İç Hastalıkları

İç Hastalıkları 2019-07-09T10:20:05+03:00

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi, böbrek hastalıkları, tiroid, şeker, kan, onkoloji – kanser, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsar. Ayrıca dahiliye branşı kapsamında ayakta muayene, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up hizmeti bulunmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, hastaların ilk muayenesi ve gerekli incelemelerinin yanı sıra, yatan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini gerçekleştirir.

İç Hastalıkları Alt Birimleri

Acil Dahiliye; Acil servise gelen hastaların acil servisten istenen konsultasyon isteklerine cevapverilmekte, gereğinde tetkik ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Romatoloji; Kas ve iskelet, eklem hastalıklarıdır. Bu bölümde inceleme amaçlı eklem içi sıvı alınması (artrosentez) ve tedavi amaçlı eklem enjeksiyonları yapılabilmekte, el ve ayakların küçük damarları mikroskop altında incelenmektedir (Kapilleroskopi).

Gastroenteroloji; Mide, bağırsak ve karaciğer hastalıklarının tanısı için gastroskopi, kolonoskopi, sigmoidoskopi, karaciğer biyopsisi, ERCP gibi girişimler burada uygulanmakta ve hızla tedavi aşamasına geçilmektedir.

Hematoloji;
 Kan Hastalıklarıdır. Plasmaferez, kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği kan yayması değerlendirmesi ve biyopsisi gibi işlemler yapılmaktadır.

Nefroloji; Hipertansiyon, böbrek ve idrar yolları hastalıkları tedavi edilmekte, böbrek biyopsisi, hemodiyaliz, periton diyalizi, geçici ve kalıcı hemodiyaliz kateteri yerleştirilmesi ve hemodializ gibi girişimler yapılmaktadır.

Endokrinoloji;
 Endokrinoloji Bölümü’nde hormonal hastalıklar (Diyabetes Mellitus, tiroid hastalıkları vs) tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Dahili Yoğun Bakım; Burada yatan hastaların tedavisi, uzmanlar tarafından özenle
gerçekleştirilmektedir.

Onkoloji; Kanser hastalarının tanı ve tedavisi (Kemoterapi) yapılmaktadır.

Check-up ve Koruyucu Hekimlik; Koruyucu hekimlik hizmetlerimizde, uzman doktorlarımız karşılaşabileceğiniz riskleri belirledikten sonra, ne tür bir önlem almanız gerektiğine ilişkin önerilerde bulunacaklardır. Bölümümüzde uygulanan koruyucu hekimlik hizmetlerimiz: Riskli grupta HIV testi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar testi, kan basıncı kontrolü, kolesterol kontrolü, şeker hastalığı taraması, tiroid fonksiyonların kontrolü, osteoporoz taraması, obezite (şişmanlık) nedenlerinin saptanması, riskli grupta hepatit taraması. Bölümümüzde, koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemli bir parçası olan check-up hizmetleri, kişinin yaşına ve cinsiyetine, hastalık risklerine göre değişen kişiye özel programlarla gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik Lokasyonu

1. Kat Doğu Blok
Poliklinikler Bölümü

Açılış Saatleri

Pazartesi – Cuma 8:00 – 17:00
Cumartesi Kapalı
Pazar Kapalı

Lokasyon

Bilgi Talep
© Copyright 2019 | Near East Technology