Doç. Dr. Emil MAMMADOV
Doç. Dr. Emil MAMMADOV
Çocuk Cerrahisi
 • 2012;Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kıbrıs
 • 2004-2010; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İstanbul
 • 2010; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - İstanbul
 • 2004; Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Mammadov B, Vural G, Aytac E, Mammadov E. Noveldesign of a 3D printedumbilicalcordclamp: a proof of conceptstudy. J. Med. Devices (AcceptedforPublication)
 • Mammadov E, Kucuk G. Minimal invasivesurgery in newbornsandinfants: North Cyprusexperience. Cyprus J MedSci (AcceptedforPublication)
 • Becer E, Soykut G, Kabadayı H, Mammadov E, Calis I, Vatansever S. ObtainingStem Cell SpheroidsfromForeskinTissueand the Effect of Corchorusolitorius L. on SpheroidProliferation. Turk J PharmSci (AcceptedforPublication)
 • Mammadov E. Three-dimensionalprinting in medicine: currentstatusandfutureperspectives. Cyprus J MedSci 2018; 3: 186-188
 • Dalkan C, Mammadov E, Tosun O, Bahceciler N. KnowledgesandAttitudes of NorthernCypriotParentsaboutChildrenSafetyCarriage in Cars. Cyprus J MedSci 2018; 1: 4-8
 • Mammadov E, Aytaç E. 3D printing of surgicalinstrumentsforchildren: testing the novelconcept. Cyprus J MedSci 2017; 2: 57-60
 • Mammadov E. Patent omphalomesentericductwithprotrudingbowelsthrough a small omphalocele. Balkan Med J 2017; 34(6)
 • Mammadov E, Uncu M, Dalkan C. High prenatal exposuretobisphenol A reduces anogenital distance in healthy male newborns. J ClinRes Pediatr Endocrinol 2018;10(1):25-29
 • Mammadov E, Dervisoglu, Elicevik M, Emir H, Soylet Y, Buyukunal SNC. Transitiontoadulthoodwith a bladderaugmentation: histopathologicconcerns. International Braz J Urol 2017;43(6):1152-1159
 • İslam A, Mammadov E, Kendirci R, Aytaç E, Çetiner S, Vatansever S. Invitrocultivation, characterizationandosteogenicdifferentiation of stemcellsfromhumanexfoliateddeciduousteeth on 3D printed polylactic acidscaffolds. Iran RedCrescentMed J. 2017 August; 19(8): e55593
 • Mammadov E, Mocan G. Laparoscopic Management of PersistentVitellineArteryCausingIntestinalVolvulusandObstruction in a Child. Cyprus J MedSci 2017; 2: 25-6
  Akcan N, Mammadov E, Ozkayalar H. Appendiceal Carcinoid in an Obese Child: a CoincidenceorAlarmingBells? Obesity Surgery 2017; 27(6):1628-1629
 • Mammadov E. Autoamputated Fetal AdnexalTorsionPresenting as a Floating Abdominal Mass: Report of TwoCases. Cyprus J MedSci 1, 61-63, 2016
 • Mammadov E. Laparoscopy-assisted Transumbilical Removal of a MesentericCyst in a Child. Cyprus J MedSci 1, 68-69. 2016
 • Özcan R, Eliçevik M, Mammadov E, Kuruoğlu S, Dervişoğlu S, Celayir S. Traumaticneuromaaftertorticollissurgery: a rareoccurrence. Ann Pediatr Surg. 9 (1): 34-36, 2013
 • Emir H, Mammadov E, Elicevik M, Buyukunal C, Soylet Y. Transvesicoscopiccross-trigonalureteroneocystostomy in children: A single-centerexperience. J Pediatr Urol. 8 (1):83-86, 2012
 • Özcan R, Mammadov E, Aydın E, Adaletli İ, Esen T, Dervişoğlu S, Celayir S. Abdominal actinomycosispresenting as an abdominal mass in a child: Case Report. APSP J Case Rep. 2: 4, 2011
 • Mammadov E, Alim A, Eliçevik M, Celayir S. Self-inducedpenetratingrectalperforationbyforeign body: unusualevent in childhood period: Report of a case. Ann Pediatr Surg. 7 (1): 27-28, 2010
 • Mammadov E, Alim A, Eliçevik M, Celayir S. Traumaticuppercervicalesophagealperforation in childhood withdoorhandle. Ann Pediatr Surg. 7 (1): 25-26, 2010
 • Mammadov E, Eliçevik M, Adaletli İ, Dervişoğlu S, Celayir S. BronchogenicCystsLocated in NeckRegion: An UncommonEntitywith a CommonReasonforMisdiagnosis. Ann Pediatr Surg. 6 (3):167-169, 2010
 • İlçe Z, Samsum H, Mammadov E, Celayir S. Intestinalvolvulusandperforationcausedbymultiplemagnetingestion: report of a case. SurgToday. 37(1):50-52, 2007

