Adli Tıp

Adli Tıp, hukuk ile tıbbın kesişiminde yer alan, tıp bilimleri içerisinde hukukun tıp ile ilgili konularını yürüten ve araştıran bir bilim dalıdır.  Günümüze dek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran çeşitli adli olguların muayene ve raporlandırılması, KKTC Sağlık Bakanlığı davetleri ile Adli Polis Birimlerince yürütülen ölüm soruşturmalarında 150’yi aşkın adli otopsi işlemi gerçekleştirilmiştir.  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki tüm anabilim dallarında, gerek adli tıbbi olgularda ve gerekse adli tıp danışmanlığı ihtiyacı olan durumlarda, adli tıp konsültasyon hizmeti verilmektedir.  Ayrıca adaletin gerçekleşmesinde çok önemli bir yeri olan mahkemelerdeki bağımsız bilirkişilik görevini de üstlenmiş durumdadır.  Adli Tıp Anabilim Dalı, yürütmekte olduğu eğitim ve adli tıp sağlık hizmetlerinin yanı sıra, özellikle kardiyogenetik alanındaki çalışmaları ile de ön plana çıkmaktadır.

Adli Tıp Anabilim Dalının Başlıca Çalışma Konuları
Tıp bilimindeki genel prensip ve gelişmeleri, adli olayların çözümü için kullanan adli tıp, multidisipliner bir bilim dalıdır.  Çalışma alanı çok geniş olmakla birlikte ana çalışma konuları aşağıdaki gibidir;

  • Adli belge incelemesi (Evrakta, yazıda, imzada sahtecilik)
  • Tıbbi Malpraktis iddiası bulunan olguların değerlendirilmesi
  • Adli ölü muayenesi ve otopsi
  • Kimliklendirme
  • Moleküler otopsi
  • Çocuk istismarı ve ihmali
  • Cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularının değerlendirilmesi
  • Travma mağduru kişilerin değerlendirilmesi
  • Toksikoloji (Alkol, uyuşturucu kullanımı)