. WOS atıf sayısı: 1
 2. Betul Kozanhan, Ayse I.Egilmez, Busra T.Cekmecelioglu, Mahmut S.Tutar, GulayEren, Deniz O.Bilgi, Cigdem D.Deniz, Salim Neselioglu, Ozcan Erel. The novel oxidative stress biomarker in sepsis, dynamic thiol-disulfide homeostasis. CukurovaMed J 2020; 45(1):63-70. doi:10.17826/cumj.637127 WOS atıf saysı: 2
 3. Ferhat Arslan, Hülya Caskurlu, Sema Sarı, Hayriye C.Dal, Sema Turan, Buket E.Sengel, Fethi Gul, Zuhal Yesilbag, Gulay Eren, Sahin Temel, Emine Alp, BasakG.Serin, Sukran Kose, Sebnem Calık, Zeki T.Tuncel, Seniha Senbayrak, Ahmet Sarı, Gul Karagoz, Senay G.Tomruk, Betul Sen, Burcu Hizarci, Haluk Vahapoglu. Riskfactors for noncatheter-related Candida bloodstream infections in intensive careunits: A multicenter case-control study. Med Mycol, 2019; 57:668-674. doi: 10.1093/mmy/myy127. WOS atıf sayısı: 3
 4. Büşra T.Çekmecelioğlu, Betül Kozanhan, Gülay Eren. Publication rate of abstractsorally presented at the Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation National Congress. Turk J Anaesth Rean 2019; 47(2): 151-157. WOS atıf sayısı: 3
 5. Ary Serpa Neto, Carmen S V Barbas, Fabienne D Simonis, Antonio Artigas-Raventós, et al. Epidemiological characteristics, practice of ventilation, and clinical outcomeinpatients at risk of acute respiratory distress syndrome in intensive care units from16countries (PRoVENT): an international, multicentre, prospective study.The Lancet Respiratory Medicine 2016; 4(11): 882-893 WOS atıf sayısı: 99
 6. Dogan Y, Eren GA, Tulubas E, Oduncu V, Sahin A, Ciftci S. The effect of sedationduring transesophageal echocardiography on heart rate variability: a comparison of hypnotic sedation with medical sedation. Kardiol Pol. 2015; 1. doi: 10.5603/KP.a2015.0237. WOS atıf sayısı: 5
 7. Eren G, Dogan Y, Demir G, Tulubas E, Hergunsel O, Tekdos Y, Dogan M, Bilgi D, Abut Y. Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparisonwith midazolam. Ann Saudi Med. 2015;35(1):58-63. doi: 10.5144/0256- 4947.2015.58. WOS atıf sayısı: 6
 8. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Comparison of the effects of on-pumpand off-pump coronary artery bypass surgery on cerebral oxygen saturation usingnear-infrared spectroscopy. Korean J Anesthesiol. 2014; 67(6): 391-7 WOS atıf sayısı: 2
 9. Kusku A, Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Monitorization of the effects of spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation in elder patients using near-infraredspectroscopy. Braz J Anesthesiol. 2014;64(4):241-6. doi: 10.1016/j.bjane.2013.06.012. WOS atıf sayısı: 3
 10. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Tekdos Y, Hergunsel O. The effect of "multiphasesedation" in the course of computed tomography and magnetic resonance imagingonchildren, parents and anesthesiologists. Rev Bras Anestesiol. 2012; 62(4):511-9. WOS atıf sayısı: 5
 11. Zafer Çukurova, Bülent Durdu, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Yasemin Tekdöş, Yasemin Durdu. Yoğun bakım kliniğinde invazif araç ilişkili hastane enfeksiyonları surveyansı. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):438-43. WOS atıf sasyıs: 3