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 • Vatansever M, Vatansever HS, Becer E, Kabadayi H, Mammadov E. OsteogenicDifferentiationProperties of StemCellsIsolatedFrom Human NewbornForeskinTissue. 39th SICOT Orthopaedic World Congress. 10-13 Ekim 2018 Montreal, Kanada (Poster)
 • Mammadov B, Mammadov E. The methodology of rapidprototypingand 3D printing of obstetricmodelsformidwiferyeducation. IBMEC 2018, 24-27 Mayıs 2018 Lefkoşa, KKTC
  Soykut G, Becer E, Kabadayı H, Mammadov E, Vatansever HS. Effect of CorchorusOlitorius L. LeafExtract on ForeskinStem Cell Spheroids. IBMEC 2018, 24-27 Mayıs 2018 Lefkoşa, KKTC (Poster)
 • Vatansever S, Ozdal Kurt F, Kendirci R, Aytaç E, Say G, Mammadov E. Bone / CartilageFormationIn 3D PrintedBiomaterials Using Msc­DerivedCells. 11th Biennial ISAKOS Congress, 4-8 Haziran 2017 Şangay, Çin
 • Mammadov E, Aytaç E. Rapidprototypingandthree-dimensionalprinting of surgicalinstrumentsforchildren: firstimpressions. EuropeanBiotechnologyCongress, 25-27 Mayıs 2017 Dubrovnik, Hırvatistan
 • Kaymakamzade B, Mammadov E. 3D printedscalp model forelectroencephalographytraining. 3rd EAN Congress. 24-27 Haziran 2017, Amsterdam, Hollanda
  Becer E, Mammadov E, Kendirci R, Vatansever S. IsolationandCharacterization of Human ForeskinStemCells. 3rd International Stem Cell Symposium. 4-5 Mayıs 2017, Manisa
 • Mammadov E, Dervişoğlu S, Tütüncü Ç, Eliçevik M, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal S.N.C. Latefunctionalandhistopathologicoutcome in bladderaugmentations. 12th EuropeanCongress of PaediatricSurgery. 15-18 Haziran
 • Emir H, Mammadov E, Elicevik M, Buyukunal C, Soylet Y. Transvesicoscopiccross-trigonalureteroneocystostomy in children: A single-centerexperience. IPEG’s 20th AnnualCongressforEndosurgery in Children. 3-7 Mayıs 2011, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • Emir H, Mammadov E, Ozcan R, Elicevik M, Buyukunal S. N. C, Soylet Y. Laparoscopicpyeloplasty in children: evaluation of safety, efficacyand gastrointestinal morbidity. IPEG’s 20th AnnualCongressforEndosurgery in Children. 3-7 Mayıs 2011, Prag, Çek Cumhuriyeti
 • Emir H, Mammadov E, Ozcan R, Elicevik M, Buyukunal S. N. C, Soylet Y. Laparoscopicpyeloplasty in children: evaluation of safety, efficacyand gastrointestinal morbidity. BAPES AnnualScientific Meeting. 15-17 Kasım 2010, Berne, İsviçre
 • Mammadov E, Emre Ş, Özcan R, Eliçevik M, Tekant G.T, Söylet Y, Büyükünal S.N.C, Danişmend N, Emir H. Bladderaugmentation in bladder exstrophy: Cerrahpaşa experience. Exstrophy-Epispadias Workshop-III. 11-12 Hazian 2010, İstanbul

C. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 • Mammadov E. Pediatrik Jinekolojide Tanı ve Görüntüleme Yöntemleri. İlhan H, editör. Pediatrik Jinekoloji. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.23-6.
 • Mammadov E. Çocuk Cerrahisi Acilleri. “Acil Hastaya Yaklaşım” Ders Kitabı. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları-1. Lefkoşa, 2013
 • C3. Mammadov E. Sıklıkla Çocuk Cerrahisi Konsültasyonu Gerektiren Olgular. “Olgu Örnekleri ile Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları” Kitabı. ISBN: 978-605-9415-29-3 Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi. Lefkoşa, 2017

