100804-01PHI

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri ile 2010 yılı Temmuz ayından beri hastalarımıza hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Kıbrıs’ta ilk ve tek olan PET/BT görüntüleme sistemi (GE Discovery STE16) ve bir adet çift başlı SPECT Gama Kamera (GE İnfinia) bulunmaktadır. Ayrıca yatarak yüksek doz tedavi uygulamalarına olanak sağlayan iki adet radyoaktif hasta tedavi odası bulunmaktadır.

Tanısal nükleer tıp tetkikleri girişimsel olmayan güvenilir testlerdir. Yenidoğan dönemi dahil olmak üzere her yaştaki olguda uygulanabilir.

Nükleer tıp görüntüleme sistemleri hastaya uygulanan radyoaktif bileşikten yayılan gama ışınlarını kaydeder. Görüntüler ile merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet, ürogenital, mide-bağırsak sistemleri, karaciğer ve safra yolları, tiroid-paratiroid, böbrek üstü bezleri, enfeksiyon, inflamasyon ve tümör odakları değerlendirilir.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) başta onkoloji olmak üzere, kardiyoloji ve bazı nörolojik hastalıkların tanısında güvenle kullanılmaktadır. PET/BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografi’nin birlikte kullanıldığı bir tetkiktir.

PET vücutta anatomik değişiklikler henüz oluşmadan fizyolojik fonksiyonları gösteren bir tetkik iken, BT lezyonun boyutu, biçimi ve lokalizasyonu gibi anatomik detaylar hakkında bilgi verir. Bu iki tekniğin birlikte kullanımı ile daha doğru ve kesin tanı konabilir.

Ciddi Hastalıkların Tanısı Nükleer Tıp ile Mümkün
Nükleer Tıp; vücudun tamamının bir çekimde görüntülenmesine ve hastalıkların doğru tedavisine yardımcı olur. Anatomik bilgiler veren tanısal noinvaziv radyolojik tetkiklerden farklı olarak, nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur.

Genellikle hastalıklar rutin radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde nükleer tıp yöntemleri ile tespit edilebilirler. Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Nükleer Tıp genellikle tanısal amaçlı kullanılmakla birlikte, bazı hastalıkların tedavisinde de önemli bir yere sahiptir. Radyoaktif maddeler ile tedavi, tiroid ve karaciğer kanserleri, hipertiroidizm, lenfomalar ve ağrılı kemik metastozlarında ayrıca iyi huylu eklem hastalıklarında uygulanmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi teknolojiyi yakından takip etmekte, her türlü değişikliğe hızla adapte olmaktadır. Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı bir alan olan Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda donanımlı personel ve ileri teknik alt yapı ile en üst düzeyde hizmet sunulmaktadır.