 12. Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Asuman Gedikbaşi, Mehmet Uhri, Güray Demir, Yasemin Tekdöş. The Effect of Pomegranate Juice on Diabetes- Related Oxidative Stress in Rat Lung. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(2):444- 52. WOS atıf saysı: 5
 13. Abut YC, Kitapcioglu D, Erkalp K, Toprak N, Boztepe A, Sivrikaya U, Paksoy I, Gur EK, Eren G, Bilen A. Job burnout in 159 anesthesiology trainees. Saudi J Anaesth. 2012;6(1):46-51. WOS atıf sayısı: 31
 14. Dogan Y, Soylu A, Eren GA, Poturoglu S, Dolapcioglu C, Sonmez K, DumanH, Sevindir I. Evaluation of QT and P wave dispersion and mean platelet volumeamonginflammatory bowel disease patients. Int J Med Sci. 2011;8(7):540-6. WOS atıf sayısı: 32
 15. Dogan Y, Soylu A, Kilickesmez O, Demirtas T, Kilickesmez KO, Dogan SN, ErenG, Sevindir I, Yasar N, Poturoglu S, Sonmez K. The value of hepatic diffusion-weightedMR imaging in demonstrating hepatic congestion secondary to pulmonary hypertension. Cardiovasc Ultrasound 2010 ; 21(8):28. WOS atıf sayısı: 9
 16. Gülay Eren, Zafer Çukurova, Evrim Kucur, Vedat Kendir, Celil Gezmiş, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Emire Bor. Yoğun bakım ünitemizde çeşitli endikasyonlarla uyguladığımız terapötik plazmaferez deneyimlerimiz. TurkiyeKlinikleri J Med Sci 2010;30(5):1683-9. WOS atıf sayısı: 2
 17. Bekir Aras, Volkan Tuğcu, Gülay Eren, Bircan Mutlu, Mehmet Uhri, Emin Özbek, A.İhsan Taşçı. Protective effect of pyrrolidine dithiocarbamate on kidney tissueinstreptozotocin-induced diabetic rats. Turk J Urol 2010; 36(2):167-175. WOS atıf sayısı: 2
 18. Dilek Altun, Gülay Aşık Eren, Nalan Saygı Emir, Evrim Kücür, Halil Çetingök, GürayDemir, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Sezaryen operasyonlarında perioperatif uygulanan intravenöz parasetamolün postoperatif analjezi ihtiyacına ve karaciğer transaminaz düzeyleri üzerine etkileri. Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:153-157WOS atıf sayısı: 1
 19. Eren G, Cukurova Z, Hergunsel O, Demir G, Kucur M, Uslu E, Dalo E, Uhri M, TugcuV. Protective effect of the nuclear factor kappa B inhibitor pyrrolidine dithiocarbamatein lung injury in rats with streptozotocin-induced diabetes. Respiration 2010;79(5):402-10. WOS atıf sayısı: 20
 20. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97 patients. Pain Med 2010;11(4):518-23. WOS atıf sayısı: 16
 21. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Necati Gürbüz, Gülay A.Eren, A.İhsanTaşçı. Percutaneous versus transurethral cystolithotripsy. J Endourol 2009; 23(2): 237-241. WOS atıf sayısı: 35
 22. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Gülay A.Eren, A.İhsan Taşçı. Stoneformation from intravesical hem-0-lok clip migration after laparoscopic radical prostatectomy. J Enourol 2009; 23(7): 1111-1113. WOS atıf sayısı: 26
 23. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4: 139-143 WOS atıf sayısı: 1
 24. Gülay Eren, Zafer Çukurova, Yasemin Tekdöş, Nalan Saygı Emir, Nilgün Sağnak, Oya Hergünsel. Propofolle indüksiyonda oluşan hipotansiyon ve enjeksiyon ağrısı ivefedrin ile önlenebilir mi? Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1:48-51 WOS atıf sayısı: 1

