A

Acil Tıp

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır.

Adli Tıp

Adli Tıp, hukuk ile tıbbın kesişiminde yer alan, tıp bilimleri içerisinde hukukun tıp ile ilgili konuları yürüten bilim dalıdır.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği’nde, ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulan sekiz anabilim dalı mevcuttur.

Allerji ve İmmünoloji

Erişkin Allerji ve İmmünoloji Polikliniği’nde, solunum yolu hastalıklarından; allerjik nezle (bahar alerjisi, polen alerjisi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Acil ya da planlı her türlü cerrahi operasyon veya girişim geçirecek hastaların; operasyon öncesi...

B

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi 2010 yılından beri, güncel beyin ve sinir cerrahisi...

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı, hastanemize ve bağlı birimlere doğru, kesin, tutarlı analiz...

Ç

Çocuk Cerrahisi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı, çocukların cerrahi sorunlarının tanı ve tedavisi ...

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları

Çocuk Endokrinolojisi (Pediatrik Endokrinoloji), yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar ...

Çocuk Gastroenterolojisi

Hastanemizde doğumdan 18 yaşına kadar çocuk ve adolesanların karaciğer, safra kesesi, pankreas

Çocuk İmmünoloji ve Allerjisi

Hastanemiz Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bölümünde, allerjik ve allerjik olmayan astım, allerjik ...

Çocuk Kardiyolojisi

Anne karnındaki fetüs döneminden itibaren, 18 yaş sonuna kadar devam eden ergenlik dönemine

Çocuk Nefrolojisi

Çocuk Nefrolojisi çocuklarda böbrekler, idrar yolları ve idar kesesi ile ilişkili hastalıklarla ilgilenmektedir

Çocuk Nörolojisi

Çocuk nörolojisi, çocuklardaki beyin, omurilik, sinir, kas ve kas - sinir kavşak hastalıklarıyla ilgili uzmanlık alanıdır. 

Çocuk Psikiyatrisi

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi "18 yaş altı çocuklarda uzman hekim

Çocuk Romatolojisi

Çocukluk çağının romatolojik hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Çocukluk çağında görülen romatizmal hastalıklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ...

D

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği’nde deneyimli ve akademik bir kadro tarafından...

E

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

İç salgı bezlerinden oluşan endokrin sistem, vücudumuzda hormon sentezi ...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları geçmişten günümüze her geçen gün önemini arttırarak ...

F

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), fiziksel bozukluk veya özürlülük yaşayan veya yaşaması muhtemel bireylerin işlevsel ...

G

Genel Cerrahi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, uzman ve deneyimli kadrosuyla genel cerrahi ...

Geriatri

Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan ...

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji Bölümü uygulamaları, cerrahi kesi oluşturmaksızın

Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi, göğüs duvarının ve göğüs boşluğunda bulunan kalp dışındaki diğer organ ve bölgelere (kaburgalar ...

Göğüs Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman ...

Göz Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, tüm tanı ve tedavi girişimlerini aynı anda ...

H

Hematoloji

Hematoloji; kan, lenf ve kemik iliği hastalıklarının değerlendiren bilim dalıdır.

İ

İç Hastalıkları

Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir.

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin üçüncü katında yerleşik olup, içerisinde genel ...

Kadın Ürolojisi

Kadınlarda idrar kaçırma, vajinal organ sarkmaları, pelvik ve mesane ağrı sendromları, cinsel işlev bozuklukları

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yakın Doğu Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2010 yılında kurulmuştur. 10 yataklı servis, 4 yataklı ...

Kan Bankası

Hastanemiz kan bankası haziran 2010 tarihinde hastanenin açılışı ile birlikte hizmete girmiştir. Kan bankamız acil durumlar hariç ...

Kardiyoloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, kalp sağlığını korumak ve var olan kalp hastalıklarını ...

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesinde Cerrahi Tıp Bilimlerine bağlı bir kürsüdür.

M

Medikal Onkoloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümünde, güncel tıbbın tüm imkanlarından yararlanarak ...

N

Nefroloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü’nde böbrek hastalıklarının tanısı, tedavisi ve böbrek hastalıkları

Nöroloji

Kıbrıs’ta nörolojik hastalıklarla ilgili bilinçliliği arttırmak, güncel tedavi yaklaşımları ile güven ve iletişimin ...

Nükleer Tıp

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak ...

O

Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi

Obezite, vücutta, normalin üzerinde yağ dokusu birikmesi ya da çok şişmanlık olarak ...

Ortopedi ve Travmatoloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuş olup, Kıbrıs’ın ...

P

Patoloji

Patoloji, pathos (hastalık) ve logos (bilim) kelimelerinden oluşur ve hastalıkların bilimsel yöntemle incelendiği tıp alanıdır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilimdalı, estetik cerrahi, rekonstrüktif cerrahi,lazer ve yara tedavisi ...

R

Radyasyon Onkolojisi

Kuzey Kıbrıs’ta sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan tam teşekküllü Radyasyon Onkolojisi Merkezi ...

Radyoloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, sahip olduğu teknolojik imkânlarıyla tüm tanısal ...

Romatoloji

Romatoloji bilim dalı romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinin en uygun şekilde yapıldığı bir üst branştır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda şizofreni, bipolar bozukluk ...

S

Spor Hekimliği

Sahada ve laboratuvar ortamında tüm dünyada kullanılan en son teknoloji ekipman ve uzman personel eşliğinde ...

U

Uyku Laboratuvarı

Uyku Laboratuvarı Nedir? Hastanın uyku ile ilgili kaydedilebilir tüm verilerinin bilgisayara sonradan incelenmek üzere kaydedildiği yerdir.

Ü

Üroloji

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tüm branşlarında olduğu gibi üroloji alanında da yüksek kalitede tanı ...

Y

Yoğun Bakım Üniteleri

Yoğun Bakım Üniteleri, yaşam fonksiyonları bozulmuş ya da bozulma eğiliminde olan hastalara, ileri teknoloji ürünü ...