ağız ve diş sağlığı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diş Hekimliği’nde, ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunulan sekiz anabilim dalı mevcuttur.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda, hastalarımızın şikayetleri doğrultusunda tedavilerine başlamadan önce alanında uzman diş hekimleri tarafından teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır.

Kliniğimize başvuran hastalarımızın ilk muayenelerinde, öncelikle herhangi bir sistemik hastalığı olup olmadığı sorularak ve sağlıklı bir anamnezi (özgeçmişi) alınarak daha önce geçirdiği rahatsızlıklar öğrenilir.  Sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın, tedavileri esnasında herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmaması açısından, ilk muayenenin ciddiye alınması önemli bir konudur.  Muayene sırasında alınan bu bilgiler doğrultusunda hastalarımızın sağlık durumlarına uygun olarak tedavi planlaması ve kullanılacak ilaçlar seçilmektedir. Kliniğimizde muayeneye yardımcı olacak şekilde panoramik radyografi, periapikal radyografi, oklüzal radyografi ve ortodontik tedavi amacı ile sefalometrik radyografilerden yararlanılmaktadır.

Bunun yanısıra gerekli görüldüğü taktirde ağız içi lezyonların erken teşhisinde, implant yerleştirilecek olan bölgede mevcut kemik yapısının 3 boyutlu olarak değerlendirilmesinde, gömülü yirmi yaş dişlerinin köklerinin üst çenede sinüs ile alt çenede ise içinden damar ve sinirlerin geçtiği mandibuler kanal ile olan ilişkisinin değerlendirilmesinde, olası kanama ve sinir hasarına bağlı oluşabilecek hissizlik gibi risklerin ortadan kaldırılmasının sağlanmasında, “konik ışınlı kompüterize tomografi”den yararlanılmaktadır.

dis-resim-1

 

Periodontoloji Anabilim Dalı

Periodontoloji dişleri çevreleyen sert ve yumuşak dokuların klinik ve mikroskobik yapısı, bu dokuları etkileyen hastalıklar ve tedavileri hakkında bilgi veren, bu tedavileri uygulayan ve uygulatan anabilim dalıdır.

Toplumda yaygın olarak rastlanan periodontal hastalıkların ilk belirtisi diş eti kanamalarıdır.  Diş eti kızarık, şiş ve parlak yüzeylidir.  Bu belirtilerle birlikte ağız kokusu, diş etinde kanama, kaşınma hissi, dişlerde hassasiyet de görülebilir.  Periodontitis; diş ve dişi destekleyen dokuların yıkımıyla oluşan iltihabi bir hastalıktır.  Periodontitisin temel nedeni bakteri plağıdır ve mekanik olarak temizlenerek tedavi edilebilir.  Bunun yanında sistematik faktörler, genetik ve çevresel faktörler de hastalığın oluşmasında etkendir.  Periodontal hastalıklar her yaşta insanı farklı şekilde etkileyebilmektedir.  Çoğu zaman hastalık herhangi bir şikâyet oluşturmadan sinsice ilerleyebilmektedir. Periodontal tedavinin ana amacı sağlıksız görünen dişleri ağızda tutmaktır.  Hastalığın tipine göre değişik tedaviler uygulanmaktadır.  Bunlar; ağız hijyeni eğitimi, diş taşı temizliği, ileri vakalarda kök yüzeyi düzleştirilmesi ve cerrahi operasyonlar olarak basitçe özetlenebilir.

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif diş hekimliği, öncelikle diş çürümesinin önlenmesi için çalışan ana bilim dalıdır.  Diş sağlığı konusunda hastaların bilinçlendirilmesi genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.  Gıdaların mekanik ve kimyasal sindirimi ağızda başlamaktadır.  Gıda çiğnendiğinde, tükürük yardımıyla ağızda kimyasal sindirim başlar.  Diş ve dişetinin hasar görmesi sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açar.

Restoratif diş hekimliği kliniğinde, diş çürüklerini önleyici tedavilerin yanısıra; travma ve aşınma nedeniyle zarar görmüş olan dişlerin tedavileri, en yeni teknik ve materyaller kullanılarak yapılmaktadır.  Tedavi sırasında komşu sert ve yumuşak dokular ile uyumlu bir ilişki içinde dişlerin fizyolojik bütünlüğünü korumak esas amacımızdır.

Dişlerin şekli ve pozisyonu, fonksiyon ve estetik açısından önemlidir.  Kliniğimizde, sağlıklı diş dokularının korunmasına özen gösterilerek; estetik (kozmetik) diş hekimliği, diş renginde restorasyonlar ve diş beyazlatma tedavileri yapılmaktadır.  Diş renginin, güzel bir dış görünüm için olduğu kadar, bireyin kendine güveni için de önemli olduğu bilinmektedir.  Renk değişikliği gösteren dişlerin beyazlatma tedavileri kliniğimizde uygulanmaktadır.

dis-resim-2

 