 

Google Scholar’da toplam atıf sayısı: 582

 1. Ary Serpa Neto, Carmen S V Barbas, Fabienne D Simonis, Antonio Artigas-Raventós, et al. Epidemiological characteristics, practice of ventilation, and clinical outcomeinpatients at risk of acute respiratory distress syndrome in intensive care units from16countries (PRoVENT): an international, multicentre, prospective study. The Lancet Respiratory Medicine 2016; 4(11): 882-893. Google Scholar’da atıf sayısı:119
 2. Eren G, Cukurova Z, Demir G, Hergunsel O, Kozanhan B, Emir NS. Comparison of dexmedetomidine and three different doses of midazolam in preoperative sedation. JAnaesthesiol Clin Pharmacol. 2011;27(3):367-72. Google Scholar’da atıf sayısı: 73
 3. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Necati Gürbüz, Gülay A.Eren, A.İhsanTaşçı. Percutaneous versus transurethral cystolithotripsy. J Endourol 2009; 23(2): 237- 241. Google Scholar’da atıf sayısı: 73
 4. Abut YC, Kitapcioglu D, Erkalp K, Toprak N, Boztepe A, Sivrikaya U, Paksoy I, Gur EK, Eren G, Bilen A. Job burnout in 159 anesthesiology trainees. Saudi J Anaesth. 2012;6(1):46-51. Google Scholar’da atıf sayısı: 62
 5. Volkan Tuğcu, Hakan Polat, Bedi Özbay, Gülay A.Eren, A.İhsan Taşçı. Stoneformation from intravesical hem-0-lok clip migration after laparoscopic radical prostatectomy. J Enourol 2009; 23(7): 1111-1113. Google Scholar’da atıf sayısı: 45
 6. Tugcu V, Tas S, Eren G, Bedirhan B, Karadag S, Tasci A. Effectiveness of acupuncture in patients with category IIIB chronic pelvic pain syndrome: a report of 97patients. Pain Med 2010;11(4):518-23. Google Scholar’da atıf sayısı: 35
 7. Eren G, Cukurova Z, Hergunsel O, Demir G, Kucur M, Uslu E, Dalo E, Uhri M, TugcuV. Protective effect of the nuclear factor kappa B inhibitor pyrrolidine dithiocarbamateinlung injury in rats with streptozotocin-induced diabetes. Respiration 2010;79(5):402-10. Google Scholar’da atıf sayısı: 30
 8. Eren G, Dogan Y, Demir G, Tulubas E, Hergunsel O, Tekdos Y, Dogan M, Bilgi D, Abut Y. Hypnosis for sedation in transesophageal echocardiography: a comparisonwithmidazolam. Ann Saudi Med. 2015;35(1):58-63. doi: 10.5144/0256-4947.2015.58. Google Scholar’da atıf sayısı: 14
 9. Dogan Y, Soylu A, Kilickesmez O, Demirtas T, Kilickesmez KO, Dogan SN, ErenG, Sevindir I, Yasar N, Poturoglu S, Sonmez K. The value of hepatic diffusion-weightedMRimaging in demonstrating hepatic congestion secondary to pulmonary hypertension. Cardiovasc Ultrasound 2010 ; 21(8):28. Google Scholar’da atıf sayısı: 12
 10. Altun D, Eren G, Cukurova Z, Hergünsel O, Yasar L. An alternative treatment inhypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis in pregnancy: Plasmapheresis. JAnaesthesiol Clin Pharmacol. 2012;28(2):252-4. Google Scholar’da atıf sayısı: 52
 11. Kusku A, Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Monitorization of theeffectsof spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation in elder patients using near-infraredspectroscopy. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(4):241-6. doi: 10.1016/j.bjane.2013.06.012. Google Scholar’da atıf sayısı: 10
 12. Dogan Y, Eren GA, Tulubas E, Oduncu V, Sahin A, Ciftci S. The effect of sedationduring transesophageal echocardiography on heart rate variability: a comparison of hypnotic sedation with medical sedation. Kardiol Pol. 2015; 1. doi: 10.5603/KP.a2015.0237. Google Scholar’da atıf sayısı: 9
 13. Ferhat Arslan, Hülya Caskurlu, Sema Sarı, Hayriye C.Dal, Sema Turan, Buket E.Sengel, Fethi Gul, Zuhal Yesilbag, Gulay Eren, Sahin Temel, Emine Alp, BasakG.Serin, Sukran Kose, Sebnem Calık, Zeki T.Tuncel, Seniha Senbayrak, Ahmet Sarı, Gul Karagoz, Senay G.Tomruk, Betul Sen, Burcu Hizarci, Haluk Vahapoglu. Risk factorsfor noncatheter-related Candida bloodstream infections in intensive care units: A multicenter case-control study. Med Mycol, 2019; 57:668-674. doi: 10.1093/mmy/myy127. Google Scholar’da atıf sayısı: 7
 14. Büşra T.Çekmecelioğlu, Betül Kozanhan, Gülay Eren. Publication rate of abstractsorally presented at the Turkish Society of Anesthesiology and Reanimation National Congress. Turk J Anaesth Rean 2019; 47(2): 151-157. Google Scholar’da atıf sayısı: 7
 15. Betul Kozanhan, Ayse I.Egilmez, Busra T.Cekmecelioglu, Mahmut S.Tutar, GulayEren, Deniz O.Bilgi, Cigdem D.Deniz, Salim Neselioglu, Ozcan Erel. The novel oxidativestress biomarker in sepsis, dynamic thiol-disulfide homeostasis. Cukurova MedJ2020; 45(1):63-70. doi:10.17826/cumj.637127. Google Scholar’da atıf sayısı: 2
 16. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Tekdos Y, Hergunsel O. The effect of "multiphasesedation" in the course of computed tomography and magnetic resonance imagingonchildren, parents and anesthesiologists. Rev Bras Anestesiol. 2012; 62(4):511-9. DOI: 10.1016/S0034-7094(12)70149-6.Google Scholar’da atıf sayısı: 6
 17. Zafer Çukurova, Bülent Durdu, Oya Hergünsel, Gülay Eren, Yasemin Tekdöş, Yasemin Durdu. Yoğun bakım kliniğinde invazif araç ilişkili hastane enfeksiyonları surveyansı. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(2):438-43. DOI: 10.5336/medsci.2011-24387. Google Scholar’da atıf sayısı: 5
 18. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık. Yoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularınıngeriye dönük analizi. Bakırköy Tıp Dergisi 2008;4: 139-143.