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • Övünç S.S, Yolcu M. B, Emre Ş, Mammadov E, Celayir S. Üç boyutlu yazıcı ve hidrojel kullanarak düşük maliyetli çocuk cerrahisi ve çocukürolojisisimülasyon modelleri üretimi: Önçalışma. Çoc. Cer. Derg. 2019;33(1):24-30
 • Mammadov E, Özcan R, Emre Ş, Eliçevik M, Kaya G, Tütüncü Ç, Kendigelen P, Dervişoğlu S, Söylet Y, Danişmend N, Emir H, Büyükünal SNC. Bir eğitim kliniğinin mesane ogmentasyonları deneyimlerini, sorun ve komplikasyonlar ile ilgili gözlemlerini ve çıkarılan dersleri yansıtan klinik bir çalışma. Çoc. Cer. Derg 28(3):81-89, 2014
 • Mammadov E, Samsum H, İlçe Z, Celayir S. DİKKAT: Kayıp yabancı cisim. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 37: 45-46, 2006
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  Becer E, Kabadayı H, Mammadov E, Vatansever HS. Sünnet Derisi Kök Hücrelerinin Nörojenik Seri Hücrelerine Farklılaşma Potansiyelleri. Nörodejenerasyon/NörorejenerasyonÇalıştayı. 4-5 Mayıs 2018. Tuzla
 • Dalkan C, Mammadov E, Tosun Ö, Bahçeciler N. Kıbrıs Türk ailelerinin çocuklarını araçta güvenli taşıma konusundaki bilgi düzeyi ve davranışları. 53. Türk Pediatri Kongresi 14-18 Mayıs 2017 Girne KKTC.
 • Vatansever S, Ozdal F, Kendirci R, Aytaç E, Say G, Mammadov E. 3D Baskı yöntemi ile elde edilen biyomalzemenin kemik iliği mezenkimal kök hücre ile in vivo ve in vitro uyumu. Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan-3 Mayıs 2016, İzmir (Poster)
 • Mammadov E, Aytaç E, Süer K. Çocuk Cerrahisinde “3D Printing” Yönteminin Kullanımı: İlk İzlenimler. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2015, Antalya
 • Mammadov E, Kocaoğlu M. Konjenital Pankreatik Kistin Spontan Rezolüsyonu: Olgu Sunumu. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2015, Antalya (Poster)
 • Mammadov E. Bir yaş altı çocuklarda laparoskopi: Kuzey Kıbrıs deneyimi. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 Eylül-22 Eylül 2014, Trabzon.
 • Mammadov E, Özkayalar H. Mezenter kistinin laparoskopi yardımlı eksizyonu: olgu sunumu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 Eylül-22 Eylül 2014, Trabzon (Poster).
 • Mammadov E. Çoklu organ travması olgusunda dikkat edilmesi gereken bir durum: Cushing ülseri. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17 Eylül-22 Eylül 2014, Trabzon (Poster).
 • Mammadov E. Intrauterin “dolaşan” adneksiyal torsiyon: 15 günlük bebekte laparoskopik eksizyon. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2013, Eskişehir (Poster).
 • Mammadov E, Çomunoğlu C, Mocan Kuzey G. İnce barsak volvulusuna yol açan persistanvitellin arter: Laparoskopik yaklaşım. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 17-20 Ekim 2012, Ankara (Poster).
 • E11. Özcan R, Eliçevik M, Mammadov E, Kuruğoğlu S, Dervişoğlu S, Celayir S. Tortikollis cerrahisi sonrası travmatiknöroma-nadir bir durum. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 16-19 Mayıs 2011, İstanbul (Poster)
 • Mammadov E, Dervişoğlu S, Tütüncü Ç, Eliçevik M, Emir H, Söylet Y, Danişmend N, Büyükünal S.N.C. Mesane ogmentasyonu uygulanan olgularda geç dönem: sorunlar ve öneriler. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • Mammadov E, Özcan R, Abilov A, Eliçevik M, Emir H, Danişmend N, Büyükünal C, Söylet Y. Üreterosel olgularının 20 yıllık analizi. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • Özcan R, Mammadov E, Aydın E, Adaletli İ, Esen T, Dervişoğlu S, Celayir S. Abdominal kitle ile tanınan aktinomikozis: olgu sunumu. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya (Poster)
 • Alptekin A, Özcan R, Mammadov E, Tütüncü Ç, Kurugoglu S, Dervisoglu S, Elicevik M, Topuzlu Tekant G, Sarimurat N, Erdogan E, Yeker D. Çocukluk Yaş Grubunda BronkopulmonerMalformasyonlar. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • Emir H, Mammadov E, Eliçevik M, Büyükünal C, Söylet Y. Transvezikoskopik “Cohen” tipi üreteroneosistostomi: Orta dönem izlem sonuçları. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 08-10 Nisan 2010, İzmir
 • Mammadov E, Özcan R, Abilov A, Eliçevik M, Emir H, Danişmend N, Büyükünal C, Söylet Y. Üreterosel olgularının 20 yıllık analizi. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 08-10 Nisan 2010, İzmir (Poster)
 • Mammadov E, Eliçevik M, Topuzlu G, Kuruğoğlu S, Celayir S. Boyun bölgesinde travmatik özofagus perforasyonları: Konservatif yaklaşım. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül 3 Ekim 2009, Malatya
 • Mammadov E, Eliçevik M, Celayir S. Travmatik rektum perforasyonu: aldığımız anamnez yeterli mi? 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül 3 Ekim 2009, Malatya (Poster)
 • Özdemir GN, Celkan T, Doğru Ö, Mammadov E, Topuzlu Tekant G. Trombofiliyle ilişkili tekrarlayan ileus. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-27 Mayıs 2009, Ankara
 • Mammadov E, İlçe Z, Tekant G, Sarımurat N, Kuruğoğlu S, Dervişoğlu S, Bakan M, Kaya G, Erdoğan E. Çocuklarda nadir görülen tümör: Feokromositoma. 14. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, 18-20 Mayıs 2006, İstanbul (Poster)