Endodonti Anabilim Dalı

Endodonti (yunanca endo- ‘iç’ ve odont- ‘diş’) diş pulpası ile ilgilenen ve tedavisini yapan diş hekimliği dalıdır. Endodontik tedavi (halk ağzında kanal tedavisi olarak da bilinir), endodontik cerrahi, çatlak veya travmaya uğramış dişlerin tedavisi gibi geniş klinik uygulamalara sahiptir.  Diş hekimliğinde kök kanal tedavisi en sık gerçekleştirilen tedavilerden biridir.  Çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören diş pulpasını (sinir, damar ve lenfatik elemanları içeren yoğun bir bağ dokusundan oluşur) kök kanal tedavisi ile kurtarmak mümkündür.  Tedavi prosedürü dişlerin temiz, kuru tutulması ve izole edilmesi amacıyla dişin etrafına yerleştirilen lastik örtü (rubber dam) altında yapılır.  Tedavi konsepti 3 aşamalı olmasına rağmen, bazı tedaviler tek seansta tamamlanırken bazıları ise çoklu randevular gerektirebilmektedir.  İlgili dişin enfeksiyon derecesi ve vakanın zorluğu, tedavinin süresini belirleyen önemli parametrelerdir.  Doğru teknik ve şartlar altında yapıldığında oldukça yüksek bir başarı oranına sahiptir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Oral ve maksillofasiyal cerrahi (Ağız, diş ve çene cerrahisi), ağız, diş, çene ve yüz bölgesini ilgilendiren hastalıkların, yaralanmaların ve defektlerin yumuşak ve sert doku onarımlarını estetik ve fonksiyonel bütünlüğünü sağlayarak hastaların maksimum şekilde hayat kalitesini arttırmayı amaçlayan uzmanlık dalıdır.

Kliniğimizde, doğuştan veya gelişimsel çene-yüz deformiteleri, çene-yüz travmaları, enfeksiyonları ve kanserlerinin tedavileri yapılmaktadır.  Bu özel uzmanlık gerektiren prosedürlerin yanı sıra, sürmüş ve gömülü dişlerin çekimleri, lazer cerrahisi, kist tümör ameliyatları, çene eklem bozukluklarının tedavisi gibi daha genel tedaviler de yapılmaktadır.  Ayrıca kozmetik cerrahi, kemik greftleri ve özellikle diş implantları da fonksiyon ve estetik sağlamada kliniklerimizde en fazla kullandığımız uygulamalardandır.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Protetik diş tedavisi çeşitli nedenlerle kayba uğramış dişlerin ve komşu dokuların fonksiyon kayıplarının giderilmesi amacıyla yapılan uygulamaları kapsar.  Bu fonksiyonlar çiğneme, konuşma ve estetiği ilgilendirir.  Ağız sindirim sisteminin giriş kapısı olarak düşünüldüğünde eğer fonksiyonlarını iyi yerine getirebilirse sindirim sistemi uyumlu şekilde çalışır.

Kliniğimizde hemen her yaş grubuna hitap eden uygulamalar yapılmaktadır.  Örneğin; kazai nedenlerle dişlerini kaybeden bir çocuktan, ileri yaşlarda dişsiz kalmış bireylere kadar hizmet verilmektedir.

Alanımız gelişen teknoloji, materyaller ve yeniliklerden çok yönlü yararlanmaktadır.  Şöyle ki, uzay çağının gereksinimi olan nanoteknolojiden, bilgisayar destekli dijital tekonolojinin tüm imkanlarından yararlanabilmektedir.

İmplantoloji bilimindeki gelişmeye bağlı olarak en olumsuz ciddi maxillo-facial (çene-yüz) defektlere en etkin şekilde yaklaşım yine anabilim dalımızda mümkün olmaktadır.

Bu bağlamda çağımızın artan hızlı yaşam koşulları, trafik kazaları, endüstriyel yıkımlar, terör gibi doğrudan insanları etkileyen olumsuzluklar protetik diş tedavisinin ilgi alanını her geçen gün daha da genişletmektedir.

Diş hekimliğini toplumumuzun gülen yüzü olarak kabul edersek protetik diş tedavisi bu misyonda önemli bir pay sahibidir.

Pedodonti Anabilim Dalı

Çocuk diş kliniğinde bebek, çocuk ve adölesanların her türlü diş tedavileri ve koruyucu uygulamalarının yanı sıra, özel ilgi gerektiren çocuklara ağız diş sağlığı hizmeti sunulmaktadır.  Kliniğimizde bedensel ve zihinsel engelli çocuklara da davranış kontrolü ve bilinçli sedasyon ile koruyucu ve konservatif tedaviler sunulmaktadır.  Yaşı küçük, kaygısı yüksek, engelli veya iletişim kuramadığımız çocuklarda, genel anestezi ile çürük dişlerin tedavisinden, koruyucu uygulamalara kadar tüm işlemlerin tek seansta gerçekleştirilmesi ve bu sayede hem ailenin hem de çocuğun tedavi süresinde yıpranması engellenmektedir.  Çocuklar ve genç erişkinlerde düşme, trafik kazası, spor müsabakaları ve ev kazaları gibi çeşitli nedenlerden dolayı oluşan diş yaralanmaları tedavi edilmektedir.  Ayrıca kliniğimizde anne adaylarına çocukların ağız diş sağlığı ile ilgili eğitimler de verilmektedir.

Ortodonti Anabilim Dalı

Diş, çene ve yüzde meydana gelen gelişim bozukluklarının tedavisi ve normal seyrinde devamını, dişlerde görülen çapraşıklıkların ısırma ve çene problemlerinin düzeltilmesini sağlar.  Konuşma problemleri, sendromlar ve dudak damak yarıklarıyla da ilgilenir.

Ortodonti, özellikle ağız içinde ağrısız bir şekilde dişlerin üzerine yapıştırılan braketleri ve ark tellerini kullanarak mevcut bozuklukları düzeltir.

Ortodonti anabilim dalında, ilk yapılan detaylı muayeneniz ve gereken verilerin toplanmasından sonra ikinci seansta, size özel tedavi alternatifleri doktorunuzla ortak kararla belirlenmektedir.  Böylece size özel tedavi seçenekleri belirlenmekte ve en doğru yöntem seçilmektedir.