Google Scholar’da atıf sayısı: 6

 1. G. Eren, Z. Cukurova, O. Hergunsel (2014). Oxidative Stress and the Lung inDiabetes: The Use of Pomegranate Juice. In Victor R.Preedy (Ed.) DIABETESOxidative Stress and Dietary Antioxidants (pp. 237-244). London, UK: Elsevier. Google Scholar’da atıf sayısı: 3
 2. Güray Demir, Gülay A.Eren, Özlem Açıkgöz, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Çokkullanımlık solunum devresinde tek kullanımlık filtrenin trakeal tüp ve laringeal maskeilebirlikte kullanılmasının bakteriyel kontaminasyon yönünden güvenilirliği. Türk Anest Rean Der Dergisi 2009, 37(2): 96-102. Google Scholar’da atıf sayısı: 4
 3. Demir G, Cukurova Z, Eren G, Hergunsel O. Comparison of the effects of on-pumpand off-pump coronary artery bypass surgery on cerebral oxygen saturation usingnearinfrared spectroscopy. Korean J Anesthesiol. 2014; 67(6): 391-7. Google Scholar’da atıf sayısı: 6
 4. Altun D, Çetingök H, Eren G. A, Cukurova Z, Hergunsel O. Acute isoniazid intoxication: case report. Med J Bakirkoy 2015; 11(1):36-39. Google Scholar’da atıf sayısı: 2
 5. POSTER
 6. Uluslararası konferanslarda sunulan:

B1. Emir NS, Hergünsel O, Tekdöş Y, Eren G, Can G. Lomber disk hernisindeameliyat sonrası ağrı tedavisinde tramadol, diklofenak, tenoksikamve lornoksikamınkarşılaştırılması. 7.Ulusal Ağrı Kongresi 2004, İstanbul, P-05

B2. Eren G, Cukurova Z, Tekdos Y, Leblebici H, Hergunsel O. Spinal muscular dystrophy: A case report. 15th International Intensive Care SymposiumIstanbul, Türkiye 2005; P-030.

B3. Cukurova Z, Eren G, Ozbek M, Hergunsel O, Uludag F, Sagnak N.Insulinresistant hyperglycemia during hemofiltration. 15th International Intensive CareSymposium Istanbul, Türkiye 2005; P-083.

B4. Polat Y, Eren G, Cukurova Z, Kucur E, Cetingok H, Demir G, Hergunsel O, TuranA. Retrospective analysis of the patients with penetrating thoracal trauma. 10thEuropean Congress of Trauma and Emergency Surgery Antalya, Türkiye 2009, P- 424.

B5. Demir G, Eren GA, Cukurova Z, Kendir V, Duman E, Kusku A, Polat Y, OHergunsel. Prolonged mechanical ventilation as a consequence of a primary pulmonary hydatid cyst rupture during abdominal laparoscopy. 17th International Intensive Care Symposium Istanbul, Türkiye 2009; P-2.

B6. Altun D, Eren GA, Polat Y, Duman E, Gezmis C, Hergunsel O, CukurovaZ. Casereport: Parathyroid adenoma case in intensive care unit, prognosis and treatment approach. 17th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Türkiye 2009; P- 103.