DİĞER YAYINLAR (MAKALE ÇEVİRİLERİ):

 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler Çoc. Cer. Derg. 2018; 32 (1): 54-55
 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler Çocuk Cerrahisi Dergisi 31(3):121-125, 2017
 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler Çocuk Cerrahisi Dergisi 31(2):76-80, 2017
 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler. Çocuk Cerrahisi Dergisi 31(1):31-34, 2017
 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30 (3):149-152, 2016
 • Mammadov E, Tiryaki S. Literatürden özetler ve yorumlar. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30 (2): 114-118, 2016
 • Mammadov E, Tiryaki S. Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisinde Güncel Makalelerden Örnekler. Çocuk Cerrahisi Dergisi 30 (1): 50-54, 2016

PANEL VE SÖYLEŞİLER

 • Mammadov E. Sağlıkta öncelikli alanlar. Bilimsel Araştırmalar Proje Yazım Kursu. 21 Mart 2019, Lefkoşa /KKTC
 • Mammadov E. The Essentials of 3D Bioprinting. STE Semineri. 14 Mart 2019, Lefkoşa /KKTC
 • Mammadov E. Image acquisition, 3D reconstructionand 3D printing in hospitalsetting. 24 Mayıs 2018. IBMEC 2018, Lefkoşa /KKTC
 • Mammadov E. The in vivoapplications of 3D printedbiocompatibleimplants in animalstudies. 25 Mayıs 2018. IBMEC 2018, Lefkoşa /KKTC
 • Aytaç E, Mammadov E, Emre Ş. Üç Boyutlu Yazıcıların Çocuk Cerrahisinde Kullanımı (Panel). 28 Ekim 2016. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. Girne /KKTC
 • Mammadov E. “Üç boyutlu yazıcıların sağlık alanında kullanımı” Konferansı. 17 Mart 2016. Lefkoşa / KKTC
 • Mammadov E. Laparoskopide enerji modaliteleri. I. Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu ve Kursu. 18-19 Ocak 2013. Lefkoşa / KKTC
 • Mammadov E. Pediatrik Aciller-Akut Batın. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kurum İçi Eğitim. 30 Kasım 2012. Lefkoşa / KKTC
 • Mammadov E. Kateter çeşitleri ve uygulamaları. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kurum İçi Eğitim. 20-24 Nisan 2012. Lefkoşa / KKTC
 • Mammadov E. Mesane ogmentasyonlarında geç dönem işlevsel ve histopatolojik değerlendirme. Çocuk Cerrahisi Marmara Bölge Toplantısı. 30 Kasım 2010. İstanbul
 • Mammadov E. Çocuk Cerrahisi. TUS & USMLE tanıtım ve bilgilendirme paneli. 7 Ekim 2010. İstanbul
 • Yakın Doğu Üniversitesi DESAM (Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi) Biyoteknoloji Birimi Sorumlusu
 • Yakın Doğu Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu
 • Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği Asil Üyesi (EuropeanPaediatricSurgeons’ Association-EUPSA)
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Asil Üyesi
 • Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu