Nükleer Tıp

Nükleer Tıp Anabilim Dalı, günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri ile yenidoğan dönemi dahil her yaştaki hastaya kanser tanı ve evrelemesinde hizmet vermektedir. Nükleer Tıp polikliniğinde Kıbrıs'ta ilk ve tek PET/BT görüntüleme sistemi olarak GE Discovery STE 16 cihazı ile bir adet GE İnfinia çift başlı SPECT Gama Kamera kullanılmaktadır. Ayrıca yatarak yüksek doz tedavi uygulamalarına olanak sağlayan iki adet radyoaktif hasta tedavi odası bulunmaktadır.

Nükleer tıp görüntüleme sistemleri hastaya uygulanan radyoaktif bileşikten yayılan gama ışınlarını kaydeder. Görüntüler ile merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet, ürogenital, mide - bağırsak sistemleri, karaciğer ve safra yolları, tiroid - paratiroid, böbrek üstü bezleri, enfeksiyon, inflamasyon ve tümör odakları değerlendirilir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) başta onkoloji olmak üzere, kardiyoloji ve bazı nörolojik hastalıkların tanısında güvenle kullanılmaktadır. PET/BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi’nin birlikte kullanıldığı bir tetkiktir.

PET vücutta anatomik değişiklikler henüz oluşmadan fizyolojik fonksiyonları gösteren bir tetkik iken, BT lezyonun boyutu, biçimi ve lokalizasyonu gibi anatomik detaylar hakkında bilgi verir. Bu iki tekniğin birlikte kullanımı ile daha doğru ve kesin tanı konulabilir.

Ayrıca prostat kanseri tanı ve tedavi yöntemleri (PSMA-PET, Lu-177) de Nükleer Tıp Polikliniğinde uygulanmaktadır. Ga- 68 PSMA ile tespit edilen prostat kanseri, Lu-177 PSMA ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Lu-177 PSMA tedavisi ile hastanın yaşam süresi ve yaşam kalitesini arttırılmaktadır. Yine Lu-177 EDTMP ile prostat kanserli hastalarda ağrı palyasyonu yapılarak kullanılan ağrı kesici ilaçların sayı ve miktarını azaltmak veya tamamen terk etmek mümkün olmaktadır.

Poliklinik Lokasyonu
1. KatBatı Blok
Poliklinikler Bölümü
Açılış Saatleri
Pazartesi - Cuma8:00 - 17:00
CumartesiKapalı
PazarKapalı

+90 (392) 444 0 535

Lokasyon

Bölüm Doktorlarımız