B7. Aksoy ME, Yumru C, Kitapcioglu D, Eren G. Comparison of emergency medicineand anesthesiology trainees’ performances on cardiac arrest scenarios withsimulator. 16th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, SESAM 2010, Groningen, Netherlands, P-36.

B8. Sivrikaya GU, Aksoy ME, Yumru C, Kitapcioglu D, Eren GA, Paksoy I, ErkalpK, Abut Y, Toprak N, Boztepe A, Gur EK, Uzman S. Retrospective analysis of our training programme at our simulation center (SIMMERK). Simulation in Medical Education 2010, Ankara, S3.

B9. Eren GA, Durdu B, Altun D, Polat Y, Pektaş Y, Hergünsel O, Günay L, Şevketoğlu E, Salihoğlu Ö. 2009 yılında Bakırköy Dr Sadi Konuk EğitimAraştırmaHastenesine başvuran H1N1 ön tanılı hastaların retrospektif incelenmesi. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2010 Çeşme, P0240

B10. Cukurova Z, Altun D, Polat Y, Eren GA, Pektaş Y, Duman E, Hergünsel O, Özbek E. 2007-2009 yılları arasında Bakırköy Dr Sadi Konuk EğitimAraştırma Hastenesinde tespit edilen beyin ölümü vakalarının retrospektif incelenmesi. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2010 Çeşme, P0236

B11. Cukurova Z, Altun D, Eren GA, Kuşku A, Çetingök H, Polat Y, Hergünsel O, Durdu B, Zeydan A, Akgül A. Yapay akciğer membranı ile başarılı bir şekildetedavi edilen ARDS olgusu: Olgu sunumu. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2010Çeşme, P0188.

B12. Gülay Eren, Yasemin Tekdöş, Murat Doğan, Erdal Atiç, ÖzlemAcicbe, Murat Bağ, Oya Hergünsel. MEKANİK VENTİLASYONDA”ESKİ BİR DOSTTAN” YARDIM: NEGATİF BASINÇLI NONİNVAZİF VENTİLASYON. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013" (P-835)

B13. G.Sertçakacılar, Y.Tekdöş, E.Atiç, D.Bilgi, G.Eren, G.O.Hergünsel, Z.Çukurova. Yoğun Bakımda Deliryum Tedavisi Sırasında Gelişen Nöroleptik Malign Sendrom. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK2013"(P- 744).

B14. B.Balkan F.Öztürk, H.Çetingök, G.Eren, Y.Z.Yener, E.Atiç, G.O.Hergünsel. Genel ve Nöroaksiyel Anestezi için Yüksek Riskli Hastaya TAP Blok ve İlioinguinal Blok ile İnguinal Herni Operasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013"(P-653)

B15. G.Demir, Z.Çukurova, H.Çetingök, H.Köşük, G.Eren, O.Hergünsel. Serabral Endovasküler Girişimlerde Near İnfrared Spectroscopy Kullanımı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013"(P-145)

B16. Eren G, Tekdöş Y, Doğan M, Bilgi D, Acicbe Ö, Bağ M, Hergünsel G.O. Yatışsüresince hesaplanan ortalama APACHE II ve APACHE IV skorları yoğun bakımmortalitesini daha iyi öngörebilir mi? 17.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2014, (P-135)

B17. Tekdöş Y, Polat Ö, Eren G, Doğan M, Hergünsel G.O. Beyin ölümleri veorganbağışının ret edilme nedenleri. 17.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2014, (P-18)

B18. Eren G, Hergunsel O, Tekdos Y, Bilgi D, Dogan M, Demir G, CukurovaZ. Extracorporeal Lung Support in ARDS: A single-center experience. 20th International Intensive Care Symposium 2015, Istanbul, P-043

B19. Kaya E, Asar S, Dogan M, Acicbe O, Eren G, Hergunsel O. ConvulsionsduetoIngestion of energy drinks: A case report. 20th International IntensiveCareSymposium 2015, Istanbul, P-256

B20. Deniz Kızılay, Gülay Eren, Gökhan Pehlivan. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Multiorgan Yetmezliği le Seyir. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi TARK 2019. P-275

B21. Burcu Candan, Tarık Öztürk, Gülay Eren. Tek Doz Kinin Kullanımına Bağlı ARDS. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi TARK2019. P-199.

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 2. G. Eren, Z. Cukurova, O. Hergunsel (2014). Oxidative Stress and the Lungin Diabetes: The Use of Pomegranate Juice. In Victor R.Preedy (Ed.) DIABETESOxidative Stress and Dietary Antioxidants (pp. 237-244). London, UK: Elsevier
 3. Guray Demir, Aysegul Kusku, Gulay Eren (2014). The effects of spinal anaesthesia on cerebral oxygen saturation. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany.
 4. 1. Eren Gulay (2021). Medikal simülasyon ve tarihçesi. Erkalp K, editör. Medikal Simülasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.1-6.
 1. Deniz Kızılay, Gülay Eren (2022). Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: MultiorganYetmezliği ile Seyir. Editörler: Ö Kurtipek, M Alkan, Y Ünal, MArslan. OlgularEşliğinde Anestezi Yönetimi II 31.Bölüm pp.283-288. AkademisyenKitabevi, Ankara.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan olgu sunumları :

 1. Gülay Eren, Zafer Çukurova, Hülya Leblebici, Berna A. Taş, Oya Hergünsel, ErşanAygün. İnsülinoma ve Anestezi: Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1:111- 113
 2. Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Yasemin Kızanlık, Ebru Yavuz, Zafer Çukurova, Gülsüm Oya Hergünsel. Fenitoin Alan Bir Hastada Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008;6(3):155-158
 3. Gülay Eren, Betül Kozanhan, Oya Hergünsel, Güray Demir, Zafer Çukurova, Volkan Tuğcu, Ali İhsan Taşçı. Laparoskopik Nefrektomi Yapılan Wolff-parkinson- white Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşımımız. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008, 6(2):103-108
 4. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Sibel Koçak Yücel, Oya Hergünsel. Yaşamla Bağdaşmayan Fakat Sağkalım Sağlanan Akut Böbrek Yetmezliği. TürkAnest Rean Derg 2010; 38(5): 379-82
 5. Güray Demir, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Ayşegül Kuşku, Yücel Polat, OyaHergünsel. Spontan Rüptüre Olarak Uzamış Mekanik Ventilasyona GereksinimDuyan Akciğer Kist Hidatik Olgusu. Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(3):217- 221
 6. Dilek Altun, Zafer Çukorova, Gülay Eren, Yücel Polat, Sinan Aşar, Oya Hergünsel, Vildan Yayla. Yoğun bakımda takip edilen nadir görülen besin zehirlenmesi: Botilismus. Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:125-128
 7. Dilek Altun, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Güray Demir, Vedat Kendir, Halil Çetingök, Oya Hergünsel. Spinal anestezi altında TUR-P sendromu gelişenbir olgu: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2010;6:174-177
 8. Güray Demir, Zafer Çukurova, Gülay Eren, Oya Hergünsel. Radiyal arter kanülasyonu sonrası parmak ampütasyonu ile sonlanan iskemik komplikasyon. TürkAnest Rean Der Dergisi 2011;39(2):100-104.
 9. Altun D, Eren G, Çukurova Z, Çetingök H, Pektaş Y, Kucur E, Hergünsel O. Takayasu arteritli bir gebenin anestezik yönetimi. Bakırköy Tıp Dergisi 2011;7:71- 74
 10. Güray Demir, Bedih Balkan, Murat Doğan, Halil Çetingök, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel. Ekstrakorporeal Dolaşım Sırasında Gelen Masif Akciğer Ödemi. GKDA Derg 2014; 20(2):118-120, doi:10.5222/GKDAD.2014.118
 1. Güray Demir, Halil Çetingök, Zafer Çukurova, Erdal Atiç, Gülay Eren, OyaHergünsel. Zorunlu Oturur Posizyonda, USG Eşliğinde Hemodiyaliz Kateteri Yerleştirilmesi: Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2017;13:40-43
 2. Yasemin Tekdöş, Deniz Bilgi, Süleyman Sabaz, Gülay Eren, Zafer Çukurova, Oya Hergünsel, Cem Şimsek. İntramusküler İnjeksiyon Sonrası Streptokokal ToksikŞok: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2017;13:52-56
 3. Abdülkadir Yektaş, Süleyman Sabaz, Sinan Aşar, Gülay Eren Aşık, OyaHergünsel. Vena Kava Superior Sendromlu Gebe Bir Hastada Tedavi Yaklaşımımız. GKDA Derg 2018;24(2):85-91.

 

OBSERVERSHIP:

10.01.2017 - 10.02.2017;  Medical University of Vienna, Universitӓt Wien, AKH General Hospital

Lung Transplantation Center: Perioperative management for lung transplantationpatients (a total of 10 patients) under supervision of Uni.Prof.Dr. Michael Hiesmayr, by the surgical team of Uni.Prof.Dr.W.Klepetko.

 1. KONGRE/SEMPOZYUM

Web of Science veya Scopus veri tabanlarında taranan kongre/sempozyumlarda

 1. Keynote/plenary speaker:
 2. TARD-ESA-CEEA Kursu 2018 Sonbahar Dönemi Modul-3. Yoğun Bakım Acil Tıp Kan ve Kan Transfüzyonu Eğitimi: Hemostaz ve Hemostaz Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 3. 19.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2018. Panel 15- Kronik Kritik Hastalık: Yoğun Bakımda Edinilen Kuvvetsizlik
 4. TARD-ESA-CEEA Kursu 2019 Sonbahar Dönemi Modul-3. Yoğun Bakım Acil Tıp Kan ve Kan Transfüzyonu Eğitimi: Hemostaz ve Hemostaz Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 5. 20.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2020. Konferanslar serisi 10- Kritik Hastalıkta Kritik Noktalar: ECMO Kurgu ve Yönetiminde Kritik Noktalar
 6. 21.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2022. Panel 21- ECMO: ECMO’da mekanik ventilasyon
 7. TARD-ESA-CEEA Kursu 2022 Modul-3. Yoğun Bakım Acil Tıp Kan ve Kan Transfüzyonu Eğitimi: Hemostaz ve Hemostaz Bozuklukları Tanı ve Tedavisi
 8. Oturum başkanı:
 9. 19.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2018. Oturum 5: E-poster değerlendrime turu
 10. 21.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi 2022. Panel 21- ECMO

KATILDIĞIM SERTİFİKA PROGRAMLARI VE KURSLAR

 1. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu: Solunum Sistemi (Modül 1), 11-13Kasım2005, Istanbul
 2. Drager Evita Ventilator Family Workshop, 2007, Istanbul
 3. Ultrasonografi ve Kadavra Üzerinde Eğitim Destekli Rejyonel Anestezi Teknikleri Kursu, 2007, Ankara
 4. Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, 2008, Kocaeli
 5. European Simulator Instructor Course, 16-18 June 2008, Hatfield, UnitedKingdom
 6. Customer Training: Expert/ MCC/ Lung Recruitment, 8-9 December 2009, Solna, Sweeden
 7. İletişim Kampüsü, Doğru ve Etkileyici Konuşma ile Başarılı İletişimveZamanYönetimi, 17-18 Ekim 2009, İstanbul
 8. Nepean Critical Care Echo, 29 August-1 September 2009, Leura, NSW, Australia
 9. Laerdal Medical Introduction to SimMan Course, 18 Mart 2010,Istanbul

10.Gambro Prismaflex Sisteminde Sitrat Antikoagulasyon Teorik ve PratikUygulama Eğitimi, 23-24 Kasım 2010, İstanbul

11.5. Mekanik Ventilasyon Kursu, 30-31 Ekim 2010, Antalya

12.Novalung Academy: Protective Ventilation and Adjunct Therapy in AcuteRespiratory Failure, 2010, Frankfurt, Germany

13.ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism: “Approach to Oral and Enteral Nutrition”, 2010, Istanbul

14.ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism: “Approach to Parenteral Nutrition”, 2010, Istanbul

15.ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism: “Nutritional Support in Intensive Care Unit Patients”, 2011, Antalya16.ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism: “Nutritional Support in the Perioperative Period”, 2011, Antalya

17.Renal Replasman Tedavileri Kursu, 2011, Istanbul

18.Sedasyon ve Analjezi Kursu, 2011, Istanbul

19.Train the Trainers, 2011, University Hospitals Bristol

 1. ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism: “Nutritional Support in Cancer”, 2012, Barcelona, Spain

21.Eğiticinin Eğitimi Programı, 2012, Istanbul

22.SCCM Multiprofessional Critical Care Review, 2012, Istanbul

23.KEYPS Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi EğitimDepartmanı “Eğitim Formasyonu” Kursu, 2013, Istanbul

24.European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist (EACTA) ECHOcourse; Basic certification course, Faculty of Medicine, Montpellier, France, 7-10.9.2013

25.Mechanical ventilation course, 2014, Brussels, Belgium26.Temel Bronkoskopi Kursu, 2014, Antalya

27.5th Key Opinion Leaders Symposium: New Perspective in the Management of Critically Ill Patients, 2014, Dubai, UAE

28.34th International Symposium on Intensive Care and EmergencyMedicine, 2014, Brussels, Belgium

29.35th International Symposium on Intensive Care and EmergencyMedicine, 2015, Brussels, Belgium

30.Intellivent-ASV Experts Workshop, 2015, Toulon, France

31.The La Pitie-Salpetriere ECMO Diploma, 2015, Paris, France

 

PANEL, SEMPOZYUM, KURS EĞİTİMCİSİ GÖREVLERİM:

24.Nisan.2010 Bakırköy ;Tıp Günleri “Yeni Teknoloji ve Gelişmeler”, İstanbul: 13.00-15.00 Ventilasyon Tedavisinde ILA MembranVentilatörünün Yeri

20.Ekim.2011; 1.Türkiye Medikal Simülasyon Sempozyumu,İstanbul: 11.30-12.15 Sanal Hastane Workshop

18-19.Ekim.2012;  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence NightingaleHemşirelik Yüksekokulu ''Medikal Simulasyon Uygulayıcı Programı'' İstanbul

26.Nisan.2014; Türk Yoğun Bakım Derneği 17.Ulusal Kongresi, Antalya: Mavi Bulut Odası 10.30-11.00 Mekanik ventilasyonda asenkronizasyon yönetimi

09.Mayıs.2014; TUSAD Yoğun Bakım Çalışma Grubu YoğunBakımdaPratik Uygulamalar ve Simülasyon Kursu, İstanbul: 8.30-16.30 1. İSTASYON: Havayolu açma teknikleri pratikuygulama 2. İSTASYON: Simülatör senaryoları, interaktif problem çözümleri

25.Ekim.2014; Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi TARK 2014, Ankara: Mekanik ventilasyon kursu: 09.00-09.30 Solunum yetersizlikleri ve mekanik ventilasyon endikasyonları 12.00-12.30 Mekanik ventilatörden ayırma-Weaning

 

13.Aralık.2014; 18. İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu, İstanbul: 10.30-11.00 Kanıtlarla ECMO 11.30-12.00 BEAH’ta ECMO

12.Aralık.2015;  Memorial Nöroanestezi ve NöroyoğunbakımGünleri II Kafa Travmasında Multidisipliner Yönetim: 14.10-14.30 Kafa Travmalı Hastalarda Eşlik EdenKomorbid Durumların Yönetimi

05-06.Nisan.2016;  18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya: ECMO Kursu

08.Nisan.2016; 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya: 14.00-15.30 Panel 24: Enfeksiyon 2

Antibiyotik yönetimi (antibiyotik stewardship)

05-06.April.2017; ECMO Course, Turkish Society of Intensive Care, Krakow, Poland: 3214.45-15.15 VV-ECMO. 15.35-16.00 Therapeutic options of circulatory failure

14.Nisan.2017; Akademi Yoğun Bakım Sepsis Atölyesi Marmara Üniversitesi Pendik eğitim Araştırma Hastanesi. Panel 4: Sepsiste Destek Tedaviler. 16.00-16.20 İntravasküler hacimler için hangi sıvılar? Sıvı de-eskalasyonunun önemi

29.Nisan.2017; V.Abant Anestezi Sempozyumu, Büyük Abant Oteli, Bolu. 2.Oturum: Anestezide Ultrasonografi Kullanımı. 17.20-17.40 Yoğun bakımda USG kullanımı

10-11.Mayıs.2017; 2.EKSTRAKORPOREAL MEMBRANOKSİJENASYONU (ECMO) KURSU, 21.Uluslararası YoğunBakımSempozyumu Istanbul: 13.45-14.30 Venö-venöz ECMO ve ECCORbaşlama, hastavecihaz takibi, ayarlar, sonlandırma (ECMOweaning)

24.İDARİ GÖREV

 1. Bölüm /Anabilim Dalı Başkanı:

2020-2021 YDÜ Anesteziyoloji ABD

2021-2022 YDÜ Anesteziyoloji ABD